Klik hier als u een kopie wilt ontvangen van de voorwaarden en condities of online inschrijving (totaal 58 pagina's)
Voorwaarden en condities

De volgende voorwaarden en condities zijn van kracht vanaf 30 November 2021. De vorige voorwaarden, zie hieronder.  

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De voorwaarden hieronder worden de "voorwaarden Gold" genoemd. De voorwaarden Gold zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op (a) inschrijving in Hertz Gold Plus Rewards, soms ook het "programma" genoemd (de "voorwaarden inschrijvingsovereenkomst") en (b) verhuur van voertuigen met behulp van het programma (de "huurvoorwaarden Gold Plus Rewards loyaliteitsprogramma") door personen die zich inschrijven voor en deelnemen aan het Hertz Gold Plus Rewards loyaliteitsprogramma.

 

Door uw deelname aan het programma gaat u akkoord met de nieuwste voorwaarden Gold en begrijpt u dat uw inschrijving, lidmaatschap en deelname aan het programma onderhavig zijn aan de Voorwaarden Gold. U kunt een exemplaar van de voorwaarden Gold bij Hertz aanvragen via telefoonnummer +1-888-999-4900 of door een brief te sturen naar Hertz via The Hertz Corporation, 5601 N.W. Expressway, Oklahoma City, OK 73132, Verenigde Staten. De volgende voorwaarden zijn van kracht vanaf 30 November 2021.

 

Door te klikken op "Akkoord" of door gebruik te maken van andere toepasbare middelen voor elektronische acceptatie die samenvallen met of van toepassing zijn op deze voorwaarden, het boeken van een reservering met uw Gold-lidmaatschapsnummer of het aangaan van een huurovereenkomst met uw Gold-lidmaatschapsnummer, accepteert u deze voorwaarden en stemt u ermee in u eraan te houden. Telkens wanneer u een voertuig huurt met het programma, stemt u ermee in dat u deze voorwaarden hebt ontvangen, gelezen, begrepen en geaccepteerd.

 

E-TOESTEMMING Vanaf de datum dat u deze paragraaf leest, garandeert u aan Hertz dat uw hardware en software voldoen aan de vereisten voor toegang tot, ontvangst van en opslag van elektronische dossiers en e-mail. U kunt een papieren exemplaar van deze voorwaarden aanvragen door te bellen naar +1-888-999-4900. U kunt de toestemming om de voorwaarden elektronisch te leveren intrekken door te bellen naar +1-888-999-4900. Let op! Door de toestemming voor elektronische ontvangst van e-mail en dossiers in te trekken, kan het zijn dat u de verhuurdienst niet op het gewenste niveau ontvangt, of dat uw reservering geannuleerd wordt door Hertz. U kunt uw contactinformatie bijwerken door te bellen naar +1-888-999-4900 of door u aan te melden op hertz.com en te klikken op "Mijn account" en uw informatie bij te werken in "Mijn profiel". Door te klikken op de knop "Ik ga akkoord" of vergelijkbare knoppen in deze voorwaarden, gaat u akkoord met de voorwaarden Gold en elektronische contracten/ondertekening met betrekking tot uw inschrijving, lidmaatschap, toepasbare reserveringen en toepasbare huurcontracten.

 

INHOUDSOPGAVE

 

 

DEEL I. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN 

DEEL II. ALGEMENE VOORWAARDEN HERTZ GOLD PLUS REWARDS LOYALITEITSPROGRAMMA

 

A. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE HUURCONTRACTEN ONDER HERTZ GOLD PLUS REWARDS LOYALITEITSPROGRAMMA

B. VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP HUURCONTRACTEN IN NOORD-AMERIKA

C. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP HUURCONTRACTEN IN EUROPA, HET MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA (EMEA)

D. VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HUURCONTRACTEN IN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND

E. AANVULLENDE VOORWAARDEN ACCOUNTS VOOR BEDRIJVEN/REISBUREAU

F. VOORWAARDEN EN CONDITIES VOOR 30 OKTOBER 2021 

 

DEEL I. VOORWAARDEN INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST   

 

 1. 1. U hebt de voorwaarden, publicaties en kennisgevingen in dit Deel I (de “voorwaarden inschrijvingsovereenkomst”) ontvangen, gelezen, begrepen en geaccepteerd, die behoren tot het lidmaatschap van Hertz Gold Plus Rewards (het "programma") en het verhuurprogramma waar programmadiensten beschikbaar zijn; vanaf 30 Oktober 2021 zijn de programmadiensten beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, een groot deel van Europa, Israël, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Uw inschrijfformulier vormt samen met deze voorwaarden inschrijvingsovereenkomst uw overeenkomst met betrekking tot uw inschrijving bij het programma en worden samen uw “inschrijvingsovereenkomst” genoemd. U hebt ook de voorwaarden onder de koptekst Deel II ontvangen, gelezen, begrepen, geaccepteerd en ermee ingestemd, waaronder “Deel II. Algemene bepalingen van toepassing op alle Hertz Gold Plus Rewards-huurcontracten (de "Algemene bepalingen"), “Deel II. B. Voorwaarden van toepassing op huurcontracten in Noord-Amerika (de "Noord-Amerikaanse voorwaarden"), "Deel II. C. Voorwaarden van toepassing op huurcontracten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA)" (de "EMEA-voorwaarden"), "Deel II. D. Voorwaarden van toepassing op huurcontracten in Australië”, “Deel II. E. Voorwaarden van toepassing op huurcontracten in Nieuw-Zeeland" en "Deel II. F. Aanvullende voorwaarden accounts voor bedrijven/reisbureaus" (alle voorwaarden onder al deze koppen gezamenlijk te noemen de "huurvoorwaarden"). Als u op enig moment een van de keuzes in uw inschrijfformulier wilt wijzigen, kunt u dat doen zoals in paragraaf 2 hieronder beschreven is.
 2. Wanneer u een instemmingsverklaring tekent, doet u een aanbod een contract aan te gaan met het Hertz-filiaal dat vermeld is op uw inschrijfformulier (het "bedrijf waar wordt ingeschreven"). Het bedrijf waar wordt ingeschreven behoudt het recht uw aanbod niet te accepteren zonder dat hiervoor een reden opgegeven hoeft te worden. Als uw aanbod geaccepteerd wordt, ontvangt u een melding dat uw aanvraag geaccepteerd is door het bedrijf waar wordt ingeschreven. U kunt de informatie in uw inschrijvingsovereenkomst van tijd tot tijd bijwerken of de selecties wijzigen die u tijdens uw inschrijving gedaan hebt. U kunt dit doen door een schriftelijke melding aan het bedrijf waar wordt ingeschreven of via de website van Hertz www.hertz.nl. Naar uw inschrijvingsovereenkomst, met aanpassingen van updates en wijzigingen die u van tijd tot tijd maakt, wordt verwezen als uw "inschrijving" voor de landen die daarin gedekt zijn. Als het aanbod tot het aangaan van een contract dat u doet via uw instemmingsverklaring door het bedrijf waar wordt ingeschreven geaccepteerd wordt, overschrijft de daaruit volgende inschrijvingsovereenkomst alle voorgaande inschrijvingsovereenkomsten die door u zijn ingediend en door Hertz geaccepteerd zijn voor acceptatie van deze inschrijvingsovereenkomst met betrekking tot die landen. Het verstrekken van de gevraagde informatie in het inschrijvingsformulier geschiedt op vrijwillige basis. Het inschrijvende bedrijf behoudt echter het recht uw aanbod tot het aangaan van een contract het met inschrijvende bedrijf te weigeren als u niet alle verzochte informatie verstrekt, of om enige andere reden. Zie de Algemene bepalingen voor informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
 3. Als u een particulier passagiersmotorvoertuig (exclusief vrachtwagens en bestelbusjes), inclusief alle voertuigonderdelen daarvan (een "Auto"), huurt via het programma, wordt het Hertz-filiaal of de licentiehouder die de auto levert, het "verhuurbedrijf" genoemd. Uw inschrijving vormt, samen met de voorwaarden van de huurvoorwaarden die van toepassing zijn op huurcontracten in het land waar de huurperiode begint (als van tijd tot tijd aangepast door het bedrijf waar wordt ingeschreven op de manier als hierin beschreven), de registratie van de verhuur of de huurovereenkomst die u ontvangt bij aanvang van de huurperiode en andere documenten die u moet tekenen bij aanvang van de huurperiode, de overeenkomst tussen u en het verhuurbedrijf dat het huurcontract uitgeeft. De identiteit van het verhuurbedrijf voor iedere huurperiode wordt op het huurcontract/de huurovereenkomst voor dat huurcontract vermeld. Het bedrijf waar wordt ingeschreven en het verhuurbedrijf worden gezamenlijk "Hertz", "wij", "we" of "ons" genoemd. 
 4. De beschikbaarheid van de programmadienst kan op specifieke locaties wijzigen. Voor verhuur in het Hertz Gold Plus Rewards loyaliteitsprogramma, moeten reserveringen gedaan worden niet korter dan twee (2) uur voor voorgestelde aanvang van huurperiode.
 5. U garandeert dat de informatie die u in uw inschrijving verstrekt juist, correct en volledig is. Uw keuzes van optionele diensten (waar beschikbaar) en autoklasse (onderhavig aan beschikbaarheid van voertuig ten tijde van het plaatsen van de reservering) is van toepassing op alle huurtransacties die u doet met behulp van het programma, op voorwaarde dat u voor een speciale huurtransactie uw keuze aan optionele diensten kunt wijzigen bij aanvang van de huurperiode en u kunt een andere autoklasse kiezen bij het doen van uw reservering. Kennisgeving: Op sommige locaties kunnen voor huurtransacties bepaalde optionele diensten niet beschikbaar zijn op basis van een vooraf ingediend verzoek in uw inschrijving. Onder dergelijke omstandigheden wordt op het vastgelegde huurcontract/de huurovereenkomst aangegeven dat u dergelijke optionele diensten geweigerd hebt, zelfs als er op uw inschrijving staat dat u er gebruik van wilt maken. Het kan zijn dat u dergelijke diensten kunt aanschaffen bij aanvang van de huurperiode, ook wanneer ze van tevoren niet beschikbaar waren.
 6. U geeft Hertz toestemming alle kosten die door u op enigerlei wijze gemaakt worden in relatie tot een huurtransactie onder het Gold Plus Rewards loyaliteitsprogramma te verrekenen met de eerste creditcard of debetkaart die in uw inschrijving vermeld is (deze lijst kan van tijd tot tijd aangepast worden op de wijze als beschreven is paragraaf 2 hierboven), waar voldoende tegoeden op staan en die goedgekeurd is voor huurtransacties bij het huurfiliaal.
 7. U belooft het bedrijf waar wordt ingeschreven onmiddellijk op de hoogte te stellen als uw Hertz Gold Plus Rewards-kaart, Hertz-creditcard, #1 Club-nummer of een van de creditcards die vermeld zijn in uw inschrijving verloren, gestolen of geblokkeerd zijn, of wanneer u vermoedt dat ze zonder uw toestemming gebruikt worden. Door de aard van het programma, onderkent u de urgentie van deze verplichting.
 8. U kunt gedurende het jaar uw lidmaatschap van het Gold Plus Rewards loyaliteitsprogramma te allen tijde schriftelijk opzeggen bij het bedrijf waar wordt ingeschreven. Hertz behoudt het recht uw lidmaatschap om welke reden dan ook op ieder moment op te zeggen of op te schorten, zonder voorafgaande aankondiging.
 9. Hertz kan, naar eigen goeddunken en op basis van bepaalde criteria of helemaal geen criteria, uw lidmaatschap opwaarderen naar een Platinum-lidmaatschap. Door het niet aanvragen van een verwijdering uit het Platinum-programma binnen 30 dagen na een melding van een dergelijke upgrade of door uw Platinum-lidmaatschapsnummer te gebruiken voor het doen van een reservering of het aanvragen van een huurcontract, gaat u akkoord met de voorwaarden voor Platinum, die u hier kunt lezen. De voorwaarden Gold gelden nog steeds voor Gold-huurtransacties en uw lidmaatschap van het Gold Rewards loyaliteitsprogramma. Als u bent opgewaardeerd van Gold naar Platinum, worden alle specifieke voorkeuren betreffende regio of land die u hebt aangegeven tijdens uw inschrijving, overgenomen. Als u geen voorkeuren voor een bepaald land of regio hebt aangegeven tijdens inschrijving, bent u nu ingeschreven voor Platinum maar zonder voorkeuren voor dat land of die regio. Hertz kan naar eigen goeddunken uw lidmaatschap verlagen van Platinum naar Gold; gebaseerd op bepaalde criteria of helemaal geen criteria. Er kunnen bepaalde tijdsperiodes ingesteld worden waarin u gebruik kunt maken van het Platinum-lidmaatschap. Na verlaging naar Gold-lidmaatschap gelden de voorwaarden Gold die op dat moment van kracht zijn voor uw lidmaatschap en huurtransacties die u doet met uw Gold-lidmaatschapsnummer.
 10. Voor inwoners van de Verenigde Staten:
  ARBITRAGEVOORWAARDEN
  VOOR DEZE OVEREENKOMST IS OP INDIVIDUELE BASIS ARBITRAGE OF EEN ZAAK IN EEN LOKALE RECHTBANK NODIG, IN PLAATS VAN EEN PROCES MET JURY OF GROEPSVORDERINGEN. DOOR HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST GAAT U AKKOORD MET DEZE GESCHILLENREGELING. Met uitzondering van claims voor schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of overlijden MOETEN GESCHILLEN TUSSEN ONS (VOOR DE DOELEINDEN VAN DEZE GESCHILLENREGELING BETEKENEN "ONS" EN "WIJ” DE HERTZ CORPORATION ("HERTZ"), ZIJN MOEDER- EN PARTNERONDERNEMING EN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN EN MEDEWERKERS EN EVENTUELE LEVERANCIERS OF DERDEN DIE DIENSTEN AANBIEDEN VOOR HET HUURCONTRACT) UITSLUITEND WORDEN BESLECHT DOOR ARBITRAGE OF IN EEN RECHTBANK VOOR KLEINE VORDERINGEN OP INDIVIDUELE BASIS; KLASSENARBITRAGE EN GROEPSVORDERINGEN ZIJN NIET TOEGESTAAN. U EN WIJ DOEN AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK OF DEELNAME AAN EEN GROEPSVORDERING, ALS VERTEGENWOORDIGER VAN EEN GROEP OF ALS LID VAN EEN GROEP. Het staat u en ons vrij om eventuele kwesties onder de aandacht van overheidsinstellingen te brengen. De reikwijdte van deze arbitragevoorwaarden is breed en omvat, zonder beperking, claims met betrekking tot een aspect van de relatie of communicatie tussen ons, zowel in contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, misleiding, billijkheid of enig ander juridisch middel. Hij valt onder de Federale Arbitragewet 9, U.S.C §§ 1 et seq. Bij iedere arbitrage onder deze arbitragevoorwaarden worden alle kwesties door de arbiter beslecht, inclusief zijn eigen rechtsgebied en andere bezwaren met betrekking tot bestaan, omvang of geldigheid van deze arbitragevoorwaarden. De arbitrage vindt plaats in de gemeente van uw factuuradres, tenzij anderszins overeengekomen. De American Arbitration Association ("AAA" - Amerikaanse Raad van Arbitrage) beheert een arbitrage conform zijn regels voor consumentenarbitrage (de "regels"). U kunt de regels inzien op www.adr.org. U of wij mogen een arbitrage starten via een schriftelijke aanvraag tot arbitrage aan de andere partij (aan ons, The Hertz Corporation, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, Attn: Arbitration) en twee exemplaren van de aanvraag aan de AAA. Als u via arbitrage $ 10.000 of minder vraagt, vergoeden wij alle door de AAA vereiste aanvraagkosten. De arbiter kan een voorlopige voorziening opleggen, alsmede een geldbedrag, maar slechts ten gunste van en gerechtvaardigd door de claim van de partij die de arbitrage startte. Een oordeel over de arbitragetoekenning kan geveld worden in iedere rechtbank met jurisdictie. Een arbitragetoekenning en een oordeel dat dit erkent gelden alleen voor de specifieke partijen in die zaak en kunnen niet gebruikt worden in een andere zaak, tenzij om de toekenning zelf uit te voeren. De arbiter mag de claims van meerdere personen niet samenvoegen en mag niet op andere wijze een vorm van groepsvorderingen voorzitten. ALS U NIET WILT INSTEMMEN MET DEZE ARBITRAGEVOORWAARDEN, MOET U ONS SCHRIFTELIJK BINNEN 30 DAGEN NA UW ONTVANGST VAN DEZE OVEREENKOMST OP DE HOOGTE BRENGEN VIA EEN E-MAIL AAN no.arbition@Hertz.com OF DOOR EEN BRIEF AAN Hertz Corporation, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, Attn: Legal Department. Vermeld uw naam, adres, reserverings-ID-nummer of huurovereenkomstnummer (indien gegeven) en een duidelijke verklaring dat u niet akkoord gaat met deze arbitragevoorwaarden. Als u Hertz eerder op de hoogte gesteld hebt van uw beslissing geen gebruik te willen maken van arbitrage, hoeft u dat niet nogmaals te doen.
 11. Voor inwoners van de Verenigde Staten: Als door een rechtbank met de juiste jurisdictie verklaard wordt dat de arbitragevoorwaarde in paragraaf 10 hierboven niet geldt, dan geldt het volgende: Met betrekking tot uw inschrijving in of lidmaatschap van het programma (in tegenstelling tot een programmahuur die u bent aangegaan), stemt u ermee in onherroepelijk en onvoorwaardelijk te vallen onder de wetten van de staat Florida. U gaat verder akkoord met de persoonlijke jurisdictie van en locatie in de staats- en federale rechtbanken in Lee County in Florida en doet afstand van een bezwaarmaking tegen dergelijke jurisdictie of locatie. Als een voorwaarde in uw inschrijving of de overeenkomst die geldt voor een programmahuur in strijd is met een wet of regel in een rechtsgebied, dan wordt die voorwaarde gezien als aangepast aan dat rechtsgebied (maar, in de mate waarin wettelijk toegestaan, niet elders) om consistent te zijn met dergelijke wet of regel, of als verwijderd als aanpassing onmogelijk is. Dit is niet van invloed op de rest van uw inschrijving of overeenkomst, die volledig van kracht blijven. Als een voorwaarde in uw inschrijving of overeenkomst zo breed is dat hij onuitvoerbaar is in een rechtsgebied, dan wordt die voorwaarde slechts geïnterpreteerd als zijnde zo breed als nodig om hem uit te voeren in dergelijk rechtsgebied (maar, in de mate waarin wettelijk toegestaan, niet elders).
 12. DE VOLGENDE INFORMATIE WORDT VERSTREKT TEN AANZIEN VAN UW VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN EEN AUTO DIE U HUURT IN DE VERENIGDE STATEN OF CANADA ONDER GOLD. IN PARAGRAAF 4 VAN DE NOORD-AMERIKAANSE VOORWAARDEN VINDT U GEDETAILLEERDERE INFORMATIE. MET UITZONDERING VAN ALS VERMELD IN PARAGRAAF 4 VAN DE NOORD-AMERIKAANSE VOORWAARDEN BENT U VERRANTWOORDELIJK VOOR ALLE VERLIEZEN VAN OF SCHADE AAN DE AUTO VOORTVLOEIEND UIT EENDER WELKE OORZAAK, ONGEACHT WIENS FOUT HET IS. VOOR HUURTRANSACTIES IN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA BIEDT HERTZ, TEGEN EXTRA KOSTEN, EEN EIGEN RISICO BIJ VERLIES EN SCHADE (LDW). ALS U DE LDW ACCEPTEERT, WAT GEEN VERZEKERING IS, STELT HERTZ U NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO, ONDERHAVIG AAN BEPAALDE BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN DIE BESPROKEN WORDEN PARAGRAAF 4(d), 4(e) EN 5 VAN DE NOORD-AMERIKAANSE VOORWAARDEN. IN DE STATEN WAAR DE VERKOOP VAN LDW GEREGULEERD IS, IS DIE WET VAN TOEPASSING OP UW AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO. VOOR LDW WORDEN EXTRA KOSTEN IN REKENING GEBRACHT. VANAF 1 JUNI 2019 VARIËREN DE KOSTEN VOOR LDW OP DE MEESTE LOCATIES IN DE VERENIGDE STATEN VAN $ 9,00 TOT $ 99,99 VOOR ELKE VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE HUURDAG, AFHANKELIJK VAN DE AUTOKLASSE EN DE VERKOOPPRIJS VAN DE GEHUURDE AUTO. ER GELDT ECHTER EEN SPECIAAL HOGER LDW-TARIEF PER VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE HUURDAG VOOR BEPAALDE LUXE-KLASSES. IN CANADA VARIËREN DE KOSTEN VOOR LDW VAN CAN$8,00 TOT CAN$38,99 VOOR IEDERE VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE HUURDAG, AFHANKELIJK VAN DE GEHUURDE AUTOKLASSE EN OF ER KORTINGEN GELDEN. ER GELDT EEN SPECIAAL HOGER LDW-TARIEF PER VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE HUURDAG VOOR BEPAALDE LUXE-KLASSES. ALLE KOSTEN ZIJN ONDERHAVIG AAN WIJZIGINGEN ZONDER AANKONDIGING. UW VERZEKERING (OF DIE VAN DE GEMACHTIGE BESTUURDER) KAN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN UW FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID (OF DIE VAN DE GEMACHTIGE BESTUURDER) VOOR VERLIES OF SCHADE DEKKEN.
 13. KENNISGEVING: DIT CONTRACT BIEDT TEGEN EXTRA BETALING EEN VRIJSTELLING VAN SCHADE EN VERLIES OM UW FINANCIËLE AANSPRAKELIJKHEID TE DEKKEN VOOR SCHADE AAN OF VERLIES VAN DE HUURAUTO. U WORDT AANGERADEN ZORGVULDIG TE OVERWEGEN OF U DEZE VRIJSTELLING WILT TEKENEN ALS BOTSINGEN MET HUURAUTO'S GEDEKT WORDEN DOOR UW CREDITCARD OF AUTOVERZEKERING VOOR UW EIGEN AUTO. VOORDAT U BESLUIT DEZE VRIJSTELLING TE KOPEN, KUNT U ONDERZOEKEN OF UW EIGEN AUTOVERZEKERING DEKKING BIEDT VOOR SCHADE AAN DE HUURAUTO EN WAT HET AFTREKBARE BEDRAG IS IN EEN DERGELIJKE DEKKING. WE RADEN OOK AAN VAST TE STELLEN OF DERGELIJKE DEKKING VOORZIEN WORDT IN DE OVEREENKOMST VAN DE CREDITCARD DIE GEBRUIKT WORDT VOOR DE BETALING VAN DE HUURAUTO OF VIA EEN ANDERE BRON EN, INDIEN JA, DE VOORWAARDEN EN OMVANG VAN DERGELIJKE DEKKING TE CONTROLEREN. DE AANKOOP VAN DEZE VRIJSTELLING VAN SCHADE IS NIET VERPLICHT EN MAG GEWEIGERD WORDEN.
 14. DE VERZEKERINGSDEKKING DIE DOOR HERTZ GEBODEN WORDT, KAN EEN DEKKING BIEDEN DIE AL VOORZIEN IS IN DE PERSOONLIJKE AUTOVERZEKERING VAN DE HUURDER OF VIA EEN ANDERE SOORT DEKKING. DE AANKOOP VAN DERGELIJKE DEKKING IS NIET VERPLICHT OM EEN VOERTUIG TE KUNNEN HUREN. 
 15. VOOR HUURPERIODEN DIE AANVANGEN IN HET DISCTRICT OF COLUMBIA. WAARSCHUWING: HET NIET TERUGBEZORGEN VAN DE AUTO IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN IN DE HUUROVEREENKOMST KAN LEIDEN TOT EEN GEVANGENISSTRAF VAN MAXIMAAL 3 JAAR.  
 16. Een huurder in Miami-Dade County dient, tenzij er afstand van gedaan is, een door de gemeente goedgekeurde bezoekersinformatiekaart te ontvangen. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij alle Hertz-locaties in Dade County. Iedere huurder moet de ontvangst van dergelijke kaart bevestigen of afstand doen van zijn of haar recht een dergelijke kaart te ontvangen. Door een instemmingsverklaring doet u hierbij afstand van uw recht op ontvangst van een dergelijke kaart.
 17. KENNISGEVING: ALS U EEN CASCOVERZEKERING HEBT IN UW EIGEN AUTOVERZEKERING IN LOUSIANA, DAN DEKT UW CASCOVERZEKERING AUTOMATISCH DE GEHUURDE MOTORVOERTUIGEN CONFORM R.S. 22: 1296. ZELFS ALS U NIET IN LOUISIANA VERZEKERD BENT, IS DE AANKOOP VAN EIGEN RISICO BIJ VERLIES OF SCHADE NIET VERPLICHT en U KUNT HIERVAN AFSTAND DOEN. DIT CONTRACT BIEDT TEGEN EXTRA BETALING EEN VERZEKERING VAN SCHADE EN VERLIES OM UW FINANCIËLE AANSPRAKELIJKHEID TE DEKKEN VOOR SCHADE AAN OF VERLIES VAN DE AUTO. VOORDAT U BESLUIT DE CASCOVERZEKERING AAN TE SCHAFFEN, KUNT U ONDERZOEKEN OF UW EIGEN AUTOVERZEKERING DEKKING BIEDT VOOR SCHADE AAN DE HUURAUTO EN WAT HET AFTREKBARE BEDRAG IS IN EEN DERGELIJKE DEKKING.
 18. Conform de wetten van Minnesota moet een persoonlijke autoverzekering: (1) de huur van het motorvoertuig dekken tegen schade aan het voertuig en tegen verlies van gebruik van het voertuig; en (2) de dekking van basis economische verliesvoorwaarden, restaansprakelijkheidsverzekering en niet-verzekerde en niet voldoende verzekerde bestuurders uitstrekken naar het gebruik van een gehuurd motorvoertuig. Daarom is de aankoop van een cascoverzekering of vergelijkbare verzekering als vermeld in deze inschrijvingsovereenkomst niet nodig. Daarnaast is het aanschaffen van een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering niet nodig als uw polis is uitgegeven in Minnesota, tenzij u een dekking voor aansprakelijkheid wilt die hoger is dan het bedrag in uw eigen autoverzekering.
 19.  KENNISGEVING VOOR INWONERS VAN TEXAS BETREFFENDE SCHADEVRIJSTELLINGEN
  UW HUUROVEREENKOMST BIEDT TEGEN AANVULLENDE KOSTEN EEN OPTIONELE VRIJSTELLING DIE EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN UW VERANTWOORDELIJKHEID DEKT VOOR SCHADE AAN OF VERLIES VAN HET VOERTUIG. VOORDAT U BESLUIT DE VRIJSTELLING AAN TE SCHAFFEN, KUNT U ONDERZOEKEN OF UW EIGEN AUTOVERZEKERING OF CREDITCARDOVEREENKOMST DEKKING BIEDT VOOR SCHADE AAN DE HUURAUTO EN WAT HET AFTREKBARE BEDRAG IS IN EEN DERGELIJKE DEKKING. DE AANKOOP VAN DE VRIJSTELLING IS NIET VERPLICHT.

