Het vreemde en wonderlijke van Eindhoven

De eerste gloeilampenfabriek van Philips, de thuishaven van voetbalvereniging PSV en de lichttoren uit 1920: natuurlijk hebben we het over de studentenstad Eindhoven in Noord-Brabant. Hoewel we de moderne stad vooral kennen van zijn technologiebedrijven en -faciliteiten, heeft het ook een enorm leuke toeristische kant die echt wel verkend mag worden. Waarom het Van Abbemuseum, de Flying Pins en het Evoluon zulke interessante attracties zijn? Dat leggen we graag even aan u uit.Knalgele vliegende pinnen op een druk kruispunt

Als u met de huurauto door Eindhovenrijdt,kijk dannietvreemd op als uaan dekop van de John F.Kennedylaan 10 enorme,knalgelekegels eneenbowlingbalziet. Ditzijn de Flying Pins diewerdenontworpen door debeeldhouwers Claes Oldenburg enCoosje vanBruggen. Hetopenbarebeeldstaat alssindsmei 2000 op hetdrukkekruispunt enzijnvrijwelniet te missen als ulangsrijdt, zogrootzijn ze. Hetbeeld iseenwegzakkendebowlingbal diewegzakkende envliegendekegelsomstoot. Hethoogste punt is 8,5 meter,terwijl de baleen diameterheeft van 6,7 meter.Hoewel deplek ineersteinstantiemisschienwatvreemdlijkt, past dedynamiek van de bal en dekegelsgoedbij ditdrukke punt.

De vliegende schotel Evoluon

Een van de meest iconische aanzichten van Eindhoven is het Evoluon uit 1966. Ook dit gebouw herkent u snel vanwege de enorme koepel die met een diameter van 77 meter op een vliegende schotel lijkt. Het beton van de koepel is zo zwaar dat het met 169 km spankabel op zijn plek wordt gehouden. Het werd gebouwd door Philips als interactief museum voor de wetenschap en techniek. Het Evoluon had vanaf 1989 geen publieksfunctie meer, maar er werden wel gebouwen rondom de koepel gebouwd. Sinds 1996 is het Evoluoncomplex een congres- en evenementencentrum waar ook tentoonstellingen gehouden worden. In het restaurant kunt u een heerlijk hapje eten met uitzicht over de koepel van het Evoluon.

Van Abbemuseum

Een van de meest toonaangevende musea voor hedendaagse kunst in Europa is het Van Abbemuseum. Hier kunt u ruim 3.000 internationale kunstwerken bewonderen, van onder andere Picasso, Joseph Bueys en Paul McCarthy. Hier wordt u als bezoeker geprikkeld om over onderwerpen na te denken. Door het museum ligt een rode loper die u langs de internationale diversiteit en uitwisseling van kennis leidt. Vaak wordt u als bezoeker op een bijzondere manier bij een tentoonstelling betrokken.


Het mooiste rijksmonument van Eindhoven: de Sint-Catharinakerk

Deze mooie rooms-katholieke kerk stamt uit 1861 en heeft twee torens van 73 meter hoog. Het neogotische gebouw ligt aan het Catherinaplein en staat bekend om de concertreeks ‘Muziek in de Cathrien’ die in deze kerk wordt gehouden. Het Glow-festival is een lichtkunstfestival waarbij kenmerkende gebouwen en locaties schitterend verlicht worden. Ook de Catharinakerk wordt iedere november weer prachtig opgelicht ter ere van het Glow-festival. Een openluchttentoonstelling waarvoor u zeker eens speciaal naar Eindhoven moet afreizen. 

In Eindhoven vindt u dus werkelijk unieke bezienswaardigheden die u direct aan de stad doen denken. Wilt u het bijzondere karakter van Eindhoven zelf leren kennen, breng dan eens een bezoekje aan deze gezellige stad.