  DE VRIJSTELLING IS GEEN VERZEKERING VOOR HUURTRANSACTIES IN EUROPA, HET MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA (EMEA), Hertz biedt een aantal optionele diensten tegen een extra dagelijks tarief. Indien u hiervoor kiest beperkt de diefstalverzekering (TP) uw verantwoordelijkheid voor verlies van of schade aan de auto, de onderdelen of accessoires, die veroorzaakt worden door diefstal, gepoogde diefstal of vandalisme, tot het niet-vrijstelbare bedrag dat vermeld is op het vastgelegde huurcontract. Indien u hiervoor kiest beperkt de cascoverzekering met eigen risico (CDW) uw verantwoordelijkheid voor verlies van of schade aan de auto, de onderdelen of accessoires, die veroorzaakt worden door diefstal, gepoogde diefstal of vandalisme, voor ieder incident van verlies of schade voortvloeiend uit een afzonderlijke gebeurtenis, tot het niet-vrijstelbare bedrag dat vermeld is op het vastgelegde huurcontract. Als alternatief voor CDW en TP kunt u gebruik maken van afkoop eigen risico (SC), dat in sommige landen of voor huurtransacties met bepaalde CDP-nummers niet beschikbaar is. U profiteert van de voordelen van CDW en TP en uw aansprakelijkheid voor het surplus met betrekking tot CDW en TP wordt geëlimineerd. Als u kiest voor SC en dit is niet beschikbaar voor uw huurtransactie, ontvangt u een allrisk cascoverzekering (SCDW), waar beschikbaar en TP. Als SCDW ook niet beschikbaar is, ontvangt u CDW en TP. Als u SCDW ontvangt, profiteert u van het voordeel van CDW en uw aansprakelijkheid voor het surplus met betrekking tot CDW wordt geëlimineerd (hoewel u wel aansprakelijk blijft voor het surplus met betrekking tot TP). DE VOORDELEN VAN TP, CDW, SCDW EN SC KUNNEN ONGELDIG WORDEN MET BETREKKING TOT EEN SPECIFIEKE HUURTRANSACTIE ALS U DE AUTO GEBRUIKT OP MANIEREN DIE VERBODEN ZIJN IN PARAGRAAF 2 EN 5 VAN DE EMEA-VOORWAARDEN OF ALS DE SCHADE OF DIEFSTAL OPZETTELIJK VEROORZAAKT IS OF DOOR GROVE NALATIGHEID VAN U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER ONTSTAAT. Voordat u besluit of u TP en/of CDW of SC aanschaft, moet u controleren of u een andere verzekering hebt die u dekt voor verlies van of schade aan de auto en, indien dit het geval is, wat de voorwaarden van een dergelijke dekking zijn (inclusief beperkingen en surplussen). Een inzittendenverzekering (PI/PAI) is beschikbaar tegen een extra dagelijks tarief en biedt bepaalde voordelen voor u en uw inzittenden bij overlijden. Afhankelijk van het land waarin de huurtransactie aanvangt, kan PI/PAI ook dekking bieden bij blijvende invaliditeit, bepaalde verwondingen, medische en nooduitgaven en/of schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen (inclusief bagage) tijdens de huurperiode.
 20. oor huurtransacties in Australië is Hertz gebonden aan bepaalde uitzonderingen onder de huurovereenkomst gekoppeld aan verboden gebruik, verboden mensen en volledig verantwoordelijkheidsgebruik en is aansprakelijk voor verlies van of schade aan de auto, met uitzondering van de eerste AUS$3300 (inclusief GST), eigen risico in geval van schade (ADE) of andere bedragen die vermeld zijn in de huurovereenkomst. Er kunnen extra surplussen van AUS$2200 (inclusief GST) gelden voor schade die voortvloeit uit een eenzijdig ongeval en schade die voortvloeit uit waterschade (anders dan bij volledige of gedeeltelijke onderdompeling) of andere bedragen als vermeld in de huurovereenkomst naast de ADE als vermeld in de aanvullende voorwaarden. Er wordt aanvullende maximum dekking (MAX) geboden voor AUS$34,90 (inclusief GST) voor een volledige of gedeeltelijke huurdag of voor een ander bedrag als vermeld in de huurovereenkomst. Met MAX hebt u, buiten schade voortvloeiend uit een eenzijdig ongeval, waterschade (anders dan door totale of gedeeltelijke onderdompeling) of door een auto die niet bestuurd wordt door een gemachtigde bestuurder, geen aansprakelijkheid jegens Hertz voor schade die optreedt tijdens de huurperiode of die voortvloeit uit uw huur of gebruik van de auto (inclusief schade aan banden en/of ruiten). Er wordt een aanvullende verzekering bij ongevallen (AER) aangeboden voor AUS$25,90 (inclusief GST) of een dergelijk ander bedrag als vastgelegd in de huurovereenkomst per volledige of gedeeltelijke huurdag om de standaard ADE te verlagen. Met AER is, buiten schade voortvloeiend uit een eenzijdig ongeval, waterschade (anders dan door totale of gedeeltelijke onderdompeling) of door een auto die niet bestuurd wordt door een gemachtigde bestuurder, uw aansprakelijkheid jegens Hertz voor schade die optreedt tijdens de huurperiode of die voortvloeit uit uw huur of gebruik van de auto (inclusief schade aan banden en/of ruiten), beperkt tot het bedrag van de ADE als vermeld in de huurovereenkomst. De aanvullende eenzijdige ongeval- en waterschadeverzekering of uw verantwoordelijkheid voor schade voortvloeiend uit het feit dat een auto niet bestuurd wordt door een gemachtigde bestuurder, kunnen niet verlaagd worden door de aankoop van MAX of AER. Er kunnen andere verzekeringsopties voor huurders beschikbaar zijn bij deelnemende locaties. Voor huurtransacties in Nieuw-Zeeland bent u aansprakelijk voor de eerste NZ$2812,50 (inclusief GST) voor voertuiggroepen B tot F en NZ$3375,00 (inclusief GST) voor voertuiggroepen H tot M of andere bedragen als vermeld op de huurovereenkomst voor verlies van of schade aan het huurvoertuig vermeld in de verzekeringsdekking vermeld in clausule 10 van de voorwaarden die van toepassing zijn op huurtransacties onder het Gold Plus Rewards loyaliteitsprogramma in Nieuw-Zeeland. Dit is niet van toepassing op schade of verlies voortvloeiend uit brand of diefstal of conversie of gepoogde diefstal of conversie van het voertuig. Deze aansprakelijkheid kan verlaagd worden tot NZ$0 door betaling van de optionele vermindering eigen risico bij ongevallen (AER) van NZ$24,75 (inclusief GST) per dag voor voertuiggroep B tot F en NZ$28,12 (inclusief GST) per dag voor voertuiggroep H tot M. Hertz New Zealand biedt een optionele huurautoverzekering (PKG), de AER combineert met de voordelen van een inzittendenverzekering (PAI) en een particuliere eigendommenverzekering (PEC). PKG kost NZ$33,75 (inclusief GST) per dag voor voertuiggroep B tot F en NZ$37,12 (inclusief GST) per dag voor voertuiggroep H tot M. Alle tarieven, surplussen en kortingen die vanaf 1 juni 2016 vermeld worden zijn onderhavig aan wijzigingen zonder aankondiging en kunnen per tarief en voertuigopties verschillen. Alle prijzen zijn onderhavig aan concessievergoeding luchthaven en/of administratiekosten bij deelnemende locaties.

 21. De volgende regels gelden voor inwoners van Australië: U geeft Hertz toestemming tot het opvragen van rapporten van een of meer kredietregistratiebureaus met als doel het vaststellen van uw aanvraag van het lidmaatschap van het programma, het beoordelen van uw aanvraag tot het huren van een auto bij Hertz en het beheren van uw huurovereenkomsten. U geeft Hertz ook toestemming tot het verstrekken van informatie over u aan kredietregistratiebureaus voor het verkrijgen van consumentenkredietrapporten over u en om de kredietregistratiebureaus in staat te stellen kredietinformatiedossiers op te stellen of bij te houden over u. Deze informatie kan omvatten uw identiteitsgegevens, het feit dat u een lidmaatschap van het programma hebt aangevraagd of verkregen, of dat u een aanvraag hebt gedaan voor het huren van een auto of een auto gehuurd hebt bij Hertz, gegevens van een betaling die u moet doen aan Hertz die langer dan 60 dagen openstaat en waarvoor een incassoprocedure gestart is, informatie dat u naar mening van Hertz een ernstige kredietovertreding begaan hebt en informatie over valse cheques die door u zijn uitgeschreven voor AUS$100,00 of meer. U geeft Hertz ook toestemming informatie over u uit te wisselen met kredietverstrekkers die vermeld worden in een consumentenkredietrapport dat is uitgegeven door een kredietregistratiebureau of vermeld in uw aanvraag voor lidmaatschap van het programma of uw aanvraag tot het huren van een auto, met als doel het beoordelen van uw aanvraag van lidmaatschap van het programma, beoordelen van aanvragen door u tot het huren van een auto, het beheren van uw autohuur, andere kredietverstrekkers op de hoogte brengen van een verzuim, informatie uitwisselen met andere kredietverstrekkers over de status van voertuighuur van u bij Hertz in situaties waarin u in verzuim bent met andere kredietverstrekkers en om uw kredietwaardigheid te beoordelen. Hieronder kan vallen informatie over uw kredietwaardigheid, kredietgeschiedenis of kredietcapaciteit die kredietverstrekkers mogen uitwisselen conform de privacywetgeving.

 

DEEL II. HUURVOORWAARDEN GOLD PLUS REWARDS PROGRAMMA    

DEEL II. A. ALGEMENE BEPALINGEN GELDEND VOOR ALLE HUURTRANSACTIES ONDER HET HERTZ GOLD PLUS REWARDS LOYALITEITSPROGRAMMA;

 

PARTIJEN IN OVEREENKOMST

De voorwaarden in dit Deel II. A. gelden voor alle reserveringen en huurtransacties onder het programma die u maakt.

 

Een huurtransactie is pas een huurtransactie onder het programma wanneer u ingeschreven bent in het programma in het land waar de huurtransactie aanvangt. U moet een reservering doen voor de huurtransactie waarin u uw programmalidmaatschapsnummer vermeldt en de huur moet beginnen op een locatie waarop de programmadienst beschikbaar is. Vervangingen en uitwisselingen van auto's die gehuurd zijn via het programma en verlengingen van huur onder het programma na de verlooptijd van de huur van de auto die zijn goedgekeurd door Hertz, zijn ook programmahuur. Vrachtwagens en bestelbusjes zijn niet beschikbaar voor verhuur onder het programma.

 

Huurtransacties die niet onder het programma vallen, vallen onder de algemene voorwaarden voor huur die gelden op de faciliteit waar de huurtransactie aanvangt en die u ontvangt ten tijde van aanvang van de huur en niet onder deze huurvoorwaarden. Als de voorwaarden voor huur bij de faciliteit waar de huur buiten het programma aanvangt minder tolerant zijn met betrekking tot welke personen de auto mogen besturen dan de overeenkomstige voorwaarden van deze huurvoorwaarden voor programmahuur die aanvangt in het land waar de faciliteit gevestigd is, dan vallen leden van het programma in dat land onder de tolerantere voorwaarden, zelfs als ze een huurtransactie afsluiten die niet onder het programma valt. Voor huurtransacties in de Verenigde Staten en Canada door huurders die gebruik kunnen maken van het programma in die landen, betekent dit dat de echtgeno(o)t(e) of partner van de huurder de auto mag besturen zonder zich te registreren als extra bestuurder of extra kosten te betalen, op voorwaarde dat deze persoon ten minste 25 jaar oud is en een geldig rijbewijs heeft in een rechtsgebied dat door Hertz geaccepteerd wordt.

 

Als u een particulier passagiersvoertuig (exclusief vrachtwagen en bestelbusjes), inclusief alle voertuigonderdelen daarvan (een "Auto"), huurt via het programma (een "programmahuur"), wordt het Hertz-filiaal of de licentiehouder die de auto levert, het "verhuurbedrijf" genoemd. Ten tijde van een dergelijke huurtransactie ontvangt u een schriftelijk document (een "vastgelegd huurcontract" of "huurovereenkomst" genoemd) met daarin specifieke voorwaarden voor die huur en waarin het verhuurbedrijf vermeld wordt; het vastgelegde huurcontract/de huurovereenkomst kan ook andere informatie bevatten over huurtransacties in het rechtsgebied waar de huur aanvangt. De overeenkomst die van toepassing is op een dergelijke huur (deze "overeenkomst") bestaat uit (i) deze Voorwaarden Gold, als aangepast door Hertz op de manier beschreven in "Vrijstelling of wijziging van voorwaarden" hieronder, (ii) het toepasbare vastgelegde huurcontract/de huurovereenkomst en (iii) andere documenten die u moet ondertekenen bij het huren van de auto. Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u aan de ene kant en het verhuurbedrijf aan de andere kant. De woorden "Hertz", "wij" en "ons" betekenen het bedrijf waar wordt ingeschreven en het verhuurbedrijf.

 

Als u een auto huurt via het programma en uw inschrijving omvat een nummer voor het kortingsprogramma aan het begin van het boekingsproces ("CDP") en/of wanneer u vraagt of er een "ask for-tarief" kan gelden voor uw huurtransactie (ook bekend als het opgeven van een "RQ-code"), dan kunnen de voorwaarden van het CDP-programma en het "ask for-tarief" van elkaar afwijken of van andere informatie in uw inschrijving. (Het "ask for-tarief" dat u opgeeft kan bijvoorbeeld een ‘inclusieftarief’ zijn waaronder u een schadevrijstelling ontvangt, terwijl er in uw inschrijving of de voorwaarden van uw CDP staat dat u afstand doet van een schadevrijstelling.) In een dergelijk geval geeft u Hertz toestemming de inconsistentie in goed vertrouwen op te lossen, op voorwaarde dat het vastgestelde huurcontract/de huurovereenkomst die u ontvangt bij aanvang van de huurperiode de oplossing voor de inconsistentie omvat die Hertz heeft vastgesteld. Als u de optionele diensten in het vastgelegde huurcontract/de huurovereenkomst wijzigt, kunt u dat doen door een medewerker van Hertz op de hoogte tellen van deze beslissing ten tijde van aanvang van de huurperiode en de medewerker het huurcontract/de huurovereenkomst te laten wijzigen.

 

TOEWIJZING EN DELEGATIE

U mag uw rechten of verantwoordelijkheden als lid van het programma of uw rechten of verantwoordelijkheden onder een overeenkomst die van toepassing is op programmahuur niet aan derden toewijzen. Het bedrijf waar wordt ingeschreven behoudt het recht zijn verplichtingen onder uw inschrijving en huurtransacties via het programma uit te voeren via dochterondernemingen en licentiehouders in de landen waar de huur aanvangt en u erkent hierbij het recht van dergelijke dochterondernemingen en licentiehouders om een deel of alle rechten van het bedrijf waar wordt ingeschreven met betrekking tot dergelijke huurtransacties over te nemen.

 

VRIJSTELLING OF WIJZIGING VAN VOORWAARDEN

Geen enkele voorwaarde in een overeenkomst die van toepassing is op een programmahuur mag opgeheven of gewijzigd worden, met uitzondering van schriftelijk en ondertekend door een uitdrukkelijk bevoegde medewerker van Hertz. Met uitzondering van vermeld in deze huurvoorwaarden, zijn medewerkers van Hertz niet bevoegd voorwaarden van een overeenkomst die van toepassing is op een programmahuur op te heffen of te wijzigen. De algemene bepalingen van deze huurvoorwaarden of uw inschrijving kunnen van tijd tot tijd herzien of aangevuld worden door Hertz, die u een melding van dergelijke wijzigingen stuurt. Er wordt aangenomen dat u een dergelijke melding die verzonden wordt naar het e-mailadres dat u in uw inschrijving hebt vermeld of anderszins aan Hertz verstrekt hebt, ontvangen hebt. Indien toepasbare wetgeving toestaat dat dergelijke meldingen van kracht zijn indien verzonden via elektronische middelen (bijvoorbeeld via e-mail), wordt ervan uitgegaan dat u een dergelijke melding ontvangen hebt die verzonden is naar het elektronische adres (bijvoorbeeld het e-mailadres) dat is opgegeven in uw inschrijving of anderszins door u aan Hertz verstrekt. Uw blijvende lidmaatschap van het programma of het doen van een programmahuur of reservering na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen, is een bevestiging van uw acceptatie van dergelijke wijzigingen. Deze huurvoorwaarden kunnen ook van tijd tot tijd door Hertz gewijzigd worden, zonder melding aan u, als de wijziging gedaan is (i) om een ambiguïteit in de voorwaarden op te lossen, om een voorwaarde in de algemene bepalingen die inconsistent is met andere voorwaarden te corrigeren of aan te vullen of om een voorwaarde toe te voegen met betrekking tot zaken of vragen die voortvloeien uit de algemene bepalingen die consistent is met die bepalingen, in elk geval op voorwaarde dat de wijziging niet van negatief effect is op u en (ii) om een voorwaarde te wijzigen, verwijderen of toevoegen in de mate die noodzakelijk is om deze huurvoorwaarden te laten voldoen aan en uitvoerbaar te laten zijn onder, toepasbare wetgeving. De algemene bepalingen van deze huurvoorwaarden, zoals die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden door Hertz, kunnen opgevraagd worden bij The Hertz Corporation, door contact op te nemen met Hertz via +1-888-999-4900 of door een schrijven aan Hertz via The Hertz Corporation, 5601 N.W. Expressway, Oklahoma City, OK 73132, Verenigde Staten en via onze website http://www.hertz.nl. Informatie betreffende wijzigingen aan de huurvoorwaarden en wijzigingen aan de wetten in Californië die van toepassing zijn op huurovereenkomsten zijn, sinds de ingangsdatum van de nieuwste huurvoorwaarden, ook op schriftelijk verzoek beschikbaar via een van de adressen die vermeld zijn in de voorgaande zin. Deze informatie is ook beschikbaar op http://www.hertz.nl. U kunt de huurvoorwaarden, samen met bovengenoemde wijzigingen, inzien op www.hertz.nl door (a) in te loggen als lid en vervolgens (b) te klikken op "MIJN ACCOUNT" en dan (c) te klikken op "Algemene bepalingen."
U kunt van tijd tot tijd via schriftelijke melding aan uw bedrijf waar wordt ingeschreven of via onze website, de selecties in uw inschrijving met betrekking tot voertuigklasse, optionele diensten en/of creditcardinformatie wijzigen.

 

TOEPASBARE WETGEVING

Als de arbitragevoorwaarde van de voorwaarden Gold of de huurovereenkomst door een rechtbank of competent rechtsgebied niet van toepassing wordt verklaard, of als het rechtsgebied geen arbitrage uitvoert, zijn de volgende paragrafen onder "Toepasbare wetgeving" van toepassing.

 

Met betrekking tot een programmahuur die door u wordt aangegaan, geldt de inhoudelijke wet van de rechtsgebieden waarin de huur aanvangt, zonder inachtneming van de keuze van wetten daarin en u geeft onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming en onderwerpt zich aan de niet-exclusieve rechtspraak van de rechtbanken die gelegen zijn in dat rechtsgebied. Met betrekking tot uw inschrijving bij of lidmaatschap van het programma (in tegenstelling tot een programmahuur die door u wordt aangegaan), gelden de wetten van de rechtsgebieden waarin het bedrijf waar wordt ingeschreven zijn hoofdkantoor heeft en u geeft onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming en onderwerpt zich aan de niet-exclusieve rechtspraak van de rechtbanken die gelegen zijn in dat rechtsgebied.

 

U BEGRIJPT EN KOMT OVEREEN DAT HET ONJUIST IS VOOR U OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN BETREFFENDE UW LIDMAATSCHAP VAN HET PROGRAMMA OF EEN PROGRAMMAHUUR TEGEN EEN ENTITEIT ANDERS DAN HET BEDRIJF WAAR WORDT INGESCHREVEN OF, MET BETREKKING TOT EEN SPECIFIEKE PROGRAMMAHUUR, HET TOEPASSELIJKE VERHUURBEDRIJF, TENZIJ EEN ANDER BEDRIJF EEN DERGELIJKE HUUR AANBIEDT OF FACILITEERT.

 

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

U erkent dat The Hertz Corporation een privacybeleid heeft opgesteld voor huurklanten (het "privacybeleid") met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens over personen die klanten of mogelijke klanten van het verhuurbedrijf van The Hertz Company of zijn dochterondernemingen zijn. U kunt het volledige privacybeleid inzien op Hertz.com of door te klikken op de volgende koppeling: Privacybeleid. U kunt ook een exemplaar van het privacybeleid aanvragen door te schrijven naar Director, Privacy Services op een van de adressen die hierboven vermeld zijn. Door Hertz persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft u toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens over u, alleen onderhavig aan handelingen die u mag doen om dergelijk gebruik te beperken en aan uw recht dergelijke gegevens in te zien en te corrigeren, erkent u gegevensbeveiligingsrisico's en komt u overeen voorzorgsmaatregelen te treffen om Hertz te helpen bij het beveiligen van dergelijke gegevens en komt u overeen dat Hertz in de toekomst wijzigingen aan het privacybeleid kan maken.

 

OPTIONELE DIENSTEN

De optionele diensten die door Hertz aangeboden worden zijn onderhavig aan het feit dat ze stopgezet of aangepast kunnen worden en zijn onderhavig aan prijswijzigingen, op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging en zijn onderhavig aan lokale beschikbaarheid. U moet het vastgelegde huurcontract/de huurovereenkomst die u bij aanvang van iedere huurtransactie ontvangt, doornemen. U kunt optionele diensten selecteren uit de diensten die vermeld zijn in het vastgelegde huurcontract/de huurovereenkomst door een medewerker van Hertz op de hoogte tellen van deze beslissing ten tijde van aanvang van de huurperiode en de medewerker het huurcontract/de huurovereenkomst te laten wijzigen.

 

BETALINGEN AAN TUSSENPERSONEN

Als u een huurtransactie regelt via een reisbureau, internetsite, bemiddelaar of andere tussenpersoon die namens u handelt, kan Hertz commissies betalen of andere betalingen doen aan die partij ter compensatie van het treffen van dergelijke regelingen. Die compensatie kan gedeeltelijk gebaseerd zijn op het totale verhuurvolume dat de partij bij Hertz boekt. Voor meer informatie over dergelijke compensatie moet u contact opnemen met die partij.

 

ELEKTRONISCHE LEVERING VAN BEVESTIGINGEN, TRANSACTIE-UPDATES, HUUROVEREENKOMSTEN EN FACTUREN

Door ons uw e-mailadres te verstrekken en deel te nemen aan het programma, komt u overeen dat wij elektronische communicatie verzenden op het e-mailadres dat Hertz van u bewaart of op een ander adres dat u aan ons verstrekt. U kunt op hertz.com aangeven dat u geen e-mailmarketing wilt ontvangen door te klikken op de koppeling "Uitschrijven" die u in alle marketingmailberichten vindt. Dit uitschrijven is van invloed op marketingcommunicatie, maar niet op operationele of transactionele berichten die naar u verzonden worden als onderdeel van een huur- of andere transactie met Hertz.

U komt ook overeen dat uw huurovereenkomsten en facturen voor iedere reservering en voltooide huurtransactie per e-mail naar u verzonden worden, in plaats van op papier.

 

DEEL II. B. VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP HUURCONTRACTEN IN NOORD-AMERIKA 

 

De voorwaarden die worden vermeld in dit Deel II. B. ("Noord-Amerikaanse voorwaarden"), gelden voor alle Hertz Gold Plus Rewards-huurcontracten die beginnen in de Verenigde Staten en Canada, met afzonderlijke voorwaarden voor op huurcontracten die beginnen in Mexico. Alle verwijzingen in dit Deel II. B. naar genummerde paragrafen en subparagrafen verwijzen naar deze Noord-Amerikaanse voorwaarden.

 

1.   AARD VAN DEZE OVEREENKOMST

U krijgt slechts een bewaargeving waarmee u het recht hebt gebruik te maken van de auto zoals toegestaan onder deze overeenkomst. U erkent dat de auto eigendom is van Hertz. Alleen Hertz mag de auto of rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst overdragen. Iedere gepoogde overdracht of onderverhuur van de auto door ieder ander dan Hertz is ongeldig. U noch de gemachtigde bestuurders zijn agenten van Hertz. Niemand mag onderhoud of reparaties aan de auto uitvoeren zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Hertz. HERTZ DOET GEEN UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF DAT DE AUTO GESCHIKT IS VOOR EEN SPECIFIEK DOEL.

 

2.   WIE MAG DE AUTO BESTUREN

Alleen u en, met uw toestemming, de volgende personen, op voorwaarde dat zij voldoen aan de kwalificaties die in de volgende zin uiteengezet worden ("Bevoegde Bestuurders"), mogen het voertuig besturen: uw echtgeno(o)t(e), uw partner (indien u niet gehuwd bent), uw werkgever, werknemers en collega's in het kader van hun beroepsactiviteiten, en elke andere persoon die voldoet aan de kwalificaties van Hertz en die op het ogenblik van de huur een formulier Extra Bevoegde Bestuurder ondertekent. Behalve zoals bepaald in de volgende zin, moeten alle Bevoegde Bestuurders minstens 20 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van een rechtsgebied dat door Hertz wordt aanvaard. Er kunnen kosten worden aangerekend voor Bevoegde Bestuurders jonger dan 25 jaar. Voor huren die in Michigan en New York beginnen, kunnen personen tussen 18 en 24 jaar die aan de andere kwalificaties van Hertz voldoen en die op het moment van de huur een formulier Extra Bevoegde Bestuurder ondertekenen, Bevoegde Bestuurder zijn; in dergelijke gevallen zal een Minderjarige Differentiële Vergoeding worden aangerekend. Behalve voor zover noodzakelijk voor valet parking of in noodgevallen zoals wettelijk toegestaan, is het geen andere personen toegestaan het voertuig te bedienen; in dit verband wordt onder "noodgeval" verstaan: dringende omstandigheden volgens de wetten van het rechtsgebied waar het vermeende noodgeval zich heeft voorgedaan. Met betrekking tot personen die een formulier Extra Bevoegde Bestuurder moeten ondertekenen, kunnen er, naar goeddunken van Hertz, andere kwalificaties van kracht zijn op het moment en de plaats van de huur; en, waar toegestaan door de wet, kan Hertz een extra vergoeding vragen voor dergelijke personen. Een "partner" is een ongehuwde partner van hetzelfde of het andere geslacht die niet uw ouder, grootouder, broer of zus, kind, kleinkind, oom, tante, nicht of neef is (in elk geval door bloedverwantschap of adoptie), die permanent op hetzelfde adres woont als U en op wiens rijbewijs hetzelfde verblijfsadres staat vermeld als op uw rijbewijs.

 

3.   TERUGBEZORGEN

MET UITZONDERING VAN NORMALE SLIJTAGE DOOR REDELIJK GEBRUIK, MOET U HET VOERTUIG IN DEZELFDE STAAT TERUGBRENGEN NAAR HERTZ ALS WAARIN U HEM HEEFT ONTVANGEN. INDIEN U MEER DAN 5630 KILOMETERS/3500 MIJL AFLEGT IN EEN PERIODE VAN 30 DAGEN, KUNNEN UW HUURPRIVILEGES WORDEN INGETROKKEN WEGENS OVERMATIGE SLIJTAGE. U MOET HET VOERTUIG TERUGBRENGEN NAAR HERTZ TEGEN DE UITERSTE DATUM VERMELD OP HET HUURCONTRACT, OF VROEGER INDIEN HERTZ HIEROM VERZOEKT. IN GEEN GEVAL MAG U DE WAGEN LANGER DAN DERTIG (30) DAGEN HOUDEN (IN NEW JERSEY, OHIO EN SOUTH DAKOTA, 28 DAGEN), TENZIJ MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HERTZ. VOOR ELKE WIJZIGING VAN UW GEPLANDE INLEVERDATUM, -TIJD OF -LOCATIE WORDT EEN WIJZIGINGSKOST AANGEREKEND. INDIEN U HET VOERTUIG VOOR OF NA DE GEPLANDE INLEVERDATUM EN -TIJD INLEVERT EN U HERTZ HIERVAN NIET TIJDIG OP DE HOOGTE BRENGT, KAN HERTZ U EEN VERGOEDING VOOR VERVROEGDE/LATE INLEVERING AANREKENEN. HET VOERTUIG BLIJFT ONDERWORPEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TOT HERTZ HET VOERTUIG HEEFT GEÏNSPECTEERD EN AANVAARD; INDIEN U HET VOERTUIG NA SLUITINGSTIJD INLEVERT, (A) BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN HET VOERTUIG TOT HERTZ HET VOERTUIG HEEFT GEÏNSPECTEERD EN AANVAARD OP DE EERSTVOLGENDE DAG DAT DE INLEVERLOCATIE WEER OPEN IS VOOR ZAKEN EN (B) KUNNEN TIJDSKOSTEN, KOSTEN VOOR LDW, PAI/PEC EN LIS, EN EVENTUELE KOSTEN VOOR BIJKOMENDE DIENSTEN OF ANDERE KOSTEN DIE OP DE HUURBON VERMELD STAAN ALS EEN PERIODIEK TARIEF, BLIJVEN AANGEREKEND WORDEN TOT DE INLEVERLOCATIE WEER OPEN IS. ALS U HET VOERTUIG NIET TERUGGEEFT WANNEER DIT WORDT VEREIST DOOR DEZE OVEREENKOMST, DAN KAN HERTZ, NADAT HERTZ U EEN SCHRIFTELIJK VERZOEK TOT TERUGGAVE HEEFT GESTUURD, VERZONDEN NAAR HET ADRES DAT VERMELD STAAT IN UW INSCHRIJVING OF OP EEN ANDERE MANIER AAN HERTZ WERD MEEGEDEELD, OP UW KOSTEN HET VOERTUIG TERUGHALEN WAAR EN WANNEER HET WORDT TERUGGEVONDEN. INDIEN DE WAGEN ONWETTIG GEPARKEERD OF BLIJKBAAR VERLATEN WORDT AANGETROFFEN, OF INDIEN DE WAGEN GEBRUIKT OF VERKREGEN IS ZOALS VERBODEN ONDER PARAGRAAF 5 VAN DEZE NOORD-AMERIKAANSE VOORWAARDEN, DAN KAN HERTZ DE WAGEN ZONDER VERZOEK TERUGVORDEREN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIET U AF VAN ELK RECHT OP EEN HOORZITTING OF OP HET ONTVANGEN VAN EEN KENNISGEVING OF GERECHTELIJKE PROCEDURE ALS VOORWAARDE VOOR HET TERUGVORDEREN VAN DE AUTO DOOR HERTZ. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HERTZ ELEKTRONISCHE OF MONDELINGE MIDDELEN MAG GEBRUIKEN OM CONTACT MET U OP TE NEMEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HERTZ HET E-MAILADRES OF TELEFOONNUMMER DAT U OPGEEFT MAG GEBRUIKEN OM CONTACT MET U OP TE NEMEN, MET INBEGRIP VAN HANDMATIG BELLEN, SPRAAKBERICHTEN, SMS'JES, E-MAILS OF AUTOMATISCHE TELEFOONKIESSYSTEMEN. HET VOERTUIG KAN UITGERUST ZIJN MET GLOBAL POSITIONING TECHNOLOGIE OF ANDERE TELEMATICASYSTEMEN EN EEN ZENDER DIE HERTZ TOELAAT HET VOERTUIG TE VOLGEN OF OP EEN ANDERE MANIER TE LOKALISEREN EN PRIVACY IS NIET GEGARANDEERD. U ERKENT DAT DE GEGEVENS AFKOMSTIG VAN DE TELEMATICA- EN ANDERE TOESTELLEN IN HET VOERTUIGPERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN BEVATTEN EN U MACHTIGT HERTZ OM DIE GEGEVENS TE DELEN MET DE FABRIKANT VAN HET TOESTEL, DE FABRIKANT VAN ORIGINELE UITRUSTING EN ZIJN FILIALEN (GEZAMENLIJK, "OEM"), DIENSTVERLENERS EN ANDERE DERDEN AAN WIE HERTZ OF OEM TOEGANG VERLEENT TOT DE GEGEVENS. VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, GEEFT U HERTZ, DE FABRIKANT VAN HET APPARAAT, OEMS, SERVICEPROVIDERS EN ANDERE DERDEN AAN WIE HERTZ OF OEM TOEGANG TOT DE GEGEVENS VERLEENT, TOESTEMMING OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE IN HET VOERTUIG OPGENOMEN TECHNOLOGIE, MET INBEGRIP VAN HET TRACEREN VAN DE LOCATIE VAN HET VOERTUIG, HET ONBRUIKBAAR MAKEN VAN HET VOERTUIG EN HET HELPEN BIJ HET OPNIEUW IN BEZIT NEMEN VAN HET VOERTUIG. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM ALLE MET BLUETOOTH GESYNCHRONISEERDE GEGEVENS UIT HET VOERTUIG TE VERWIJDEREN BIJ UW TERUGKEER. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, HERTZ GEGEVENS AFKOMSTIG VAN TELEMATICA- EN ANDERE TOESTELLEN EN METERS IN HET VOERTUIG MAG VERZAMELEN, VERWERKEN, AANREKENEN OP BASIS VAN, TOEVOEGEN AAN UW KLANTENPROFIEL EN DISCIPLINAIRE MAATREGELEN MAG TREFFEN. DE ACTIES KUNNEN SCHORSING OF BEËINDIGING INHOUDEN VAN UW MOGELIJKHEID OM VERDER VOERTUIGEN TE HUREN BIJ HERTZ OF HAAR FILIALEN. U GEEFT HERTZ TOESTEMMING OM PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER U EN ELKE HUUR DIE U AANGAAT MET BEHULP VAN EEN IDENTIFICEERBAAR KLANTENKORTINGPROGRAMMA (CDP)-NUMMER OF ANDERSZINS IN VERBAND MET DE HUUR TE VERSTREKKEN AAN DE CDP-SPONSOR VAN DE HUUR. HERTZ GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE INFORMATIE DOOR DE CDP-SPONSOR. UW HUUR ONDER DEZE GOLD VOORWAARDEN MET GEBRUIK VAN EEN CDP NUMMER IS UW TOESTEMMING AAN HERTZ OM PERSOONLIJKE GEGEVENS BEKEND TE MAKEN AAN DE CDP SPONSOR. U ONTSLAAT HERTZ UITDRUKKELIJK VAN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID MET BETREKKING TOT HET MISBRUIK VAN INFORMATIE DOOR DE CDP SPONSOR. DERGELIJKE INFORMATIE KAN OMVATTEN, MAAR IS NIET BEPERKT TOT: NAAM; GEBOORTEDATUM; CONTACTINFORMATIE (TELEFOON, E-MAILADRES, POSTADRES); RIJBEWIJSNUMMER, STAAT VAN UITGIFTE EN VERVALDATUM, KREDIET- / DEBETKAARTINFORMATIE; KOSTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE HUUR; VERZEKERINGSINFORMATIE; INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN HET VOERTUIG (MET INBEGRIP VAN GEOLOCATIE, SNELHEID EN ANDERE GEGEVENS); STAAT EN NUMMER VAN UITGIFTE VAN HET KENTEKEN; AUTOMERK, MODEL, JAAR, KILOMETERSTAND, KLEUR EN AANTAL DEUREN; HUURLOCATIE; ACHTERGROND- EN FINANCIËLE INFORMATIE; EN HUURGESCHIEDENIS (MET INBEGRIP VAN DE HUIDIGE HUUR EN DE VERVALDATUM). U ERKENT VERDER EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE CDP-SPONSOR PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER U AAN HERTZ KAN VERSTREKKEN.

 

HET VOERTUIG KAN VOORZIEN ZIJN VAN TELEMATICA-, TRACKING- EN AANVERWANTE DIENSTEN, IN WELK GEVAL U BEGRIJPT DAT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HET VOERTUIG OF DE DIENSTEN ONDERWORPEN ZIJN AAN DE VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING VAN DE FABRIKANT VAN HET VOERTUIG, DE SERVICEPROVIDER OF HET APPARAAT, DIE ANDERE VOORWAARDEN, SERVICEBEPERKINGEN, GARANTIE-UITSLUITINGEN, AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN, VOORWAARDEN VAN DE DRAADLOZE SERVICEPROVIDER EN PRIVACYPRAKTIJKEN KUNNEN BEVATTEN. ALS U EEN VOERTUIG VAN HET MERK GENERAL MOTOR HUURT (BIJV. CHEVROLET, BUICK, GMC, CADILLAC), GAAT U AKKOORD MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR CONNECTED VEHICLE, DE PRIVACYVERKLARING EN DE SOFTWAREVOORWAARDEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP www.onstar.ca.

 

4.   UW VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO EN OPTIONELE SCHADE

     a.  MET UITZONDERING VAN HIERONDER VERMELD BENT U AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO VOORTVLOEIEND UIT ENIGERLEI OORZAAK, INCLUSIEF EN NIET BEPERKT TOT BOTSINGEN, OVER DE KOP SLAAN, DIEFSTAL, VANDALISME, INBESLAGNAME, BRAND, OVERSTROMING, HAGEL OF ANDERE VORMEN VAN OVERMACHT, ONGEACHT WIENS FOUT HET IS.

b. MET UITZONDERING VAN HIERONDER VERMELD OVERSCHRIJDT UW AANPSRAKELIJKHEID NIET HET TOTAAL VAN DE REËLE MARKTWAARDE VAN DE AUTO EN DE INRUILWAARDE VAN DE FABRIKANT TEN TIJDE VAN VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO, MINUS DE HERSTELWAARDE, PLUS KOSTEN VOOR VERSLEPEN, OPSLAG EN INBESLAGNAME, VERMINDERING VAN DE WAARDE VAN DE AUTO ALS BEPAALD DOOR HERTZ, SERVICEKOSTEN EN KOSTEN VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, ONGEACHT GEBRUIK VAN DE VLOOT. ALS ALGEMENER BESCHREVEN IN PARAGRAAF 6 KAN HERTZ, WAAR WETTELIJK TOEGESTAAN, EEN OF MEER VOUCHERS OF BETALINGSBEWIJZEN VERWERKEN TEGEN UW KREDIET VOOR DEZE VERLIEZEN EN KOSTEN, SAMEN MET ANDERE TOEPASBARE KOSTEN, TEN TIJDE VAN OF NA DE VOLTOOIING VAN DE HUURPERIODE.

c. UW AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DOOR DIEFSTAL OF ANDERSZINS VEROORZAAKT IS IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT. VANAF 1 JUNI 2019 GELDEN DE VOLGENDE BEPERKINGEN. INDIEN DE WETTEN WAARIN DEZE VOORSCHRIFTEN ZIJN OPGENOMEN, WORDEN INGETROKKEN, DAN GELDEN DE BEPALINGEN VAN SUBPARAGRAFEN 4(a) EN 4(b) ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN.

1. VOOR HUURTRANSACTIES DIE AANVANGEN IN CALIFORNIË, (A) BENT U ZELF AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO VOORTVLOEIEND UIT EEN BOTSING, OVER DE KOP SLAAN, DIEFSTAL OF VANDALISME, (B) IS UW AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO IN GEEN GEVAL MEER DAN DE REËLE MARKTWAARDE VAN DE AUTO TEN TIJDE VAN HET VERLIES OF DE SCHADE, PLUS DAADWERKELIJKE KOSTEN VOOR WEGSLEPEN, OPSLAG EN INBESLAGNAME PLUS ADMINISTRATIEVE KOSTEN, (C) IS UW AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO VOORTVLOEIEND UIT VANDALISME DAT NIET GERELATEERD IS AAN DIEFSTAL VAN DE AUTO NIET HOGER DAN US$500 EN (D) BENT U NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO VOORTVLOEIEND UIT DIEFSTAL, TENZIJ DIT VOORTVLOEIT UIT NALATIGHEID DOOR U OF EEN GEMACHTIGE BESTUURDER.

2. VOOR HUURCONTRACTEN DIE BEGINNEN IN ILLINOIS, ZAL UW AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE ANDERS DAN VEROORZAAKT DOOR DIEFSTAL VOOR EEN AUTO MET EEN VERKOOPPRIJS VAN $ 50.000 OF MINDER NIET MEER BEDRAGEN DAN $ 18.500 T/M 31 MEI 2019. DEZE LIMIET ZAL STIJGEN MET $ 500 PER JAAR VANAF 1 JUNI 2019, EN UW AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIEFSTAL ZAL NIET MEER BEDRAGEN DAN $ 2.000, TENZIJ IS VASTGESTELD DAT U OF EEN BEVOEGDE BESTUURDER IN GEBREKE IS GEBLEVEN DE NORMALE VOORZORGEN IN ACHT TE NEMEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE AUTO, OF OPDRACHT HEEFT GEGEVEN TOT OF HEEFT GEASSISTEERD BIJ DE OPDRACHT TOT DE DIEFSTAL. BIJ AUTO'S MET EEN VERKOOPPRIJS VAN MEER DAN $ 50.000 ZAL UW AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE ANDERS DAN VEROORZAAKT DOOR DIEFSTAL EN DOOR DIEFSTAL NIET MEER BEDRAGEN DAN $ 47.500 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2019. DEZE LIMIET ZAL STIJGEN MET $ 2.500 PER JAAR VANAF 1 OKTOBER 2019.

3. VOOR HUURTRANSACTIES IN INDIANA BENT U AANSPRAKELIJK VOOR NIET MEER DAN (1) VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO TOT DE REËLE MARKTWAARDE VOORVLOEIEND UIT BOTSINGEN, DIEFSTAL OF VANDALISME, (2) VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE AUTO, INDIEN U AANSPRAKELIJK BENT VOOR SCHADE, (3) GEMAAKTE KOSTEN VOOR WEGSLEPEN, OPSLAG EN INBESLAGNAME DOOR HERTZ, INDIEN U AANSPRAKELIJK BENT VOOR DE SCHADE EN (4) ADMINISTRATIEVE KOSTEN.

4. VOOR HUURCONTRACTEN IN NEVADA (A) ZAL UW AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE AAN DE AUTO NIET MEER BEDRAGEN DAN DE REËLE MARKTWAARDE VAN DE AUTO OP HET MOMENT VAN VERLIES OF SCHADE, PLUS DAADWERKELIJKE KOSTEN VOOR WEGSLEPEN, OPSLAG EN INBESLAGNAME, ADMINISTRATIEVE KOSTEN EN KOSTEN VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, ONGEACHT HET GEBRUIK VAN HET WAGENPARK; (B) ZAL UW AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN DE AUTO EN VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE AUTO ALS GEVOLG VAN VANDALISME DAT NIET IS GERELATEERD AAN DE DIEFSTAL VAN DE AUTO EN NIET IS VEROORZAAKT DOOR U, NIET MEER BEDRAGEN DAN $ 2.500; EN (C) ZULT U NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES OF SCHADE AAN DE AUTO ALS GEVOLG VAN DIEFSTAL OF VANDALISME DAT GERELATEERD IS AAN DE DIEFSTAL ALS U IN HET BEZIT BENT VAN DE CONTACTSLEUTEL, OF ALS U KUNT AANTONEN DAT DE CONTACTSLEUTEL NIET IN DE AUTO WAS OP HET MOMENT VAN DE DIEFSTAL, U OFFICIEEL AANGIFTE VAN DE DIEFSTAL HEBT GEDAAN BIJ DE POLITIE BINNEN 24 UUR NADAT U OP DE HOOGTE WAS VAN DE DIEFSTAL, EN U SAMENWERKT MET HERTZ EN DE POLITIE DOOR HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE OVER DE DIEFSTAL, EN NOCH U, NOCH EEN BEVOEGD BESTUURDER OPDRACHT HEEFT GEGEVEN TOT, OF GEASSISTEERD HEEFT BIJ DE DIEFSTAL OF TOT DE DIEFSTAL HEEFT AANGEZET.

5. VOOR HUURCONTRACTEN DIE ZIJN AANGEVANGEN IN NEW YORK: KENNISGEVING: DIT CONTRACT BIEDT HET VOLGENDE. TEGEN EEN MEERPRIJS: OPTIONELE VOERTUIGBESCHERMING DIE UW FINANCIËLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN OF VERLIES VAN HET HUURVOERTUIG DEKT. DE AANSCHAF VAN OPTIONELE VOERTUIGBESCHERMING IS OPTIONEEL EN KAN WORDEN GEWEIGERD. U WORDT AANGERADEN DE AANSCHAF VAN DEZE BESCHERMING ZORGVULDIG TE OVERWEGEN ALS UW CREDITCARD OF UW AUTOVERZEKERING DEKKING BIEDT BIJ EEN ONGELUK MET EEN HUURAUTO. HET IS VERSTANDIG OM, VOORDAT U BESLUIT OF U OPTIONELE VOERTUIGBESCHERMING WILT AANSCHAFFEN, TE CONTROLEREN OF UW CREDITCARD OF UW AUTOVERZEKERING DEKKING BIEDT VOOR SCHADE AAN HET HUURVOERTUIG, EN DE HOOGTE VAN HET EIGEN RISICO ONDER DEZE DEKKING.

6. VOOR HUURCONTRACTEN DIE ZIJN AANGEVANGEN IN NEW YORK: (A) UW AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE AAN DE AUTO ZAL NIET MEER BEDRAGEN DAN HET LAAGSTE VAN (1) DE DAADWERKELIJKE EN REËLE KOSTEN DIE WORDEN GEMAAKT DOOR HERTZ VOOR REPARATIE VAN DE AUTO, OF DIE HERTZ ZOU HEBBEN GEMAAKT ALS DE AUTO WAS GEREPAREERD, INCLUSIEF EVENTUELE KORTINGEN, PRIJSVERLAGINGEN OF AANPASSINGEN DIE VOOR HERTZ BESCHIKBAAR ZIJN; OF (2) DE REËLE MARKTWAARDE VAN DE AUTO OP HET MOMENT VAN VERLIES OF SCHADE, VERMINDERD MET DE EVENTUELE NETTO OPBRENGST BIJ VERVREEMDING.

7. VOOR HUURTRANSACTIES DIE AANVANGEN IN WISCONSIN, (A) BENT U NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN DE AUTO ANDERS DAN SCHADE (x) DIE VOORVLOEIT UIT EEN ONGEVAL DAT GEBEURT ALS DE AUTO ONDER DEZE OVEREENKOMST VALT OF (y) ONOPZETTELIJK VEROORZAAKT DOOR U OF DOOR HET ROEKELOZE OF BALDADIGE GEDRAG VAN U OF EEN GEMACHTIGE BESTUURDER en (B) UW AANSPRAKELIJKHEID IS IN GEEN GEVAL HOGER DAN DE REËLE MARKTWAARDE VAN DE AUTO DIRECT VOORDAT DE SCHADE OPTRAD, MINUS DE BERGINGSKOSTEN, PLUS SLEEPKOSTEN EN OPSLAGKOSTEN GEDURENDE NIET LANGER DAN 2 DAGEN.

UW VERANTWOORDELIJKHEID KAN OOK IN ANDERE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT ZIJN.

d. ALS U HET EIGEN RISICO BIJ VERLIES OF SCHADE ("LDW") GEKOCHT HEBT, WAT GEEN VERZEKERING IS, STELT HERTZ U NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO, MET UITZONDERING VAN ALS BESCHREVEN IN ALINEA 4(e) HIERONDER. IN DE RECHTSGEBIEDEN WAAR DE VERKOOP VAN LDW GEREGULEERD OF VERBODEN IS, IS DIE WET VAN TOEPASSING OP UW AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO. VANAF 1 JUNI 2019 VALT AANGESCHAFTE LDW VOOR HET VERHUURPROGRAMMA DIE IN DE VERENIGDE STATEN ZIJN AANGEVANGEN, NIET ONDER EIGEN RISICO. LDW KAN AFGETROKKEN WORDEN VAN HUURTRANSACTIES DIE BEGINNEN IN CANADA. IN DE TOEKOMST KUNNEN, ZONDER AANKONDIGING, AFTREKPOSTEN GEHANTEERD WORDEN EN DAARNA VAN TIJD TOT TIJD GEWIJZIGD WORDEN, WAAR WETTELIJK TOEGESTAAN EN ALLEEN ALS DE AFTREKPOSTEN VERMELD ZIJN OP DE VASTGELEGDE HUUROVEREENKOMST VOOR DE HUURTRANSACTIES WAAROP ZE VAN TOEPASSING ZIJN.

LDW BETEKENT EXTRA KOSTEN. VANAF 1 JUNI 2019 BEDRAGEN DE MAXIMALE KOSTEN VOOR LDW OP DE MEEST HERTZ-LOCATIES US$ 89,99 VOOR ELKE VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE HUURDAG IN DE VERENIGDE STATEN (US$ 32.846,35 OP JAARBASIS) OF CAN$ 38,99 VOOR ELKE VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE HUURDAG IN CANADA (CAN$ 14.231,35 OP JAARBASIS). ER GELDT ECHTER EEN HOGER LDW-TARIEF VAN US$99,99 OF MINDER VOOR IEDERE VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE HUURDAG IN DE VERENIGDE STATEN (US$36.496,35 OF MINDER OP JAARBASIS) OF CAN$38,99 VOOR IEDERE VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE HUURDAG IN CANADA (CAN$14.231,35 OP JAARBASIS) VOOR HUURTRANSACTIES VAN BEPAALDE LUXE EN ANDERE DURE AUTO'S. ALLE KOSTEN ZIJN ONDERHAVIG AAN WIJZIGINGEN ZONDER AANKONDIGING.

HET AANSCHAFFEN VAN LDW IS NIET VERPLICHT OM EEN AUTO TE KUNNEN HUREN EN MAG GEWEIGERD WORDEN. UW EIGEN VERZEKERING (OF DIE VAN DE GEMACHTIGE BESTUURDER) KAN EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN UW FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID (OF DIE VAN DE GEMACHTIGE BESTUURDER) VOOR VERLIES OF SCHADE DEKKEN. VOORDAT U OVERGAAT TOT DE AANKOOP VAN LDW, WORDT U AANGERADEN TE OVERLEGGEN MET UW VERZEKERAAR EN/OF UW AUTOVERZEKERING EN DIE VAN ALLE GEMACHTIGE BESTUURDERS TE INSPECTEREN OM TE CONTROLEREN OF DE POLIS DEKKING BIEDT VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN EEN GEHUURDE AUTO EN, INDIEN DIT HET GEVAL IS, WAT DE VOORWAARDEN EN HET BEREIK VAN DERGELIJKE DEKKING ZIJN, INCLUSIEF HET BEDRAG VAN DE AFTREK EN ANDERE BEPERKINGEN EN SURPLUSSEN. WE RADEN OOK AAN VAST TE STELLEN OF IN DERGELIJKE DEKKING VOORZIEN WORDT IN DE OVEREENKOMST VAN DE CREDITCARD DIE GEBRUIKT WORDT VOOR DE BETALING VAN DE HUURAUTO OF VIA EEN ANDERE BRON EN, INDIEN JA, DE VOORWAARDEN EN OMVANG VAN DERGELIJKE DEKKING TE CONTROLEREN.

VOOR HUURCONTRACTEN DIE IN NEW YORK ZIJN AANGEVANGEN: VOOR HUURCONTRACTEN VAN TWEE OF MEER DAGEN KUNT U GRATIS VAN LDW AFZIEN BINNEN 24 UUR NA DE AANSCHAFPERIODE, MITS: (i) U PERSOONLIJK BIJ EEN HERTZ-FILIAAL VERSCHIJNT MET DE AUTO VOOR INSPECTIE; EN (ii) U EEN ANNULERINGSFORMULIER ONDERTEKENT. NA 24 UUR NA AANKOOP KUNT U VAN LDW AFZIEN MITS (i) U PERSOONLIJK BIJ EEN HERTZ-FILIAAL VERSCHIJNT MET DE AUTO VOOR INSPECTIE; (ii) U SCHRIFTELIJK AFZIET VAN LDW EN (iii) DE KOSTEN BETAALT VOOR ALLE VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE HUURDAGEN WAARVOOR LDW VAN KRACHT WAS.

e. GEBRUIK VAN DE AUTO VERBODEN VOLGENS PARAGRAAF 5 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, UITGEZONDERD LDW (EIGEN RISICO BIJ VERLIES OF SCHADE) EN ZORGT ERVOOR DAT U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO DOOR DERGELIJK GEBRUIK.

BIJ AUTOVERHUUR IN CALIFORNIË, INDIEN U AKKOORD GAAT MET LDW, ZAL UW LDW NIET GELDIG ZIJN EN ZULT U IN DE VOLGENDE SITUATIES VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR VERLIES OF SCHADE AAN DE AUTO: (i) SCHADE OF VERLIES DIE VOORTKOMT UIT (A) OPZETTELIJKE, MOEDWILLIGE, BALDADIGE OF ONBEZONNEN WANGEDRAG DOOR U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER, (B) BESTUREN VAN DE AUTO DOOR U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER TERWIJL ONDER DE INVLOED VAN DRUGS OF ALCOHOL EN DOOR OVERTREDING VAN DE PLAATSELIJKE WETGEVING WAAR HET VERLIES OF DE SCHADE GESCHIEDT (IN CALIFORNIË, DE GELDENDE WETGEVING BEVAT SECTIE 23152 VAN DE VOERTUIGENWET VAN CALIFORNIË), (C) U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER GEBRUIKEN DE AUTO OM IETS TE TREKKEN OF DUWEN, OF (D) GEBRUIK VAN DE AUTO DOOR U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER OP EEN ONVERHARDE WEG INDIEN DE SCHADE OF HET VERLIES RECHTSTREEKS VOORTKOMT UIT DE WEG- OF RIJOMSTANDIGHEDEN; (ii) SCHADE OF VERLIES DIE ONTSTAAT DOOR (A) GEBRUIK ALS COMMERCIËLE HUUR, (B) GEBRUIK IN VERBAND MET GEDRAG DAT ALS MISDAAD BESTRAFT KAN WORDEN, (C) BETROKKEN BIJ EEN SNELHEIDSTEST OF -COMPETITIE OF BESTUURDERSTRAINING, (D) BESTUURD DOOR EEN ANDERE PERSOON DAN U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER, OF (E) GEBRUIKT BUITEN DE VERENIGDE STATEN OF CANADA, TENZIJ U VOORAF SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING HIERVOOR HEEFT VERKREGEN VAN HERTZ, WELKE TOESTEMMING NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN HERTZ KAN WORDEN INGETROKKEN; OF (iii) INDIEN U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER (A) FRAUDULEUZE GEGEVENS OF (B) VALSE GEGEVENS AAN HERTZ HEEFT VERSTREKT, WAARBIJ HERTZ BIJ HET VERSTREKKEN VAN DE JUISTE GEGEVENS DE AUTO NIET HAD VERHUURD.

BIJ AUTOVERHUUR IN IOWA, EN INDIEN U AKKOORD GAAT MET LDW, WORDT UW LDW UITSLUITEND IN DE VOLGENDE SITUATIES ONGELDIG VERKLAARD EN BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO:

(i) HET VERLIES OF DE SCHADE IS OPZETTELIJK VEROORZAAKT DOOR, OF KOMT VOORT UIT MOEDWILLIG, BALDADIG, ONBEZONNEN OF ONGEPAST GEDRAG VAN U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER; (ii) HET VERLIES OF DE SCHADE KOMT VOORT UIT HET BESTUREN VAN DE AUTO DOOR U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER TERWIJL BESCHONKEN OF ONDER DE INVLOED VAN DRUGS; (iii) HET VERLIES OF DE SCHADE WORDT VEROORZAAKT TERWIJL U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER DEELNEEMT AAN EEN RACE, TRAININGSACTIVITEIT, WEDSTRIJD OF GEBRUIK VAN DE AUTO VOOR EEN ILLEGAAL DOEL; (iv) DE HUUROVEREENKOMST IS GEBASEERD OP VALSE OF MISLEIDENDE GEGEVENS DIE DOOR U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER ZIJN VERSTREKT; (v) HET VERLIES OF DE SCHADE IS VEROORZAAKT DOOR HET BESTUREN VAN DE AUTO ANDERS DAN OP REGELMATIG ONDERHOUDEN HARDE WEGEN, WAARONDER PRIVÉ- EN PARKEERTERREINEN; (vi) HET VERLIES OF DE SCHADE ONTSTAAT UIT HET INZETTEN VAN DE AUTO BIJ HET VERVOEREN VAN PERSONEN OF GEHUURDE MATERIALEN OF OM IETS TE DUWEN OF TREKKEN; (vii) HET VERLIES OF DE SCHADE ONTSTAAT TERWIJL DE AUTO WORDT BESTUURD DOOR EEN ANDERE BESTUURDER DAN U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER; (viii) HET VERLIES OF DE SCHADE KOMT VOORT UIT GEBRUIK VAN DE AUTO BUITEN DE VERENIGDE STATEN OF CANADA, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HERTZ, WELKE NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN HERTZ KAN WORDEN INGETROKKEN; OF (ix) HET VERLIES OF DE SCHADE WORDT VEROORZAAKT DOOR DIEFSTAL DIE ONTSTAAT MET VOORAFGAANDE KENNIS VAN U OF DEELNAME HIERAAN DOOR U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER, OF WAT TE WIJTEN IS AAN DAT U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER DE AUTO ONBEHEERD EN MET DE SLEUTELS NOG IN DE AUTO ACHTERLAAT.

BIJ AUTOVERHUUR IN MINNESOTA, EN INDIEN U AKKOORD GAAT MET LDW, WORDT UITSLUITEND IN DE VOLGENDE SITUATIES UW LDW ONGELDIG VERKLAARD EN BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO: (i) U OF EEN GEMACHTIGE BESTUURDER ZIJN BETROKKEN BIJ OPZETTELIJK OF ONGEPAST GEDRAG, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT, ONBEZONNEN GEDRAG ZOALS: HET NIET DRAGEN VAN VEILIGHEIDSGORDELS, GEBRUIKEN BIJ OVERBELASTING, VERVOEREN VAN PERSONEN OF GEHUURDE EIGENDOMMEN, RIJDEN OP ONVERHARDE WEGEN, OF HET VOERTUIG ONBEHEERD ACHTERLATEN MET DE SLEUTELS ER NOG IN OF NIET AFGESLOTEN DEUREN, RAMEN OF ACHTERBAK EN WAARBIJ DE AUTO WORDT BESCHADIGD OF GESTOLEN; (ii) DE SCHADE OF HET VERLIES DAT DIRECT ONTSTAAT UIT HET BESTUREN VAN DE AUTO DOOR U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER TERWIJL BESCHONKEN OF ONDER INVLOED VAN ILLEGALE DRUGS ZOALS VASTGESTELD OF BEPAALD ONDER DE PLAATSELIJKE WETGEVING WAAR DE BESCHADIGING OF HET VERLIES IS GESCHIED; (iii) DE SCHADE OF HET VERLIES DAT DIRECT ONTSTAAT DOORDAT U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER IETS MET DE AUTO TREKKEN OF DUWEN; (iv) DE SCHADE OF HET VERLIES DAT VOORTKOMT UIT COMMERCIËLE HUUR VAN DE AUTO; (v) DE SCHADE OF HET VERLIES DAT ONTSTAAT UIT GEBRUIK VAN DE AUTO TERWIJL ER EEN MISDAAD WORDT BEGAAN OF ER ANDERSZINS BETROKKENHEID BIJ IS, WAARBIJ HET GEBRUIK VAN DE AUTO AANZIENLIJK GERELATEERD IS AAN DEZE MISDAAD (WAARBIJ DE UITZONDERING VAN TOEPASSING IS, DAT DE CRIMINELE ACTIVITEIT MOET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN ZWARE MISDAAD ONDER DE PLAATSELIJKE WETGEVING WAAR DE CRIMINELE ACTIVITEIT PLAATSVINDT) ; (vi) DE SCHADE OF HET VERLIES GESCHIEDT TERWIJL DE AUTO IS BETROKKEN BIJ EEN SNELHEIDSTEST OF -WEDSTRIJD OF BIJ TRAININGSACTIVITEIT VAN DE BESTUURDER; (vii) DE SCHADE OF HET VERLIES GESCHIEDT TERWIJL DE AUTO WORDT BESTUURD BUITEN DE VERENIGDE STATEN OF CANADA, UITGEZONDERD INDIEN UITDRUKKELIJK TOEGESTAAN ONDER DEZE OVEREENKOMST; (viii) DE SCHADE OF HET VERLIES ONTSTAAT BIJ EEN AUTO INDIEN U FRAUDULEUZE OF VALSE GEGEVENS VERSTREKT, WAARBIJ HERTZ BIJ HET VERSTREKKEN VAN JUISTE GEGEVENS DE AUTO NIET HAD VERHUURD; OF (ix) DE SCHADE OF HET VERLIES ONTSTAAT TERWIJL DE AUTO WORDT BESTUURD DOOR EEN ONGEMACHTIGDE BESTUURDER.

BIJ AUTOVERHUUR IN NEVADA, EN INDIEN U AKKOORD GAAT MET LDW, WORDT UW LDW UITSLUITEND IN DE VOLGENDE SITUATIES ONGELDIG VERKLAARD EN BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO:

(i) SCHADE OF VERLIES DIE VOORTKOMT UIT (A) OPZETTELIJKE, MOEDWILLIGE, BALDADIGE OF ONBEZONNEN WANGEDRAG DOOR U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER, (B) BESTUREN VAN DE AUTO DOOR U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER TERWIJL ONDER DE INVLOED VAN DRUGS OF ALCOHOL EN DOOR OVERTREDING VAN DE PLAATSELIJKE WETGEVING WAAR HET VERLIES OF DE SCHADE GESCHIEDT (IN NEVADA, DE GELDENDE WETGEVING BEVAT SECTIE 484.379 VAN DE GEWIJZIGDE STATUTEN VAN NEVADA), (C) U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER GEBRUIKEN DE AUTO OM IETS TE TREKKEN OF DUWEN, OF (D) GEBRUIK VAN DE AUTO DOOR U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER OP EEN ONVERHARDE
WEG INDIEN DE SCHADE OF HET VERLIES RECHTSTREEKS VOORTKOMT UIT DE WEG- OF RIJOMSTANDIGHEDEN; (ii) SCHADE OF VERLIES DIE ONTSTAAT DOORDAT DE AUTO WORDT (A) GEBRUIKT VOOR HUUR, (B) GEBRUIKT IN VERBAND MET GEDRAG DAT ALS ZWARE MISDAAD KAN WORDEN BESCHOUWD, (C) BETROKKEN BIJ EEN SNELHEIDSTEST OF -WEDSTRIJD OF BESTUURDERSTRAINING, (D) BESTUURD DOOR EEN ANDERE PERSOON DAN U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER, OF (E) GEBRUIKT BUITEN DE VERENIGDE STATEN OF CANADA, TENZIJ U VOORAF SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING HIERVOOR HEEFT VERKREGEN VAN HERTZ, WELKE NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN HERTZ KAN WORDEN INGETROKKEN; OF (iii) ALS GEVOLG VAN DAT OF INDIEN U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER FRAUDULEUZE GEGEVENS AAN HERTZ HEEFT VERSTREKT, WAARBIJ HERTZ BIJ HET VERSTREKKEN VAN DE JUISTE GEGEVENS DE AUTO NIET HAD VERHUURD.

VOOR HUURCONTRACTEN DIE OM NEW YORK ZIJN AANGEVANGEN: ALS U LDW HEBT GEACCEPTEERD, ZAL UW LDW UITSLUITEND NIETIG ZIJN EN ZULT U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN DE AUTO IN DE VOLGENDE GEVALLEN: (i) ALS HET VERLIES OF DE SCHADE OPZETTELIJK IS VEROORZAAKT, OF ALS GEVOLG VAN MOEDWILLIG, BALDADIG OF ROEKELOOS GEDRAG VAN DE BESTUURDER; (ii) ALS HET VERLIES OF DE SCHADE IS VEROORZAAKT DOORDAT DE BESTUURDER DE AUTO BEDIENDE TERWIJL DEZE ONDER INVLOED OF VERMINDERD CAPABEL WAS DOOR HET GEBRUIK VAN ALCOHOL OF DRUGS; (iii) ALS HERTZ DE HUURTRANSACTIE HEEFT VOLTROKKEN OP BASIS VAN FRAUDULEUZE OF MATERIEEL ONJUISTE INFORMATIE DIE IS VERSTREKT DOOR U OF DOOR EEN BEVOEGDE BESTUURDER; (iv) ALS HET VERLIES OF DE SCHADE IS ONTSTAAN DOOR GEBRUIK VAN DE AUTO TIJDENS HET UITVOEREN VAN EEN MISDRIJF, ANDERS DAN EEN VERKEERSOVERTREDING; (v) ALS HET VERLIES OF DE SCHADE IS ONTSTAAN DOOR GEBRUIK VAN DE AUTO OM PERSONEN OF EIGENDOMMEN TE VERVOEREN VOOR VERHUUR, OM ENIG OBJECT TE DUWEN OF TE SLEPEN, TIJDENS EEN SNELHEIDSWEDSTRIJD, TIJDENS HET RIJDEN OP ONVERHARDE WEGEN OF TERREIN, OF VOOR RIJ-INSTRUCTIE; (vi) ALS HET VERLIES OF DE SCHADE IS ONTSTAAN DOOR GEBRUIK VAN DE AUTO DOOR IEMAND ANDERS DAN UZELF, EEN BEVOEGD BESTUURDER, EEN BEVOEGDE OUDER, SCHOONOUDER OF KIND VAN U BOVEN DE LEEFTIJD VAN 18 DIE PERMANENT BIJ U WOONT, OF EEN MEDEWERKER VAN EEN PARKEERSERVICE OF PARKEERGARAGE TER COMPENSATIE EN IN DE NORMALE LOOP VAN DIENS DIENSTVERBAND; (vii) ALS HET VERLIES OF DE SCHADE IS ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DE AUTO BUITEN DE VERENIGDE STATEN OF CANADA ZONDER DAARTOE EERST SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HERTZ TE HEBBEN VERKREGEN, WELKE TOESTEMMING KAN WORDEN GEWEIGERD NAAR HET UITSLUITENDE OORDEEL VAN HERTZ; OF (viii) ALS U OF EEN BEVOEGD BESTUURDER NIET HEEFT VOLDAAN AAN DE EIS VOOR MELDING VAN SCHADE OF VERLIES ZOALS UITEENGEZET IN ONDERDEEL 5 VAN SECTIE 396-z VAN DE NEW YORK GENERAL BUSINESS LAW.

f. U KUNT AAN HET BEGIN VAN EEN AUTOVERHUUR EXTRA GEGEVENS ONTVANGEN DIE IN HET RECHTSGEBIED WAAR DE AUTOVERHUUR AANVANGT TOEPASSELIJK ZIJN VOOR UW BESLISSING OM LDW TE NEMEN OF WEIGEREN. DEZE EXTRA GEGEVENS KUNNEN STAAN VERMELD IN UW HUURCONTRACT OF EEN AFZONDERLIJKE KENNISGEVING. U MOET DEZE GEGEVENS VÓÓR AANVANG VAN DE AUTOVERHUUR ZORGVULDIG LEZEN. ALS U BIJ UW INSCHRIJVING LDW HEEFT AFGEWEZEN, KUNT U DESALNIETTEMIN LDW NEMEN VOOR EEN SPECIFIEKE AUTOHUUR DOOR EEN HERTZ-VERTEGENWOORDIGER BIJ AANVANG VAN UW AUTOHUUR TE ADVISEREN OM UW GEGEVENS IN HET HUURCONTRACT TE WIJZIGEN OM UW KEUZE TE BEVESTIGEN. EVENZO, INDIEN U BIJ UW INSCHRIJVING LDW HEEFT GEACCEPTEERD, KUNT U ERVOOR KIEZEN LDW TE NEMEN OF WEIGEREN VOOR EEN SPECIFIEKE AUTOHUUR DOOR EEN HERTZ-VERTEGENWOORDIGER BIJ AANVANG VAN UW AUTOHUUR HIEROVER TE ADVISEREN.

g. U VERLEENT HERTZ EEN BEPERKTE VOLMACHT OM VORDERINGEN VOOR SCHADE AAN OF VERLIES VAN DE AUTO AAN UW VERZEKERAAR TE PRESENTEREN. BIJ AUTOVERHUUR IN NEW MEXICO OF NEW YORK, EN INDIEN DERGELIJKE DEKKING BESTAAT ONDER HET BELEID VAN UW AUTOVERZEKERING, KUNT U VEREISEN DAT HERTZ ALS UW VERTEGENWOORDIGER VORDERINGEN INDIENT BIJ UW VERZEKERAAR.

 

5.   VERBODEN GEBRUIK VAN DE AUTO

U NOCH EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER MAG:

     a. GEBRUIK VAN DE AUTO TOESTAAN DOOR IEMAND ANDERS DAN U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER;

b. OPZETTELIJK DE AUTO VERNIELEN, BESCHADIGEN OF HELPEN BIJ DIEFSTAL VAN DE AUTO;

c. DE AUTO NAAR MEXICO OF EEN ANDERE PLEK BUITEN DE VERENIGDE STATEN OF CANADA VERVOEREN OF DIT PROBEREN, UITGEZONDERD ZOALS UITDRUKKELIJK TOEGESTAAN ONDER DEZE OVEREENKOMST;

d. ENIGE VORM VAN MOEDWILLIG OF BALDADIG WANGEDRAG, WAARONDER BIJVOORBEELD ROEKELOOS GEDRAG ZOALS: GEEN GORDELS GEBRUIKEN, GEEN KINDERZITJE OF ANDERE KINDERBEVEILIGINGEN GEBRUIKEN WAAR DIT WETTELIJK VEREIST IS, GEBRUIK VAN DE AUTO BIJ OVERBELADING OF BIJ VERVOER VAN MEER PASSAGIERS DAN HET AANTAL GORDELS IN DE AUTO, GEBRUIK OP ONVERHARDE WEGEN OF OP WEGEN DIE NIET REGELMATIG WORDEN ONDERHOUDEN, DE BRANDSTOFTANK BIJVULLEN MET ONGESCHIKTE BRANDSTOF ZOALS DIESEL IN EEN BENZINEMOTOR OF BENZINE IN EEN DIESELMOTOR, DE AUTO VERLATEN ZONDER DE SLEUTELS TE VERWIJDEREN, OF ZONDER ALLE PORTIEREN, AUTORAMEN OF DE KOFFERBAK TE SLUITEN EN TE VERGRENDELEN;

e. GEBRUIK VAN DE AUTO OF DIT TOESTAAN DOOR IEMAND DIE:

1. BEDWELMD IS OF ONDER INVLOED VAN ALCOHOL, DRUGS OF ANDERE INGENOMEN MATERIALEN DIE HET VERMOGEN VAN IEMAND OM VEILIG TE RIJDEN NADELIG KUNNEN BEÏNVLOEDEN;

2. VOOR ENIG DOEL DAT MET REDEN ALS MISDRIJF KAN WORDEN AANGEMERKT ZOALS HET ILLEGAAL VERVOER VAN PERSONEN, DRUGS OF ANDERE VERBODEN WAAR, OF ENIGE DIRECT OF INDIRECT TERRORISTISCHE HANDELING, WAARONDER HET VEROORZAKEN VAN OF DREIGEN MET ENIG KWAAD MET ENIG MIDDEL, GEHEEL OF GEDEELTELIJK UITGEVOERD OF GECLAIMD ALS UITGEVOERD MET EEN POLITIEK, RELIGIEUS, IDEOLOGISCH OF SOORTGELIJK DOEL;

3. OM IETS TE SLEPEN OF DUWEN;

4. IN EEN SNELHEIDSTEST, -WEDSTRIJD, RACE, RALLY, SNELHEIDSDUURPROEF OF DEMONSTRATIE;

5. BIJ BESTUURDERSTRAINING;

6. VERVOER VAN PERSONEN OF EIGENDOMMEN VOOR VERHUUR (BIJVOORBEELD TEGEN EEN VERGOEDING), TENZIJ SPECIFIEK SCHRIFTELIJK TOEGESTAAN DOOR HERTZ;

7. INDIEN DE AUTO IS VERKREGEN VAN HERTZ VIA FRAUDE OF EEN ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN; OF

8. HET VERVOEREN VAN GEVAARLIJKE MATERIALEN (ANDERS DAN GEBRUIKELIJKE HOEVEELHEDEN MATERIALEN DIE WORDEN GEBRUIKT BIJ HET RIJDEN MET DE AUTO EN DIE ZIJN OPGESLAGEN IN DE SPECIAAL DAARVOOR BEDOELDE RESERVOIRS), EXPLOSIEVEN, BIOLOGISCH ACTIEVE MATERIALEN DIE EEN GEVAAR VORMEN VOOR DE GEZONDHEID OF RADIOACTIEF MATERIAAL WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, BIOLOGISCH ACTIEF OF RADIOACTIEF MATERIAAL VOOR ONDERZOEK, ONDERWIJS, ONTWIKKELING OF INDUSTRIËLE DOELEINDEN, OF DOELEINDEN DIE DAARMEE IN VERBAND STAAN;

f. VOOR AUTOHUUR IN HAWAÏ, DE AUTO UIT HET EILAND HAWAÏ VERVOEREN OF DIT PROBEREN; EN

g. VOOR AUTOHUUR IN PUERTO RICO OF ST. THOMAS, DE AUTO UIT HET EILAND VAN VERHUUR VERVOEREN OF DIT PROBEREN.

VERBODEN GEBRUIK VAN DE AUTO OP EEN MANIER ZOALS VERMELD IN PARAGRAAF 5:

i. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, ZAL UW BEPERKING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE AAN DE AUTO TENIETDOEN, ZELFS INDIEN U LDW HEEFT GEACCEPTEERD;

ii. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, ZAL DE INZITTENDENVERZEKERING (“PAI”), PARTICULIERE EIGENDOMMENVERZEKERING (“PEC”), AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (“LIS”), VERZEKERING IN GEVAL VAN MEDISCHE NOODGEVALLEN (“ESP”) EN ANDERE BESCHERMING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE DOOR HERTZ ONDER DEZE OVEREENKOMST WORDT AANGEBODEN, NIETIG VERKLAREN; EN

iii. ZAL EEN SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST VORMEN, WAARBIJ U, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING, VERANTWOORDELIJK BENT VOOR DE FEITELIJKE OF GEVOLGSCHADE VOOR HERTZ DIE DOOR DEZE SCHENDING WORDT VEROORZAAKT, ALSMEDE GERELATEERDE EN ADVOCATENKOSTEN VOOR HERTZ.

 

6.   KOSTEN BETALEN

U en een persoon, rechtspersoon of andere entiteit aan wie u, met toestemming van Hertz, de kosten doorberekent die onder deze overeenkomst (“kosten”) in rekening worden gebracht, zijn gezamenlijk en afzonderlijk verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten. Als u te betalen kosten doorberekent aan een persoon, rechtspersoon of andere entiteit, verklaart u dat u hiervoor bevoegd bent. Kosten die niet tijdig zijn betaald zoals vereist onder deze overeenkomst kunnen een toeslag krijgen. Er kan ook een toeslag worden berekend voor een rekening (of cheque) voor het betalen van kosten die bij Hertz onbetaald retour komt of voor krediet, betalingen, debet of een waarde-/prepaid-/cadeaukaart die niet worden erkend door de kaartuitgever.

De betaling van de kosten moet contant of via creditcard, debetkaart, pinpas of een andere door Hertz geaccepteerde manier bij beëindiging van de autohuur worden voltooid; er zijn echter speciale regels van toepassing bij autohuur die wordt voldaan via prepaidvouchers of coupons—zie hieronder. Het kan vereist zijn om bij aanvang van de autohuur een creditcard, betaal- of debetkaart te tonen en ermee akkoord te gaan dat Hertz de kosten voor die auto in rekening brengt. Door het aanbieden van een betaalmethode machtigt u Hertz om uw krediet en/of andere gegevensbronnen te kunnen controleren op risico's die zijn verbonden aan de verhuur van de auto aan u. Hertz mag naar aanleiding hiervan de verhuur annuleren. Waarde-/prepaid-/cadeaukaarten worden, alsmede mogelijk debetkaarten, niet geaccepteerd voor autoverhuur, maar beide kunnen wel geschikt zijn om na afloop te betalen. Voor Hertz bij beëindiging van de autoverhuur onbekende kosten moeten door u, een persoon, rechtspersoon of andere entiteit aan wie dergelijke kosten worden doorberekend onmiddellijk bij ontvangst van de factuur daarvoor worden betaald, of worden in rekening gebracht op de bij uw inschrijving gespecificeerde credit-, debetkaart of betaalkaart, welke voldoende krediet of saldo bevatte op het moment van autoverhuur om alle kosten te betalen. Zelfs indien contant geld, een andere credit-, debetkaart, betaalkaart of waarde-/prepaid-/cadeaukaart is gebruikt om kosten bij beëindiging van de autoverhuur te betalen. Het betalen van kosten via een credit-, debetkaart, betaalkaart of waarde-/prepaid-/cadeaukaart valt onder de voorwaarden in uw overeenkomst met de kaartuitgever. U MACHTIGT HERTZ OM (1) OP HET MOMENT VAN AUTOVERHUUR, KREDIET TE RESERVEREN BIJ, OF TOESTEMMING TE VERKRIJGEN HIERVOOR, DE UITGEVER VAN DE BIJ UW INSCHRIJVING GESPECIFICEERDE CREDIT-, DEBETKAART OF BETAALKAART, WELKE BESCHIKBAAR KREDIET OF SALDO BEVAT, VOOR EEN REDELIJK BEDRAG DAT MEER BEDRAAGT DAN DE GESCHATTE KOSTEN, UITGEZONDERD GELDENDE KORTINGEN OF ACTIES DIE OP HET MOMENT VAN TERUGBEZORGING VAN TOEPASSING ZIJN EN (2) ÉÉN OF MEER VOUCHERS OF BETALINGEN VIA DIE KAART (OF OP UW BIJ UW INSCHRIJVING GESPECIFICEERDE CREDIT-, DEBETKAART OF BETAALKAART, WELKE VOLDOENDE KREDIET OF SALDO BEVAT OM ALLE KOSTEN OP HET MOMENT VAN BETALEN TE VOLDOEN) VOOR ALLE WERKELIJKE KOSTEN IN REKENING TE BRENGEN (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT KOSTEN VOOR SCHADE AAN DE AUTO, INDIEN TOEGESTAAN DOOR DE WET) TIJDENS BEËINDIGING VAN DE AUTOVERHUUR OF DAARNA. INDIEN ER BIJ UW INSCHRIJVING EEN DEBETKAART IS GESPECIFICEERD OF GEBRUIKT ALS GOEDKEURING VOOR DE AUTOVERHUUR, ZAL HERTZ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR RENTEKOSTEN, OF ANDERE VERLIEZEN OF AANSPRAKELIJKHEDEN DIE KUNNEN OPTREDEN, IN HET GEVAL U OP UW REKENING ROOD KOMT TE STAAN NADAT HERTZ AUTORISATIE ONTVANGT BIJ AANVANG VAN DE AUTOVERHUUR, EN DE WERKELIJKE KOSTEN HET GOEDGEKEURDE BEDRAG IN VERBAND MET DE AUTOVERHUUR OVERSTIJGEN. ER KAN VERTRAGING OPTREDEN TUSSEN DE TIJD DAT DE KOSTEN DOOR UW
KAARTUITGEVER WORDEN ONTVANGEN EN DE TIJD DAT DE KAARTUITGEVER DE EXTRA KOSTEN VRIJGEEFT. Hertz kan alle kosten controleren. Als er fouten worden gevonden, moet u de aangepaste kosten betalen. Indien de betaling plaatsvond via credit-, debetkaart of betaalkaart, machtigt u Hertz om de kosten te corrigeren via de kaartuitgever. Hertz zal u hierover informeren.

Hertz kan van tijd tot tijd prepaidvouchers, -coupons of -krediet uitgeven via documenten of registraties voor verhuur van Hertz (“vouchers”), welke kunnen worden gebruikt voor het betalen van huurkosten onder de algemene voorwaarden van de vouchers. U moet Hertz informeren als u de reservering maakt voor uw geplande gebruik van een voucher. Vouchers moeten worden ingediend op het moment dat de auto aan Hertz wordt geretourneerd. Kosten die niet gedekt worden door de voucher, waaronder kosten voor extra diensten waarvoor u bij uw inschrijving heeft gekozen, worden verrekend met de bij uw inschrijving gespecificeerde credit-, debetkaart of betaalkaart die voldoende krediet of saldo bevat. Hertz heeft niet de verplichting om vouchers af te geven. Er kunnen beperkingen op het gebruik van vouchers van toepassing zijn.

 

7.   KOSTEN BEREKENEN

      a.  VERLENGINGSKOSTEN worden berekend tegen de tarieven die staan vermeld in het huurcontract, waaronder voor dagen, weken, maanden, extra uren en extra dagen (waaronder dagen die een gespecificeerde langere tijdsperiode overstijgen). DE MINIMALE HUURKOSTEN BEVATTEN ÉÉN HUURDAG. HUURDAGEN BEVATTEN OPVOLGENDE 24­UURS TERMIJNEN DIE BEGINNEN OP HET MOMENT DAT DE AUTOVERHUUR AANVANGT, OF EEN DEEL VAN EEN KALENDERDAG, ZOALS VERMELD IN HET HUURCONTRACT. Het tarief voor extra uren dat staat vermeld in het huurcontract, wordt voor elk volledig of gedeeltelijk uur boven op een huurdag doorberekend, totdat zulke extra uurkosten gelijk zijn aan het dagtarief voor een extra dag dat staat gespecificeerd in het huurcontract. HET HUURBEDRAG KAN WORDEN VERHOOGD ALS U DE AUTO MEER DAN 24 UUR VÓÓR OF NA DE AFGESPROKEN TIJD TERUGBRENGT. LATER TERUGBRENGEN DAN NA 29 MINUTEN COULANTIETIJD, ONDERHEVIG AAN KOSTEN VOOR EXTRA UREN/DAGEN. Extra uren worden uitsluitend in rekening gebracht als de auto 30 minuten of later dan de aanvang van een nieuwe huurdag wordt geretourneerd; echter, zoals vermeld in paragraaf 3, indien de auto na enkele uren wordt geretourneerd, kunnen kosten worden doorberekend totdat de retourlocatie weer opengaat. ALS U NIET VOLDOET AAN DE IN HET HUURCONTRACT VERMELDE VOORWAARDEN VOOR SPECIALE TARIEVEN, ZULLEN DE STANDAARD TOEPASSELIJKE HUURTARIEVEN VAN HERTZ BEREKEND WORDEN. Wijzigingen in uw vooraf overeengekomen terugbezorgtijd, -datum of -locatie kunnen een ander aangeboden totaal-, dag- of uurtarief tot gevolg hebben.

b. MIJL-/KILOMETERKOSTEN, waaronder extra mijlen/kilometers, indien van toepassing, zijn gebaseerd op het tarief per mijl/kilometer dat staat vermeld in het huurcontract. Het aantal gereden mijlen/kilometers wordt bepaald door het aantal mijlen/kilometers aan het begin van de verhuur af te trekken van de kilometerstand bij terugbezorging, uitgezonderd tienden van mijlen/kilometers. Het tarief per mijl/kilometer wordt dan vermenigvuldigd met het aantal gereden mijlen/kilometers of, in geval van extra mijlen/kilometers, met het aantal mijlen/kilometers boven op het toegestane aantal mijlen/kilometers, zoals vermeld in het huurcontract. De uitkomst bevat de kosten voor de afgelegde afstand.

c. Er worden mogelijk SERVICEKOSTEN berekend indien u de auto terugbezorgt op een andere locatie dan waar deze is gehuurd.

d. LDW-, PERS-, PAI/PEC-, ESP- en LIS-KOSTEN, indien van toepassing, moeten voor elke complete of gedeeltelijke huurdag volledig worden betaald, tegen het tarief dat staat vermeld op het huurcontract.

e. BELASTINGEN, FISCALE VERGOEDINGEN, LICENTIEKOSTEN VOOR VOERTUIGEN, VLIEGVELD- EN/OF HOTELGERELATEERDE KOSTEN, TERUGVORDERINGEN, OVERHEIDS- OF ANDERE TOESLAGEN EN VERGELIJKBARE KOSTEN worden berekend/gevorderd tegen de in het huurcontract vermelde tarieven of zoals anderszins vereist door de geldende wetgeving.

f. TOL-, PARKEER- & VERKEERSTARIEVEN/-OVERTREDINGEN: U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR (HET BETALEN VAN) ALLE TOLTARIEVEN, PARKEER-, VERKEERS- EN TOLOVERTREDINGEN, ANDERE (ON)KOSTEN EN BOETES, ALLE KOSTEN VOOR TREKKEN, OPSLAG EN INBESLAGNAME EN ALLE TE BETALEN TICKETS VOOR DE AUTO ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, EIGENDOM OF BESTUREN VAN DE AUTO DOOR U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER. U heeft Hertz gemachtigd om uw factuur-/verhuur-, debetkaart- of betaalgegevens en -informatie in verband met uw autoverhuur aan American Traffic Solutions, Inc. en PlatePass, LLC vrij te geven. Het exclusieve doel hiervan is het verwerken en factureren van onbetaalde toltarieven, overtredingen, boetes, sancties en kosten (en indien van toepassing voor PlatePass-diensten). U stemt er ook mee in Hertz en/of American Traffic Solutions, Inc. en PlatePass, LLC te vrijwaren, als zij deze kosten betalen. U stemt ermee in om na facturering de van toepassing zijnde service (gewoonlijk $ 30) of andere kosten in verband met dergelijke tolbetalingen of tolwegen, parkeer- of verkeersovertredingen te betalen en informatie over uzelf te verstrekken aan een rechtbank of overheidsinstantie voor elke onbetaalde tolheffing en elke tol, parkeer- of andere boete die tijdens uw huurcontract worden opgelegd. U begrijpt verder dat Hertz, American Traffic Solutions, Inc. en/of PlatePass, LLC-gegevens over u kan verstrekken, waaronder maar niet beperkt tot uw naam, adres en rijbewijsnummer, aan de overheidsinstantie of rechtbank die verantwoordelijk is voor het afgeven of opleggen van onbetaalde toltarieven en tol-, parkeer- of andere dagvaardingen die tijdens uw verhuur ontstaan. Voor autoverhuur in de VS, inclusief Hawaï: De servicekosten die aan u worden doorberekend indien Hertz of American Traffic Solutions, Inc. vereist is om te betalen voor een dergelijk(e) overtreding of toltarief bedragen maximaal $42,00 per toltarief of -dagvaarding. U wordt geadviseerd om de toepasselijke toltarieven, boetes, kosten, belastingaanslagen, sancties, kosten, toeslagen of andere kosten rechtstreeks aan de rechtbank, overheids- of andere betreffende instantie te betalen. 

f. HERSTELKOSTEN bestaan uit alle kosten die door Hertz worden opgelopen bij het herstellen van de auto onder deze overeenkomst, of als deze is ingenomen door overheidsinstanties als gevolg van gebruik door u, een gemachtigde of andere bestuurder met uw, zijn of haar toestemming, waaronder maar niet beperkt tot, alle advocaten- en rechtbankkosten.

g. INZAMELINGSKOSTEN bestaan uit alle kosten die door Hertz worden opgelopen bij het verkrijgen van betalingen door u of de persoon voor wie ze zijn bedoeld, waaronder maar niet beperkt tot, alle advocaten- en rechtbankkosten.

h. KOSTEN VOOR LATE BETALING kunnen van toepassing zijn op elk openstaand saldo voor kosten die niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur van Hertz door u of de bedoelde persoon zijn betaald. Een dergelijke factuur kan worden verstuurd naar uw of hun adres dat bij uw autoverhuur is opgegeven, of uw of hun factuuradres in het bestand van Hertz.

i. BOETES EN ANDERE ONKOSTEN bevatten, maar zijn niet beperkt tot, bekeuringen, sancties, advocaten- en rechtbankkosten opgelopen of betaald door Hertz als gevolg van het gebruik van de auto door u of een gemachtigde bestuurder met uw, zijn of haar toestemming.

j. KOSTEN VOOR EXTRA DIENSTEN, zoals het interne navigatiesysteem Hertz NeverLost®, alternatieve gps of andere navigatiesystemen, en baby- en peuterautostoeltjes, indien van toepassing, worden volgens de tarieven in het huurcontract in rekening gebracht. Kosten voor aanvullende diensten, indien als dagtarief in het huurcontract vermeld, moeten voor elke volledige of gedeeltelijke verhuurdag worden betaald.

k. KOSTEN VOOR VROEGE TERUGBEZORGING tot $18 zijn van toepassing indien u de auto eerder dan 24 uur vóór de geplande datum en tijd terugbezorgt, of indien u ons niet 24 uur van tevoren heeft geïnformeerd via Hertz op 1- 800-654-4174 over een dergelijke wijziging. Deze toeslag is van toepassing boven op een wijziging in het verhuurtarief die geldt als gevolg van uw kortere verhuur.

l. KOSTEN VOOR LATE TERUGBEZORGING tot $15 per dag, tot maximaal vijf (5) dagen/$75, zijn van toepassing indien u de auto later dan 12 uur na de geplande datum en tijd terugbezorgt, of indien u ons niet 24 uur van tevoren heeft geïnformeerd via Hertz op 1- 800-654-4174 over een dergelijke wijziging. Deze toeslag is van toepassing boven op een wijziging in het verhuurtarief die geldt als gevolg van uw langere verhuur.

m. KOSTEN VOOR EEN GEWIJZIGDE TERUGBEZORGING tot $10 zijn van toepassing indien u de auto op een andere locatie dan gepland terugbezorgt, of eerder dan 24 uur vóór of 12 uur na de geplande datum en tijd, en u ons 24 uur van tevoren heeft geïnformeerd via Hertz op 1- 800-654-4174 over een vroege terugbezorging of andere retourlocatie. Bij een verlenging van uw verhuur moet u ons informeren op bovenstaand nummer volgens de datum en tijd zoals eerder aangegeven of deze wijzigen op Hertz.com. Deze toeslag is van toepassing boven op een verhoging van het verhuurtarief die geldt als gevolg van uw andere retourlocatie of termijn van uw verhuur.

n. Bij VERLOREN SLEUTELS/SLEUTELHANGERS en BUITENSLUITINGEN door verloren sleutels/sleutelhangers van de auto, kan Hertz kosten bij u in rekening brengen voor het vervangen van sleutels of sleutelhangers, alsmede voor het leveren van vervangende sleutels/sleutelhangers (indien mogelijk) of het slepen van de auto naar de dichtstbijzijnde Hertz-locatie. Indien u de sleutels/sleutelhangers in de auto opsluit en hulp vereist van Hertz, kan Hertz kosten bij u in rekening brengen voor het leveren van vervangende sleutels/sleutelhangers (indien mogelijk) of het slepen van de auto naar de dichtstbijzijnde Hertz-locatie.

o. ONTBREKENDE/DEFECTE GPS-UNITS, AUTOSTOELEN ETC. Indien gps- of NeverLost-units, autostoeltjes of andere afzonderlijk aangeboden producten tijdens de verhuur worden verloren, gestolen of beschadigd raken, moet u Hertz hierover informeren. U bent verantwoordelijk voor de vervangings-, leverings- en servicekosten.

p.BOETE VOOR ROKEN. Indien door Hertz-medewerkers wordt vastgesteld dat u heeft gerookt in de auto (gebaseerd op geur, teststrips of andere methoden) of de auto ruikt naar sigaretten, marihuana of andere rookgeur, wordt er een boete van $400 opgelegd.

q. ANDERE KOSTEN die zijn gespecificeerd in het huurcontract worden tegen de in het huurcontract geldende tarieven in rekening gebracht. Dergelijke kosten die als dagtarief staan vermeld in het huurcontract moeten worden betaald voor elke volledige of gedeeltelijke verhuurdag.

r. De kosten zullen blijven oplopen totdat de auto wordt geretourneerd bij Hertz of, indien de auto is gestolen, totdat u de diefstal bij zowel de plaatselijke politie als aan Hertz meldt.

8.     OPTIES VOOR VOLTANKEN
A.  VOOR AUTOVERHUUR IN DE VERENIGDE STATEN. De meeste Hertz-huurauto's worden geleverd met een volle tank, maar dat is niet altijd het geval. De opties voor voltanken zijn:

1. INDIEN U BIJ AANVANG VAN UW HUUR GEEN BRANDSTOF BIJ HERTZ AANSCHAFT EN U DE AUTO MET TEN MINSTE NET ZOVEEL BRANDSTOF RETOURNEERT, betaalt u Hertz geen kosten voor brandstof.

2. INDIEN U BIJ AANVANG VAN UW HUUR GEEN BRANDSTOF BIJ HERTZ AANSCHAFT EN U DE AUTO MET MINDER BRANDSTOF RETOURNEERT, zal Hertz brandstof- en servicekosten in rekening brengen tegen het tarief per mijl/kilometer of per liter zoals vermeld in het huurcontract.

a. Het tarief per mijl/kilometer wordt toegepast indien u geen brandstof tijdens de verhuur aanschaft. Om dit bedrag te berekenen, vermenigvuldigt Hertz het aantal gereden mijlen/kilometers zoals vermeld op de kilometerteller van de auto met het tarief per mijl/kilometer in het huurcontract.

b. Het tarief per liter wordt toegepast indien u tijdens de verhuur brandstof aanschaft, maar de tank bij terugbezorging niet zo vol is als bij ontvangst van de auto. Om dit bedrag te berekenen, vermenigvuldigt Hertz het aantal benodigde liters om de tank te vullen tot het niveau bij aanvang van de verhuur, met het tarief per liter.

HOEWEL TWEE METHODEN WORDEN TOEGEPAST VOOR EEN MAKKELIJKE BEREKENING, HEBBEN HET TARIEF PER MIJL/KILOMETER EN PER LITER DEZELFDE UITKOMST.

3. INDIEN U ERVOOR KIEST OM BIJ AANVANG VAN UW VERHUUR BRANDSTOF BIJ HERTZ AAN TE SCHAFFEN DOOR TE KIEZEN VOOR DE OPTIE BRANDSTOF KOPEN, worden hiervoor de in het huurcontract vermelde tarieven in rekening gebracht. INDIEN U DEZE OPTIE KIEST, ONTVANGT U GEEN EXTRA BRANDSTOF- EN SERVICEKOSTEN, MAAR KRIJGT U OOK GEEN CREDITNOTA VOOR BRANDSTOF DIE BIJ TERUGBEZORGING NOG IN DE TANK ZIT, uitgezonderd in de volgende gevallen:

a. Voor autoverhuur in Hawaï; indien u de auto met een volle tank aflevert, ontvangt u een creditnota voor het bedrag dat daarvoor in rekening is gebracht voor het aanschaffen van brandstof bij Hertz.

b. Voor autoverhuur anders dan vervangende huur, indien u 75 mijl (120 km) of minder rijdt en de auto niet met een volle tank aflevert, ontvangt u een creditnota voor het bedrag dat daarvoor in rekening is gebracht voor het aanschaffen van brandstof bij Hertz, en worden u de brandstofkosten in rekening gebracht tegen het tarief dat staat vermeld in uw huurcontract, maar uitsluitend als dit het te betalen bedrag vermindert.

UITGEZONDERD AUTOVERHUUR WAAROP CLAUSULE (a) OF (b) VAN ALINEA 8. (A)(3) VAN TOEPASSING IS, ZAL DE OPTIE KOSTEN PER LITER ALTIJD LAGER UITVALLEN DAN DE BRANDSTOF- EN SERVICEKOSTEN. MAAR INDIEN U DE OPTIE KIEST OM BRANDSTOF AAN TE SCHAFFEN, ONTVANGT U GEEN CREDITNOTA VOOR BRANDSTOF DIE BIJ TERUGBEZORGING NOG IN DE TANK ZIT. DE KOSTEN VOOR HET ZELF VOLTANKEN VAN DE AUTO BIJ EEN LOKAAL BENZINESTATION ZULLEN IN HET ALGEMEEN LAGER ZIJN DAN DE BRANDSTOF- EN SERVICEKOSTEN OF DE OPTIE BRANDSTOF AANSCHAFFEN. DE BRANDSTOF- EN SERVICEKOSTEN EN DE OPTIE BRANDSTOF AANSCHAFFEN DIENEN ECHTER VOOR HET GEMAK VAN HET NIET HOEVEN STOPPEN OM DE AUTO VÓÓR HET TERUGBEZORGEN VOL TE TANKEN.

B. VOOR AUTOVERHUUR IN CANADA. De meeste Hertz-huurauto's worden geleverd met een volle tank, maar dat is niet altijd het geval. Er zijn drie opties voor voltanken:

1. INDIEN U BIJ AANVANG VAN UW HUUR GEEN BRANDSTOF BIJ HERTZ AANSCHAFT EN U DE AUTO MET TEN MINSTE NET ZOVEEL BRANDSTOF RETOURNEERT, betaalt u geen kosten voor brandstof.

2. INDIEN U BIJ AANVANG VAN UW HUUR GEEN BRANDSTOF BIJ HERTZ AANSCHAFT EN U DE AUTO MET MINDER BRANDSTOF RETOURNEERT, zal Hertz brandstof- en servicekosten in rekening brengen tegen het tarief per mijl/kilometer of per liter zoals vermeld in het huurcontract.

a. Het tarief per mijl/kilometer wordt toegepast indien u geen brandstof tijdens de verhuur aanschaft. Om dit bedrag te berekenen, vermenigvuldigt Hertz het aantal gereden mijlen/kilometers zoals vermeld op de kilometerteller van de auto met het tarief per mijl/kilometer in het huurcontract.

b. Het tarief per liter wordt toegepast indien u tijdens de verhuur brandstof aanschaft, maar de tank bij terugbezorging niet zo vol is als bij ontvangst van de auto. Om dit bedrag te berekenen, vermenigvuldigt Hertz het aantal benodigde liters om de tank te vullen tot het niveau bij aanvang van de verhuur, met het tarief per liter.

HOEWEL TWEE METHODEN WORDEN TOEGEPAST VOOR EEN MAKKELIJKE BEREKENING, HEBBEN HET TARIEF PER MIJL/KILOMETER EN PER LITER DEZELFDE UITKOMST.

3. INDIEN U ERVOOR KIEST OM BIJ AANVANG VAN UW VERHUUR BRANDSTOF BIJ HERTZ AAN TE SCHAFFEN DOOR TE KIEZEN VOOR DE OPTIE BRANDSTOF KOPEN, worden hiervoor de in het huurcontract vermelde tarieven in rekening gebracht. INDIEN U DEZE OPTIE KIEST, ONTVANGT U GEEN EXTRA BRANDSTOF- EN SERVICEKOSTEN, MAAR KRIJGT U OOK GEEN CREDITNOTA VOOR BRANDSTOF DIE BIJ TERUGBEZORGING NOG IN DE TANK ZIT. Dit is uitgezonderd indien u 100 mijl (160 km) of minder met de auto rijdt en deze niet met volle tank aflevert. U ontvangt dan een creditnota voor het eerder ingekochte bedrag aan brandstof bij Hertz en voor de gebruikte brandstof wordt het tarief per mijl/kilometer zoals vermeld in het huurcontract in rekening gebracht (maar uitsluitend als dit uw te betalen bedrag voor brandstof vermindert).

UITGEZONDERD AUTOVERHUUR WAARBIJ ALINEA 8. (B)(3) VAN TOEPASSING IS, ZAL DE OPTIE KOSTEN PER LITER ALTIJD LAGER UITVALLEN DAN DE BRANDSTOF- EN SERVICEKOSTEN. MAAR INDIEN U DE OPTIE KIEST OM BRANDSTOF AAN TE SCHAFFEN, ONTVANGT U GEEN CREDITNOTA VOOR BRANDSTOF DIE BIJ TERUGBEZORGING NOG IN DE TANK ZIT. DE KOSTEN VOOR HET ZELF VOLTANKEN VAN DE AUTO BIJ EEN LOKAAL BENZINESTATION ZULLEN IN HET ALGEMEEN LAGER ZIJN DAN DE BRANDSTOF- EN SERVICEKOSTEN OF DE OPTIE BRANDSTOF AANSCHAFFEN. DE BRANDSTOF- EN SERVICEKOSTEN EN DE OPTIE BRANDSTOF AANSCHAFFEN DIENEN ECHTER VOOR HET GEMAK VAN HET NIET HOEVEN STOPPEN OM DE AUTO VÓÓR HET TERUGBEZORGEN VOL TE TANKEN.

 

9.   ARBITRAGEBEPALING

DEZE OVEREENKOMST VEREIST ARBITRAGE OF BEHANDELING DOOR EEN KANTONRECHTER OP INDIVIDUELE BASIS IN PLAATS VAN JURYRECHTSPRAAK OF EEN GROEPSVORDERING. DOOR HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST GAAT U AKKOORD MET DEZE ARBITRAGEBEPALING. Met uitzondering van claims voor schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of overlijden MOETEN GESCHILLEN TUSSEN U EN ONS (VOOR DE DOELEINDEN VAN DEZE GESCHILLENREGELING BETEKENEN "ONS" EN "WIJ” DE HERTZ CORPORATION ("HERTZ"), ZIJN MOEDER- EN PARTNERONDERNEMING EN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN EN MEDEWERKERS EN EVENTUELE LEVERANCIERS OF DERDEN DIE DIENSTEN AANBIEDEN VOOR HET HUURCONTRACT) UITSLUITEND WORDEN BESLECHT DOOR ARBITRAGE OF IN EEN RECHTBANK VOOR KLEINE VORDERINGEN OP INDIVIDUELE BASIS; KLASSENARBITRAGE EN GROEPSVORDERINGEN ZIJN NIET TOEGESTAAN. U EN WIJ DOEN AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK OF DEELNAME AAN EEN GROEPSVORDERING, ALS GROEPSVERTEGENWOORDIGER OF ALS GROEPSLID. Het staat u en ons vrij om eventuele kwesties onder de aandacht van overheidsinstellingen te brengen. De reikwijdte van deze arbitragevoorwaarden is breed en omvat, zonder beperking, claims met betrekking tot een aspect van de relatie of communicatie tussen ons, zowel in contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, misleiding, billijkheid of enig ander juridisch middel. De bepaling valt onder de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1 et seq. Bij een arbitrage onder deze arbitragebepaling zijn alle geschillen voor de arbiter om te beslissen, waaronder zijn of haar eigen rechtsbevoegdheid en bezwaren in verband met het bestaan, de strekking of geldigheid van deze arbitragebepaling. De arbitrage vindt plaats in de provincie van uw factuuradres, tenzij anderszins overeengekomen. De American Arbitration Association ("AAA") zal een arbitrage beheren krachtens haar Consumer Arbitration Rules (de “regels"). U kunt de regels verkrijgen via www.adr.org. U of wij mogen een arbitrage starten via een schriftelijke aanvraag tot arbitrage aan de andere partij (aan ons, The Hertz Corporation, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, Attn: Arbitration) en twee exemplaren van de aanvraag naar de AAA. Als u via arbitrage $ 10.000 of minder vraagt, vergoeden wij alle door de AAA vereiste aanvraagkosten. De arbiter kan een voorlopige voorziening toewijzen alsmede een geldbedrag, maar uitsluitend ten gunste van en als waarborg voor de claim van een individuele partij die hulp zoekt. Een uitspraak over het arbitraal vonnis kan in elke rechtbank met rechtsbevoegdheid worden uitgevoerd. Een arbitraal vonnis of bevestigde uitspraak is in dat geval uitsluitend van toepassing op de specifieke partijen en kan niet worden toegepast in andere gevallen, uitgezonderd om het vonnis te bekrachtigen. De arbiter kan niet meer vorderingen dan van één persoon behandelen, en kan niet anderszins een vorm van vertegenwoordiging of groepsvordering voorzitten. ALS U NIET WILT INSTEMMEN MET DEZE ARBITRAGEVOORWAARDEN, MOET U ONS SCHRIFTELIJK BINNEN 30 DAGEN NA UW ONTVANGST VAN DEZE OVEREENKOMST OP DE HOOGTE BRENGEN VIA EEN E-MAIL AAN no.arbition@Hertz.com OF DOOR EEN BRIEF AAN The Hertz Corporation, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, Attn: Legal Department. U moet uw naam, adres, reserverings-ID- of huurovereenkomstnummer (indien beschikbaar) vermelden, alsmede een duidelijke verklaring dat u niet akkoord gaat met deze arbitragebepaling. Indien u Hertz eerder heeft geïnformeerd over uw beslissing om deze arbitrage af te wijzen, hoeft u dat niet nogmaals te doen.

 

10. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EIGENDOMMEN

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HERTZ NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR U, GEMACHTIGDE BESTUURDERS OF ANDEREN VOOR HET VERLIES OF DE SCHADE AAN UW OF HUN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN UW OF HUN HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN, DIE VAN EEN DERDE PARTIJ OF, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING, NALATIGHEDEN VAN HERTZ. U EN GEMACHTIGDE BESTUURDERS DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN CLAIM TEGENOVER HERTZ, ZIJN VERTEGENWOORDIGERS OF MEDEWERKERS, VOOR HET VERLIES OF DE SCHADE AAN UW PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN OF DIE VAN IEMAND ANDERS, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT, EIGENDOMMEN DIE ZIJN ACHTERGELATEN IN EEN HERTZ-VOERTUIG OF NAAR HERTZ-VESTIGINGEN ZIJN MEEGENOMEN, VEROORZAAKT DOOR U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER, EEN DERDE PARTIJ OF, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING, DOOR VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE NALATIGHEID VAN HERTZ. U EN GEMACHTIGDE BESTUURDERS GAAN ERMEE AKKOORD OM HERTZ SCHADELOOS TE STELLEN EN TE VRIJWAREN VAN EEN CLAIM TEGENOVER HERTZ VOOR HET VERLIES VAN OF DE SCHADE AAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN IN VERBAND MET EEN VERHUUR ONDER DEZE OVEREENKOMST.

 

11. AANSPRAKELIJKHEIDSBESCHERMING

DE VOLGENDE ALINEA (a) IS VAN TOEPASSING OP VERHUUR IN DE VERENIGDE STATEN INDIEN DE BEPALINGEN VAN UW CDP-NUMMER OF TARIEVENPLAN EEN UITBREIDING DOOR HERTZ VAN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBESCHERMING BEVATTEN. SUBPARAGRAAF (a) IS OOK VAN TOEPASSING OP HUURCONTRACTEN DIE ZIJN AANGEVANGEN IN AMERIKAANSE RECHTSGEBIEDEN MET WETTEN DIE AUTOVERHUURBEDRIJVEN VERPLICHTEN BESCHERMING TEGEN PRIMAIRE AANSPRAKELIJKHEID TE BIEDEN; VANAF 1 juni 2019 ZIJN AUTOVERHUURBEDRIJVEN IN DE VOLGENDE AMERIKAANSE RECHTSGEBIEDEN VERPLICHT BESCHERMING TE BIEDEN TEGEN PRIMAIRE AANSPRAKELIJKHEID: MARYLAND, MASSACHUSETTS, MICHIGAN, NEW YORK, SOUTH CAROLINA, VIRGINIA EN WEST VIRGINIA. DE VOLGENDE ALINEA (a) IS OOK VAN TOEPASSING OP VERHUURPROGRAMMA'S DIE AANVANGEN IN CALIFORNIË OF VIRGINIA INDIEN HET VERHUURBEDRIJF EEN LICENTIE VAN HERTZ HEEFT.

 

      a.   BINNEN DE IN DEZE ALINEA VERMELDE BEPERKINGEN, ZAL HERTZ U EN GEMACHTIGDE BESTUURDERS SCHADELOOSSTELLEN, VRIJWAREN EN VERDEDIGEN VAN EN TEGEN AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDE PARTIJEN, WELKE PER DEFINITIE UW BIJ U OF HEN VERBLIJVENDE FAMILIELEDEN (BLOEDVERWANTEN, DOOR HUWELIJK OF ADOPTIE) UITSLUITEN, VOOR PERSOONLIJK LETSEL (WAARONDER OVERLIJDEN) EN SCHADE AAN EIGENDOMMEN, INDIEN HET ONGEVAL VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE AUTO ZOALS TOEGESTAAN ONDER DEZE OVEREENKOMST. DE BEPERKINGEN VAN DEZE BESCHERMING, WAARONDER DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR, OMVATTEN

HETZELFDE ALS DE MINIMUMBEPERKINGEN DIE ZIJN VEREIST DOOR DE WETGEVING FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VOERTUIGEN IN HET RECHTSGEBIED WAAR HET ONGEVAL PLAATSVINDT, TENZIJ GROTERE BEPERKINGEN OP HET CDP-NUMMER OF TARIEVENPLAN VAN HET HUURCONTRACT VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VOLDOENDE OM UW AANSPRAKELIJKHEID VOLLEDIG TE DEKKEN INDIEN U BETROKKEN BENT BIJ EEN ONGEVAL. DEZE BESCHERMING ZAL VOLDOEN AAN DE BASISVEREISTEN VAN GELDENDE VERPLICHTE “AANSPRAKELIJKHEID BUITEN SCHULD”-WETGEVING, MAAR OMVAT GEEN “ONVERZEKERDE AUTOMOBILIST,” “ONDERVERZEKERDE AUTOMOBILIST,” “AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEID BUITEN SCHULD” OF EEN ANDERE OPTIONELE DEKKING. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN HERTZ EN U HIERBIJ AFSTAND DOEN VAN

HET OPNEMEN VAN DERGELIJKE BESCHERMING EN DEZE AFWIJZEN. Indien dergelijke bescherming door de wetgeving wordt opgelegd, zullen de beperkingen van dergelijke bescherming als minimum vereist gelden voor primaire aansprakelijkheidsbescherming door de wet in het rechtsgebied waar het ongeval plaatsvindt. Hertz garandeert dat de in deze alinea vermelde bescherming primair is in verband met een verzekeringsdekking die u of een GEMACHTIGDE BESTUURDER kan hebben. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING, ZULLEN DE VERPLICHTINGEN VAN HERTZ OMTRENT HET VERDEDIGEN VAN U OF EEN GEMACHTIGDE BESTUURDER ONDER DEZE OVEREENKOMST, VERVALLEN NADAT ALLE TOEPASSELIJKE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEIDSBESCHERMING ZIJN AANGEBODEN OF UITGEPUT.

DE VOLGENDE ALINEA (b) IS VAN TOEPASSING OP ALLE AUTOVERHUUR IN DE VERENIGDE STATEN, UITGEZONDERD DIE STAAT VERMELD IN ALINEA (a)

b. INDIEN U GEEN AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (LIS) AANSCHAFT (EEN OVERZICHT VAN LIS-DEKKING STAAT HIERONDER) BIJ AANVANG VAN DE AUTOVERHUUR EN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE AUTO EEN ONGEVAL ONTSTAAT, ZULLEN UW VERZEKERING EN DIE VAN DE GEMACHTIGDE BESTUURDER VAN DE AUTO ALS PRIMAIR GELDEN. INDIEN TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING, BIEDT HERTZ GEEN AANSPRAKELIJKHEIDSBESCHERMING DOOR DERDEN VOOR DEZE AUTOVERHUUR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U EN UW VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET VERWERKEN, VERDEDIGEN OF BETALEN VAN CLAIMS VAN DERDE PARTIJEN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, WAARONDER OVERLIJDEN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, DIE ONTSTAAN UIT HET GEBRUIK VAN DE AUTO TIJDENS DE VERHUUR (CLAIMS VAN DERDE PARTIJEN). U VERKLAART EN GARANDEERT DAT UW VERZEKERING VOLDOENDE DEKKING BIEDT OM TE VOLDOEN AAN DE MINIMALE GELDENDE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID DIE DOOR DE WET WORDT VEREIST. U GAAT ERMEE AKKOORD OM HERTZ SCHADELOOS TE STELLEN EN TE VRIJWAREN TEGENOVER, EN HERTZ ZAL VERDEDIGEN TEGEN, VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADEN IN WELKE VORM DAN OOK DIE ONTSTAAN OF VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK OF BESTUREN VAN DE AUTO TIJDENS DE AUTOVERHUUR, PLUS KOSTEN EN ADVOCATENHONORARIA. TENZIJ VEREIST DOOR DE WETGEVING, BIEDT HERTZ GEEN “ONVERZEKERDE” OF “ONDERVERZEKERDE” AUTOMOBILISTENBESCHERMING, BESCHERMING VOOR FYSIEKE SCHADE AAN DE AUTO, “AANSPRAKELIJKHEID BUITEN SCHULD” OF ANDERE OPTIONELE BESCHERMING IN VERBAND MET DE AUTOVERHUUR EN HERTZ EN U DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN EN WIJZEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING, HET OPNEMEN VAN DERGELIJKE BESCHERMING AF. INDIEN HERTZ DOOR DE WETGEVING IS VEREIST OM ONDANKS DEZE OVEREENKOMST BESCHERMING TE BIEDEN, ZAL DERGELIJKE BESCHERMING SECUNDAIR ZIJN AAN EN VOOR ANDERE BEPALINGEN (PRIMAIR OF AANVULLEND), VOOR ZOVER DE MINIMALE WETTELIJKE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEIDSBEPERKINGEN VAN HET RECHTSGEBIED WAARIN HET ONGEVAL PLAATSVINDT NIET WORDEN OVERSCHREDEN. HERTZ KAN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSBESCHERMING AANBIEDEN VIA EEN CERTIFICAAT VAN ZELFVERZEKERING OF EEN VERZEKERINGSPOLIS.

BIJ AUTOVERHUUR IN FLORIDA: De wetten in Florida vereisen dat de aansprakelijkheidsbescherming van Hertz en bescherming voor persoonlijk letsel primair zijn, tenzij anderszins vermeld. Daarom informeert Hertz u hierbij dat de geldige en toepasselijke verzekering voor aansprakelijkheidsbescherming en bescherming voor persoonlijk letsel van een gemachtigde huurauto- of leasebestuurder primair gelden voor de beperkingen van aansprakelijkheid en beschermende dekking voor persoonlijk letsel, zoals vereist door ss.324.021 (7) en 627.736, Florida-wetgeving, tenzij uw CDP-nummer of tarievenplan een uitbreiding van de aansprakelijkheidsbescherming door Hertz bevat of indien u de optionele LIS (aanvullende aansprakelijkheidsverzekering) accepteert. Primaire verzekering betekent dat, in geval van gedekte schade, uw verzekering of die van een gemachtigde bestuurder van toepassing is voor de betaling van claims voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, binnen de grenzen van die verzekering.

 

 

VOOR VERHUUR IN MICHIGAN: Volgens de wet van Michigan is Hertz enkel aansprakelijk voor een verwonding veroorzaakt door de nalatige werking van het voertuig tot een maximumbedrag van US$20.000 voor lichamelijk letsel of dood van één persoon bij één ongeval en US$40.000 voor lichamelijk letsel of dood van twee of meer personen bij één ongeval, en enkel indien de verwonding zich voordeed terwijl het voertuig bestuurd werd door u, uw echtgeno(o)t(e) of een andere Bevoegde Bestuurder, of Uw ouder, broer of zus, kind of ander direct familielid. U kunt aansprakelijk zijn tegenover Hertz tot de maximumbedragen vermeld in de vorige zin en tegenover een gewonde persoon voor bedragen die hoger zijn dan deze maximumbedragen.
ALS U OF EEN BEVOEGDE BESTUURDER DE AUTO LAAT GEBRUIKEN DOOR EEN ONBEVOEGDE BESTUURDER, VERVALT ALLE BESCHERMING, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CLAIMS VOOR MICHIGAN PERSONAL PROTECTION INSURANCE (PIP) NO-FAULT UITKERINGEN. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING SUPPLEMENT (LIS), BEPERKT VERLIES SCHADE WAIVER, VERLIES SCHADE WAIVER. GEDEELTELIJKE VRIJWARING VAN SCHADE, EN PERSOONLIJKE ONGEVALLENVERZEKERING/PERSONAL EFFECTS COVERAGE (PAI/PEC) KOMEN TE VERVALLEN.
UITSLUITING VAN FRAUDE: ALLE VRIJWARINGEN EN BESCHERMINGEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CLAIMS VOOR MICHIGAN PERSONAL PROTECTION INSURANCE (PIP) NO-FAULT UITKERINGEN, LIABILITY INSURANCE SUPPLEMENT (LIS), LOSS DAMAGE WAIVER (LDW) EN PERSONAL ACCIDENT INSURANCE/PERSONAL EFFECTS COVERAGE (PAI/PEC) ZIJN NIETIG INDIEN U OF EEN BEVOEGDE BESTUURDER HEEFT VERZWEGEN OF EEN ONJUISTE VOORSTELLING HEEFT GEGEVEN VAN, OF VERZWIJGT OF EEN ONJUISTE VOORSTELLING GEEFT VAN, ELK BELANGRIJK FEIT OF OMSTANDIGHEID MET BETREKKING TOT (i) DE HUUR, (ii) CLAIMS  BETREFFENDE EEN VERLIES TIJDENS DE HUUR, (iii) ENIGE CLAIM IN HET KADER VAN DE MICHIGAN NO-FAULT ACT, INCLUSIEF CLAIMS IN HET KADER VAN MICHIGAN PERSONAL PROTECTION INSURANCE (PIP) BENEFITS EN (iv) ENIGE CLAIMS JEGENS U OF EEN BEVOEGDE BESTUURDER IN HET KADER VAN DE MICHIGAN NO-FAULT ACT, INCLUSIEF CLAIMS WEGENS NALATIGHEID, ONDER VOORBEHOUD VAN DE LIMIETEN EN VEREISTEN ONDER DE MINIMUMVERZEKERINGSEISEN VOOR MOTORRIJTUIGEN VAN MICHIGAN ONDER MCL 257. 520.
         VOOR VERHUUR IN MICHIGAN: Volgens de wet van Michigan is Hertz enkel aansprakelijk voor een verwonding veroorzaakt door de nalatige werking van het voertuig tot een maximumbedrag van US$20.000 voor lichamelijk letsel of dood van één persoon bij één ongeval en US$40.000 voor lichamelijk letsel of dood van twee of meer personen bij één ongeval, en enkel indien de verwonding zich voordeed terwijl het voertuig bestuurd werd door u, uw echtgeno(o)t(e) of een andere Bevoegde Bestuurder, of Uw ouder, broer of zus, kind of ander direct familielid. U kunt aansprakelijk zijn tegenover Hertz tot de maximumbedragen vermeld in de vorige zin en tegenover een gewonde persoon voor bedragen die hoger zijn dan deze maximumbedragen.

 

         

         ALS U OF EEN BEVOEGDE BESTUURDER DE AUTO LAAT GEBRUIKEN DOOR EEN ONBEVOEGDE BESTUURDER, VERVALT ALLE BESCHERMING, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CLAIMS VOOR MICHIGAN PERSONAL PROTECTION INSURANCE (PIP) NO-FAULT UITKERINGEN. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING SUPPLEMENT (LIS), BEPERKT VERLIES SCHADE WAIVER, VERLIES SCHADE WAIVER. GEDEELTELIJKE VRIJWARING VAN SCHADE, EN PERSOONLIJKE ONGEVALLENVERZEKERING/PERSONAL EFFECTS COVERAGE (PAI/PEC) KOMEN TE VERVALLEN.

         

        UITSLUITING VAN FRAUDE: ALLE VRIJWARINGEN EN BESCHERMINGEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CLAIMS VOOR MICHIGAN PERSONAL PROTECTION INSURANCE (PIP) NO-FAULT UITKERINGEN, LIABILITY INSURANCE SUPPLEMENT (LIS), LOSS DAMAGE WAIVER (LDW) EN PERSONAL ACCIDENT INSURANCE/PERSONAL EFFECTS COVERAGE (PAI/PEC) ZIJN NIETIG INDIEN U OF EEN BEVOEGDE BESTUURDER HEEFT VERZWEGEN OF EEN ONJUISTE VOORSTELLING HEEFT GEGEVEN VAN, OF VERZWIJGT OF EEN ONJUISTE VOORSTELLING GEEFT VAN, ELK BELANGRIJK FEIT OF OMSTANDIGHEID MET BETREKKING TOT (i) DE HUUR, (ii) CLAIMS  BETREFFENDE EEN VERLIES TIJDENS DE HUUR, (iii) ENIGE CLAIM IN HET KADER VAN DE MICHIGAN NO-FAULT ACT, INCLUSIEF CLAIMS IN HET KADER VAN MICHIGAN PERSONAL PROTECTION INSURANCE (PIP) BENEFITS EN (iv) ENIGE CLAIMS JEGENS U OF EEN BEVOEGDE BESTUURDER IN HET KADER VAN DE MICHIGAN NO-FAULT ACT, INCLUSIEF CLAIMS WEGENS NALATIGHEID, ONDER VOORBEHOUD VAN DE LIMIETEN EN VEREISTEN ONDER DE MINIMUMVERZEKERINGSEISEN VOOR MOTORRIJTUIGEN VAN MICHIGAN ONDER MCL 257. 520.c. BIJ AUTOVERHUUR IN CANADA, ZAL HERTZ, BINNEN DE IN DEZE ALINEA VERMELDE BEPERKINGEN, U EN GEMACHTIGDE BESTUURDERS SCHADELOOSSTELLEN, VRIJWAREN EN VERDEDIGEN VAN EN TEGEN AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDE PARTIJEN, UITGEZONDERD BIJ U OF GEMACHTIGDE BESTUURDERS VERBLIJVENDE FAMILIELEDEN (BLOEDVERWANTEN, DOOR HUWELIJK OF ADOPTIE), INDIEN HET ONGEVAL VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE AUTO ZOALS TOEGESTAAN ONDER DEZE OVEREENKOMST. DE BEPERKINGEN VAN DEZE BESCHERMING VORMEN EEN GECOMBINEERDE ENKELVOUDIGE LIMIET VAN CAN $1.000.000 VOOR PERSOONLIJK LETSEL EN SCHADE AAN EIGENDOMMEN. DEZE BESCHERMING ZAL VOLDOEN AAN DE BASISVEREISTEN VAN GELDENDE VERPLICHTE “AANSPRAKELIJKHEID BUITEN SCHULD”-WETGEVING, MAAR OMVAT GEEN “ONVERZEKERDE AUTOMOBILIST,” “ONDERVERZEKERDE AUTOMOBILIST,” “AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEID BUITEN SCHULD” OF EEN ANDERE OPTIONELE DEKKING. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN HERTZ EN U HIERBIJ HET OPNEMEN VAN EEN DERGELIJKE DEKKING AFWIJZEN. Indien dergelijke dekking door de wetgeving wordt opgelegd ten behoeve van personen anders dan u of gemachtigde bestuurders, zullen de beperkingen van dergelijke bescherming als minimum vereist gelden voor de wet in het rechtsgebied waar het ongeval plaatsvindt. Hertz garandeert dat de in deze alinea vermelde bescherming zal worden aangeboden volgens de wettelijke vereisten van het rechtsgebied waarin het ongeval plaatsvindt. Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, zal de in deze alinea vermelde bescherming secundair zijn aan uw verzekering en de verzekering van de bestuurder van de auto.

d. U EN ALLE BESTUURDERS ZULLEN HERTZ, ZIJN VERTEGENWOORDIGERS, MEDEWERKERS EN PARTNERS SCHADELOOSSTELLEN VOOR EN VRIJWAREN VAN ALLE VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEID, CLAIMS, EISEN, GEVOLGEN OF ACTIES, ADVOCATENHONORARIA EN -KOSTEN IN WELKE VORM DAN OOK (EEN “VERLIES”) , VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF BEZIT VAN DE AUTO DOOR U OF ANDERE BESTUURDER(S) MET UW, ZIJN OF HAAR TOESTEMMING, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT ADVOCATENKOSTEN DIE DOOR HERTZ WORDEN GEMAAKT OM ZIJN RECHTEN HIERONDER AF TE DWINGEN, TENZIJ DERGELIJKE VERLIEZEN ONTSTAAN UIT UITDRUKKELIJKE NALATIGHEID VAN HERTZ.

VOOR HUURCONTRACTEN DIE IN MARYLAND ZIJN AANGEVANGEN, GELDT VANAF 1 JANUARI 2020 HET VOLGENDE: BIJ HUURCONTRACTEN VOOR VERVANGENDE VOERTUIGEN IS UW VERZEKERING OF DE VERZEKERING VAN DE BESTUURDER VAN DE AUTO DE PRIMAIRE VERZEKERING VOOR DE AUTO, EN ELKE AANSPRAKELIJKHEIDSBESCHERMING DIE DOOR HERTZ WORDT GEBODEN, IS SECUNDAIR, TENZIJ UW CDP-NUMMER OF TARIEFPLAN EEN UITBREIDING DOOR HERTZ VAN AANSPRAKELIJKHEIDSBESCHERMING OMVAT, OF U OPTIONELE LIS ACCEPTEERT. PRIMAIRE VERZEKERING BETEKENT DAT IN GEVAL VAN VERLIES UW VERZEKERING OF DIE VAN DE BEVOEGDE BESTUURDER AANSPRAKELIJK IS VOOR DE BETALING VAN SCHADECLAIMS VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMMEN TOT AAN DE LIMIET VAN DEZE VERZEKERING.

VOOR HUURCONTRACTEN DIE BEGINNEN IN MARYLAND, GELDT VANAF 1 JANUARI, 2020: UITGEZONDERD DE DEKKING DIE WORDT GEBODEN DOOR HET MARYLAND AUTOMOBILE INSURANCE FUND, ZAL IN VERBAND MET EEN HUURVOERTUIG DAT GEEN VERVANGEND VOERTUIG IS, UW VERZEKERING OF DE VERZEKERING VAN DE BESTUURDER VAN DE AUTO DE PRIMAIRE VERZEKERING VOOR DE AUTO ZIJN NA BEVESTIGING DOOR HERTZ BIJ UW VERZEKERAAR OF DE VERZEKERAAR VAN DE BESTUURDER VAN DE AUTO DAT UW VERZEKERING OF DE VERZEKERING VAN DE BESTUURDER VAN DE AUTO EEN GELDIGE EN INBARE DEKKING VORMT VOOR DE VEREISTE BEDRAGEN VOOR DE MINIMALE FINANCIËLE AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIETEN ONDER DE WET VAN MARYLAND TERWIJL DE AUTO ALS HUURVOERTUIG WORDT GEBRUIKT, TENZIJ UW CDP-NUMMER OF TARIEFPLAN DE UITBREIDING VOOR AANSPRAKELIJKHEIDSBESCHERMING VAN HERTZ OMVAT OF U DE OPTIONELE LIS ACCEPTEERT. PRIMAIRE VERZEKERING BETEKENT DAT BIJ VERLIES UW VERZEKERAAR OF DIE VAN DE BESTUURDER VAN DE AUTO AANSPRAKELIJK IS VOOR BETALING VAN SCHADECLAIMS VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN TOT AAN DE LIMIET VAN DEZE VERZEKERING.


BIJ AUTOVERHUUR IN MICHIGAN: Onder de wetgeving van Michigan is Hertz aansprakelijk voor letsel dat wordt veroorzaakt door gebrekkige werking van de auto tot een maximumbedrag van US$20.000 voor persoonlijk letsel of overlijden van één persoon bij een ongeval, een maximumbedrag van US$40.000 voor persoonlijk letsel of overlijden van twee of meer personen bij een ongeval, en uitsluitend indien het letsel ontstond terwijl de auto door u, uw partner of een andere gemachtigde bestuurder, uw ouder(s), broer/zus, kind of ander familielid werd bestuurd. U kunt aansprakelijk zijn tegenover Hertz tot de maximumbedragen zoals vermeld in de voorgaande zin en voor een persoon met letsel voor bedragen die worden toegewezen boven op deze maximumbedragen.

e. BIJ AUTOVERHUUR IN PENNSYLVANIA, WIJST U ONDER DEZE OVEREENKOMST ONVERZEKERDE AUTOMOBILISTENDEKKING, ALSMEDE EEN BEPALING VAN EEN VERZEKERING OF ZELFVERZEKERING ONDER DEZE OVEREENKOMST, VOOR U EN ALLE ANDERE PASSAGIERS VAN HET VOERTUIG AF. ONVERZEKERDE AUTOMOBILISTENDEKKING BESCHERMT U EN ANDERE PASSAGIERS IN HET VOERTUIG TEGEN OPGELOPEN VERLIEZEN EN SCHADEN, INDIEN LETSEL IS ONTSTAAN DOOR NALATIGHEID VAN EEN BESTUURDER DIE NIET VERZEKERD IS TEGEN DEZE VERLIEZEN OF SCHADEN.

f. INDIEN U BETROKKEN BENT BIJ EEN ONGEVAL IN COLORADO, ZAL HERTZ STANDAARD AANSPRAKELIJKHEID ZONDER SCHULD EN AANVULLENDE BESCHERMINGSVOORDELEN ZONDER SCHULD VOOR PERSOONLIJK LETSEL AANBIEDEN, ZOALS VERMELD DOOR DE WETGEVING VAN COLORADO EN VOLGENS EEN TOTALE LIMIET VAN US$200.000 VOOR PERSOONLIJK LETSEL, WAARONDER OVERLIJDEN, VAN EEN PERSOON.

g. De auto mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hertz naar Mexico worden gereden, welke toestemming volledig naar eigen goeddunken van Hertz kan worden afgewezen. Indien toegestaan, moet u eerst via Hertz een in Mexico geldige verzekering afsluiten. Hertz biedt onder deze overeenkomst geen aansprakelijkheidsbescherming indien de auto zich in Mexico bevindt.

h. VOOR HUURCONTRACTEN DIE BEGINNEN OP DE ST. THOMAS-MAAGDENEILANDEN: de wet van de Maagdeneilanden stelt verplicht dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de auto van een bestuurder primair aansprakelijk is voor enige claim voor schade of letsel veroorzaakt door de bestuurder bij het besturen van een huurvoertuig, met de op de Maagdeneilanden verplichte verzekering van Hertz als secundaire verzekering. U dient op het moment van verhuur de naam van uw eigen autoaansprakelijkheidsverzekeraar aan ons te verstrekken. Een volledig exemplaar van de wet, hoofdstuk 20 VIC Sec. 419 (c), is op aanvraag verkrijgbaar bij het hoofdkantoor.

 

 

12.  ONGEVALLEN, DIEFSTAL EN VANDALISME

YU moet onmiddellijk en zorgvuldig ongevallen, diefstal of vandalisme in verband met de auto aan het verhuurbedrijf en bij de politie melden. Dit moet geschieden in het rechtsgebied waarin een dergelijk ongeval plaatsvond. U moet zorgen voor gegevens van getuigen en andere voertuigen en bestuurders of eigenaren die erbij betrokken waren, alsmede indien mogelijk alle betreffende verzekeringsdocumenten. Indien u of een gemachtigde bestuurder documenten ontvangt in verband met zo'n ongeval, moeten deze papieren onmiddellijk aan Hertz worden gegeven. U en gemachtigde bestuurders moeten volledig meewerken met het onderzoek van Hertz omtrent een dergelijk ongeval en het verdedigen van een voortkomende claim. NIET VOLLEDIG MEEWERKEN KAN ALLE AANSPRAKELIJKHEIDSBESCHERMING, PAI/PEC, LIS EN LDW TENIETDOEN. U en gemachtigde bestuurders machtigen Hertz om documenten en informatie omtrent het ongeval te verkrijgen, alsmede toestemming voor de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in het rechtsgebied waarin het ongeval plaatsvindt en doen afstand van rechten om bezwaar te maken tegen een dergelijke rechtsbevoegdheid.

 

13. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Hertz zal niet aansprakelijk zijn tegenover u of gemachtigde bestuurders voor indirecte, speciale of gevolgschaden (waaronder gederfde winst) die op een of andere manier voortkomen uit een kwestie onder deze overeenkomst.

 

14.  VERWERPING DADE COUNTY

 

a. Tenzij verworpen, moet een huurauto in de provincie Miami­Dade County worden voorzien van een officiële map met gegevens voor bezoekers. Deze mappen worden normaal gesproken op alle Hertz-locaties in Dade County aangeboden. Elke huurder moet de ontvangst van een map bij aanvang van elke verhuur bevestigen of zijn of haar recht op het ontvangen van de map verwerpen. Door deze Noord-Amerikaanse voorwaarden te accepteren, doet u afstand van uw recht op het ontvangen van een dergelijke map.

 

15. OPTIONELE DIENSTEN; AUTOKLASSE

 

Uitgezonderd zoals hieronder vermeld heeft u, bij alle autoverhuur onder het programma, verzocht om aanvullende diensten (indien beschikbaar) en de autoklasse die u heeft gekozen bij uw inschrijving (waarbij dergelijke keuzes van tijd tot tijd via schriftelijke kennisgeving kunnen zijn gewijzigd bij het bedrijf van uw inschrijving of via onze website). U kunt bij aanvang van de autoverhuur andere optionele diensten kiezen; om andere optionele diensten bij aanvang van uw autoverhuur te kiezen, moet u een Hertz-vertegenwoordiger bij aanvang van uw autoverhuur over uw beslissing informeren en ervoor zorgen dat het huurcontract wordt aangepast om uw keuzes te bevestigen. U kunt tijdens uw reservering een andere autoklasse kiezen. Vanaf 1 juni 2019 zijn de klassen van auto's die algemeen beschikbaar zijn (altijd afhankelijk van lokale beschikbaarheid) voor verhuur in de VS. en Canada die het programma gebruiken, onder andere Compact, MidSize, FullSize 4Door, Sporty 2Door, Premium, Luxury en SUV. Afhankelijk van de plaatselijke beschikbaarheid kunnen speciale voertuigen zoals bestelbusjes en cabrio's tijdens uw reservering op aanvraag worden gehuurd onder het programma.

 

16. TERUGVORDERING VAN KOSTEN

 

Behalve indien verboden door toepasselijk recht of arbitrageregel zal bij enige arbitrage of andere juridische procedure tussen u en ons de in het gelijk gestelde partij gerechtigd zijn de kosten en uitgaven van de in dergelijke arbitrage of juridische procedure in het gelijk gestelde partij te ontvangen van de andere partij, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, arbitrage- of gerechtelijke kosten en arbiterkosten.

 

17. LANDSPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR MEXICO

 

Voor huurcontracten die in Mexico zijn aangevangen, gelden andere gedeelten van de Noord-Amerikaanse voorwaarden die van toepassing zijn op het registratiebedrijf. De verhuurvoorwaarden die door het verhuurbedrijf worden verstrekt, kunnen echter verschillen en gelden voor huurcontracten in Mexico. De andere toepasselijke secties van de Gold-voorwaarden, inclusief sectie I. en II.A. vormen, samen met de huurovereenkomst die u ontvangt bij het begin van de huur, en alle andere documenten die u dient te ondertekenen bij het begin van de huur, de overeenkomst tussen u en het verhuurbedrijf.

 

 

SAMENVATTING VAN DE AANVULLENDE DIENSTEN VERKRIJGBAAR IN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA


DIT IS ALLEEN EEN SAMENVATTING EN ONDERWORPEN AAN ALLE BEPALINGEN, BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN OP DE TOEPASBARE AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING, PERSOONLIJKE ONGEVALLENVERZEKERING EN PERSOONLIJKE EIGENDOMMENDEKKING EN PERSOONLIJKE ZIEKTEVERZEKERINGSPOLISSEN (WELKE BESCHIKBAAR ZIJN TER INZAGE BIJ HET ZAKELIJK KANTOOR), EN DEZE OVEREENKOMST; AANGEZIEN VERHUUR VANUIT VERSCHILLENDE LOCATIES GEDEKT IS DOOR VERSCHILLENDE POLISSEN, DIENT U DE LOCATIE AAN TE GEVEN WAAR DE AUTO GEHUURD ZAL WORDEN WANNEER VERZOCHT WORDT OM EEN KOPIE VAN DE POLIS. VOOR INFORMATIE BETREFFENDE DE AANVULLENDE VERLIES- EN SCHADEVRIJWARING, HETGEEN GEEN VERZEKERING IS, ZIE SUBPARAGRAFEN 4.d, 4.e, 4.f EN 7.d VAN DEZE NOORD-AMERIKAANSE VOORWAARDEN. DIT OVERZICHT IS GELDIG VANAF 1 juni 2019. AANVULLENDE DIENSTEN AANGEBODEN, DEKKINGEN, BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN, ANDERE KENMERKEN EN PRIJZEN ZIJN ONDERHAVIG AAN WIJZIGINGEN ZONDER KENNISGEVING.

 

De verzekeringspolissen die worden aangeboden door Hertz (LIS, PAI/PEC en ESP) kunnen een dubbele dekking bieden ten opzichte van een eventuele persoonlijke autoverzekeringspolis, huiseigenaren verzekeringspolis, persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering, of een andere bron van dekking van de huurder. De aanschaf van dit soort dekkingen is niet vereist bij het huren van een auto.

 

VOOR HUUR MET AANVANG IN MARYLAND: Heeft u wellicht de door Hertz aangeboden autoverzekering niet nodig. Uw autoverzekeringspolis kan uw aansprakelijkheid dekken bij het besturen van een huurvoertuig. U dient de algemene voorwaarden van uw autoverzekeringspolis te controleren om te kunnen vaststellen of er dekking is voor het gehuurde. De aankoop van een verzekering is niet vereist als voorwaarde voor het huren van een voertuig. Bovendien, indien u bestuurder bent van het gehuurde voertuig vanwege een ongeval of reparatie, kan het staatsrecht vereisen dat Uw persoonlijke voertuigaansprakelijkheidspolis dekking biedt en dat aankoop van een bijkomende aansprakelijkheidsdekking de dekking die door de wet wordt vereist wordt verdubbeld.

 

VOOR HUUR MET AANVANG IN TEXAS: Heeft u wellicht de door ons geboden autoaansprakelijkheidsverzekering niet nodig. Uw Texas autopolis biedt dekking voor Uw aansprakelijkheid terwijl u een huurvoertuig bestuurd. Autopolissen verstrekt in andere staten of landen kunnen ook deze dekking verdubbelen. De aankoop van LIS is niet vereist als voorwaarde voor het huren van een auto. Deze verzekering is niet van toepassing op elk lichamelijk letsel of schade aan eigendommen voortvloeiend uit het gebruik of het toestaan van het gebruik van een huurvoertuig van een bestuurder onder invloed van drugs of alcohol in overtreding van de wet.

                         

AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (LIS)
SAMENVATTING VAN DE DEKKING

 

(Alleen verkrijgbaar voor huur in de Verenigde Staten)

 

DEKKING

Indien u ervoor kiest om LIS te kopen, zal dekking worden geboden aan u en elke Gemachtigde bestuurder onder een voertuigaansprakelijkheidspolis met eigen risico verstrekt aan The Hertz Corporation of de onafhankelijke licentienemer van wie u de Auto huurt. Vanaf 1 juni 2019 wordt de verzekeringspolis voor aanvullende autoaansprakelijkheid die aan Hertz Corporation wordt verstrekt, afgegeven door ACE American Insurance Company.

 

BEPERKINGEN

LIS biedt bescherming van voertuigaansprakelijkheidsvorderingen van derden voor het verschil tussen de aansprakelijkheidsbeschemingsbeperkingen voorzien onder paragraaf 10 van deze Noord-Amerikaanse Voorwaarden en een maximum gecombineerd beperking van 1 Miljoen (US$1,000,000) Dollars voor lichamelijk letsel, inclusief overlijden, en schade aan eigendommen. Voor huurcontracten waarbij The Hertz Corporation het verhuurbedrijf is, biedt een LIS ook dekking voor onverzekerde en onderverzekerde bestuurders voor lichamelijk letsel en schade aan eigendommen, indien van toepassing, voor het verschil tussen de wettelijke minimale onderliggende limieten en een verzekeringslimiet van US $ 1.000.000 per ongeval, is er geen dekking voor een onverzekerde/onderverzekerde bestuurdersclaim als gevolg van nalatigheid van de huurder. Onverzekerde/onderverzekerde dekking wordt momenteel echter niet geboden wanneer het verhuurbedrijf een Hertz-licentiehouder voor huurcontracten is in staten waar dergelijke dekking niet verplicht is.

 

UITZONDERINGEN

Alle uitzonderingen, inclusief vordering voortkomend uit het gebruik van de Auto zoals verboden in deze Overeenkomst en vorderingen door elk van uw familieleden of die van een gemachtigde bestuurder, bloedverwanten, verbonden door huwelijk of adoptie, die samenwonen met u of de Gemachtigde bestuurder, wordt toegelicht in de toepasbare polis, een kopie welke beschikbaar is bij het zakelijk kantoor.

 

HOE VERKRIJGT U/WIJST U DE DEKKING AF

Indien U aangeeft dat u LIS “Accepteert” bij Uw Inschrijving, zal de dekking verstrekt worden gedurende de verhuurperiode voor elke programmahuur die u in de Verenigde Staten aangaat (inclusief Puerto Rico en St. Thomas). Vanaf 1 juni 2019 bedragen de dagelijkse kosten voor deze optionele dekking US$ 18,85 of minder per dag, maar de kosten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. HET TARIEF OP HET MOMENT DAT U HUURT ZAL OP HET HUURCONTRACT INZICHTELIJK ZIJN. Dergelijk dagelijks tarief dient voor iedere volledige of gedeeltelijke huurdag betaald te worden.

 

Op uw huurcontract kunnen aanvullende mededelingen vermeld staan die van toepassing zijn op uw beslissing of u LIS accepteert of hiervan af ziet in het rechtsgebied waar de verhuur begint. U DIENT DEZE MEDEDELINGEN GOED DOOR TE LEZEN BIJ AANVANG VAN DE HUUR. Indien u afziet van LIS bij Uw Inschrijving, kunt u LIS toch accepteren voor een specifieke huur door een Hertz-vertegenwoordiger te informeren over Uw beslissing bij aanvang van de huur en de vertegenwoordiger te verzoeken het huurcontract te herzien om uw keuze hierin mee te nemen. Eveneens, als U LIS in Uw inschrijving heeft geaccepteerd, kunt u ervoor kiezen om af te zien van LIS voor een specifieke huur door een gewijzigd huurcontract te krijgen van een Hertz vertegenwoordiger bij aanvang van de huur.

 

KENNISGEVING VAN EEN CLAIM

Indien U LIS heeft aangeschaft, zal de LIS-dekking automatisch aangehecht worden aan een claim zodra u het ongeval naar behoren heeft gerapporteerd conform paragraaf 12 van de Noord-Amerikaanse voorwaarden.

 

INZITTENDENVERZEKERING (PAI) EN PERSOONLIJKE
EIGENDOMMENVERZEKERING (PEC) SAMENVATTING VAN
DEKKINGEN

 

(Verkrijgbaar voor verhuur in de Verenigde Staten en Canada)

 

HOE PAI/PEC-DEKKING TE VERKRIJGEN

Indien U aangeeft dat u PAI/PEC “Accepteert” bij uw Inschrijving, zal dekking verleend worden gedurende de huurperiode van elke huur in de Verenigde Staten en Canada. Let op dat PAI en PEC niet apart beschikbaar zijn en alleen samen kunnen worden afgenomen. Vanaf 1 juni 2019 bedragen de dagelijkse kosten voor optionele PAI/PEC-dekking US$ 7,95 of minder in de VS en CAN$ 7,95 in Canada, maar de kosten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In Canada is PAI/PEC niet beschikbaar in Alberta en Quebec. Het tarief op het moment van de huur zal te lezen zijn op het huurcontract. Dit tarief dient voor elke volledige of gedeeltelijke huurdag betaald te worden. Dekking zal verleend worden onder een polis verstrekt aan het verhuurbedrijf (zoals aangegeven op het huurcontract). Vanaf 1 juni 2019 wordt voor huurcontracten die beginnen bij faciliteiten die worden geëxploiteerd door The Hertz Corporation in de Verenigde Staten, de polis waaronder PAI/PEC-dekking wordt geboden, afgegeven aan The Hertz Corporation door ACE American Insurance Company.

 

INZITTENDENVERZEKERING(PAI):

DEKKING EN VOORDELEN

Voor huur in de Verenigde Staten, verschaffen de PAI-polissen dekking bij overlijden direct veroorzaakt door een ongeval onafhankelijk van alle andere oorzaken. De huurder zal gedurende de huurperiode gedekt worden voor dergelijke ongevallen ; passagiers zullen ook gedekt worden, maar alleen bij ongevallen die gebeuren bij het in- of uitstappen van de Auto. Dekkingen in de meeste delen van de V.S. behelzen dekkingen van US$175,000 voor de huurder en US$17,500 per passagier; PAI biedt ook beperkte dekking voor ziektekosten (dekkingen zijn beperkt tot $2500; $3500 in New York) en ambulancekosten (dekkingen zijn beperkt tot $250; $150 in New York). In de meeste delen van de V.S., zijn de dekkingen voor elk ongeval beperkt tot US$225,000. Voor huur in Canada, verschaft de PAI-polis dekking voor dood door een ongeval en/of amputatie veroorzaakt door een ongeval. De uitkering bij overlijden is CAN$100,000 voor de huurder en CAN$10,000 per passagier; uitkeringen bij amputatie worden betaald overeenkomstig het schema zoals gespecifieerd in de polis. De huurder gedurende de huurperiode zal gedekt worden voor dergelijke ongevallen ; beperkte uitkeringen zijn ook betaalbaar aan passagiers die mogelijk gewond zijn geraakt bij een ongeval maar alleen wanneer zij passagier zijn van de Auto. Deze uitkeringen zijn betaalbaar zonder betrekking te hebben op enige andere uitkering die betaald zou moeten worden onder elk andere verzekeringspolis. Dekking in zowel de V.S. en Canada is onderworpen aan diverse uitzonderingen en voorwaarden.

 

UITZONDERINGEN

In de meeste delen van de Verenigde Staten, biedt de PAI-verzekering ook dekking voor letsel of overlijden voortvloeiend uit het gebruik van de Auto in strijd met deze Overeenkomst en ook voor letsel of overlijden dat: (a) opzettelijk is veroorzaakt; (b) het gevolg is van luchtvaartreis; (c) het gevolg is van het plegen van of een poging tot het plegen van een delict; (d) het gevolg is van bedwelmende of verdovende middelen tenzij toegediend op advies van een arts (in Canada is deze uitzondering van toepassing ongeacht of de toediening op advies van arts is voorgeschreven) ; of (e) het gevolg is van zelfmoord of een poging daartoe in mentaal gezonde of zieke toestand. VERSCHILLENDE UITZONDERINGEN KUNNEN VAN TOEPASSING ZIJN VOOR HUUR IN CANADA EN VANUIT ONAFHANKELIJKE LICENTIEHOUDERS IN DE VERENIGDE STATEN.

 

KENNISGEVING VAN EEN CLAIM

In geval van enig voorval dat waarschijnlijk een claim voor PAI-uitkeringen tot gevolg heeft, dient onmiddellijk een schriftelijke verklaring afgegeven te worden aan het Verhuurbedrijf. Hertz zal een claimformulier aan u ter beschikking stellen en het adres van de verzekeringsmaatschappij dat de dekking biedt. U dient het claimformulier bij de verzekeringsmaatschappij in te dienen tezamen met uw huurcontract.

 

PERSOONLIJKE EIGENDOMMENVERZEKERING (PEC):

DEKKING

Voor huur met aanvang in de Verenigde Staten wordt dekking geboden voor verlies van of schade aan gedekte persoonlijke eigendommen in het bezit van een gedekt persoon terwijl zulk persoonlijke eigendommen onderweg worden meegenomen of zich bevinden in welk hotel of gebouw dan ook onderweg gedurende de autoreis. Voor huur met aanvang in Canada wordt alleen dekking geboden wanneer de eigendommen zich in de auto bevinden.

 

GEDEKTE PERSONEN

Voor huur met aanvang in de Verenigde Staten zijn u en met u meereizende directe familieleden met permanente verblijfplaats in dezelfde huishouding is als U gedekt gedurende een autorit, indien u de PAI/PEC accepteert. Voor huur met aanvang in Canada zijn u en elke persoon die met u meereist gedekt, tot een maximum van in totaal drie personen.

 

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Maximale dekking gedurende de huurperiode is US$600 in de meeste delen van de V.S. voor elk gedekte persoon. In Canada bedraagt de maximale dekking gedurende elke huurperiode CAN$500 per gedekte persoon tot een maximum van drie personen, na aftrek van CAN$25 per gedekte claim. Totale uitkeringen in iedere huurperiode zijn beperkt tot US$1,800 in de meeste delen van de V.S. en CAN$1,500 in Canada. In New York is de maximale dekking US$500 voor elk gedekt persoon, per voorval, en de totale uitkeringen in ieder huurperiode zijn beperkt tot US$1,500.

 

UITZONDERINGEN

De navolgende persoonlijke eigendommen zijn niet gedekt voor huur vanuit verhuurfaciliteiten geëxploiteerd vanuit The Hertz Corporation in de V.S.: dieren, automobielen, automaterialen, mobiele telefoons, gps-materiaal, motorfietsen, boten, motoren of andere vervoermiddelen, huishoudelijk artikelen, contactlenzen, kunstgebitten en protheses, deviezen, munten, akten, edelmetalen, postzegels, effecten, kaartjes, documenten en bederfelijke waren. (DEZE UITZONDERINGEN KUNNEN VERSCHILLEND ZIJN BIJ HUUR IN CANADA EN BIJ VERHUUR DOOR ONAFHANKELIJK LICENTIEHOUDERS IN DE VERENIGDE STATEN.) Enig verlies of schade aan persoonlijke eigendommen veroorzaakt door een mysterieuze verdwijning of het gebruik van de auto in strijd met de Overeenkomst wordt niet gedekt. Uitkeringen worden niet uitbetaald bij vertraging, marktschade, indirecte of gevolgschade of schade van welke aard dan ook.

 

KENNISGEVING VAN EEN CLAIM

In geval van enig voorval dat waarschijnlijk een claim voor PEC-uitkeringen tot gevolg heeft, dient onmiddellijk een schriftelijke verklaring afgegeven te worden aan het Verhuurbedrijf. Hertz zal een claimformulier aan u ter beschikking stellen en het adres van de verzekeringsmaatschappij dat de dekking biedt.

 

VERZEKERING IN GEVAL VAN MEDISCHE NOODGEVALLEN

 

(Verkrijgbaar voor huur in de Verenigde Staten)

 

VERZEKERING IN GEVAL VAN MEDISCHE NOODGEVALLEN (ESP)
ESP is verkrijgbaar bij bepaalde locaties voor de niet-Amerikaanse huurders in het bezit van een geldig niet-Amerikaans paspoort op het moment van de huur. ESP biedt bepaalde medische voordelen bij sommige ziektes die kunnen voorkomen gedurende huurperiodes van 30 dagen of minder voor de huurder en alle niet-Amerikaanse personen die met de huurder mee reizen. Dekkingen behelzen tot en met $10,000 per persoon voor redelijke en gangbare kosten voor noodzakelijke medische zorg voor gedekte ziektes, inclusief medische en chirurgische behandeling, ziekenhuisdiensten, benodigdheden, foto’s en laboratorium kosten, plaatselijk ambulancevervoer en (huis) arts bezoek, behoudens $100 aftrekbare kosten per persoon.

 

PREMIUM PECHHULP (PERS)

 

(Verkrijgbaar voor huur in de Verenigde Staten)

 

Indien geaccepteerd, vermindert PERS Uw financiële aansprakelijkheid voor vereiste diensten om niet-mechanische problemen met de auto te verhelpen waaronder buitensluiting, verlies van de sleutel, een lekke band en lege accu’s, onder andere. Volledige details zijn verkrijgbaar bij elke verhuurlocatie.

WAARSCHUWING: U DIENT DE SLEUTELS TE VERWIJDEREN, ALLE DEUREN OP SLOT TE DOEN, ALLE AUTORUITEN EN DE KOFFERBAK TE SLUITEN WANNEER U HET VOERTUIG VERLAAT, ANDERS IS DE PEC-DEKKING NIET VAN TOEPASSING, IN WELK GEVAL U VERANTWOORDELIJK ZULT ZIJN VOOR ENIG VERLIES. U BENT NIET BEVOEGD OM EEN PRIVÉ SLEEPDIENST TE BELLEN IN NAAM VAN HERTZ. ALLE WEGSLEPEN VAN HET VOERTUIG MOETEN GEREGELD WORDEN VIA DE HERTZ PECHVERHELPING. IN DE STAAT ILLINOIS IS HET ILLEGAAL VOOR EEN SLEEPBEDRIJF OM (ONGEVRAAGD) OP TE RIJDEN EN EEN VOERTUIG TE SLEPEN.


WAARSCHUWING


Het besturen van een gemotoriseerd voertuig kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder motoruitlaatgassen, koolmonoxide, ftalaten en lood, waarvan de staat Californië weet dat ze kanker en geboorteafwijkingen of andere schade aan de voortplanting veroorzaken. Om blootstelling tot een minimum te beperken, dient u te voorkomen dat u uitlaatgassen inademt, mag u de motor alleen stationair laten draaien wanneer dat nodig is en dient u voor voldoende ventilatie in het voertuig te zorgen. Ga voor meer informatie naar: www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle

 

ALGEMENE EMEA VOORWAARDEN    

 

1.  DE ESSENTIE VAN DEZE OVEREENKOMST

De rechten en plichten opgenomen in deze Overeenkomst behelzen Uw gebruik van de Auto en zijn niet door U overdraagbaar. U bent zich ervan bewust dat de Auto eigendom is van Hertz en dat elke poging tot overdraging of onderverhuur van de Auto door ieder ander dan Hertz is niet toegestaan. Hertz stelt u alleen in staat om de Auto te gebruiken conform de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

 

2.   WIE MAG DE AUTO BESTUREN

De Auto dient alleen bestuurd te worden door u of een ander door Hertz bij aanvang van de huur bevoegd bevonden persoon en wiens gegevens genoteerd zijn op het huurcontract (een “gemachtigd bestuurder”). U stemt ermee in dat u niemand de Auto laat besturen, en dat geldt ook voor uzelf:

(a)  die niet voldoet aan de minimale eisen van Hertz betreffende leeftijd en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs op het moment en de plaats van de huur, alsmede enige andere minimale vereiste welke van kracht is op het moment en de plaats van de huur en die aan U medegedeeld kan worden of voorafgaande aan de aanvang van de huur; of

 

(b)  die oververmoeid is of onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of enig ander legaal of illegaal middel die het bewustzijn of reactievermogen beïnvloed.

 

3.   OPHALEN/AFLEVERING EN TERUGBEZORGING

      (a) Hertz zal de Auto in algehele goede staat en goed functionerend aan U afleveren, voorzien van alle benodigde documenten, onderdelen en toebehoren.

(b) U stemt ermee in om de Auto in dezelfde staat zoals aan u afgeleverd aan Hertz te retourneren, behoudens redelijke slijtage, met dezelfde documenten, onderdelen en toebehoren, op de plaats, datum en tijdstip zoals aangegeven in het huurcontract.

(c) U en Hertz zullen de staat van de Auto controleren bij aanvang van de huurperiode en bij het retourneren van de Auto. Hertz zal een verslag verstrekken dat reeds vastgestelde gebreken vertoond.

(d) De Auto dient op de door Hertz afgesproken plaats geretourneerd te worden binnen de normale werktijden van de afgesproken plaats. Indien U de Auto buiten deze tijden terugbrengt dient U in te stemmen met de instructies buiten de afle

(e) Vertijd van deze locatie, in welk geval U volledig verantwoordelijk zal zijn voor enig verlies, diefstal van of schade aan de Auto tot het moment waarop de locatie weer geopend is. Indien U niet voldoet aan deze instructies, zult u verantwoordelijk blijven voor verlies, diefstal van of schade aan de Auto alsmede de overtijdkosten, kosten voor aanvullende diensten of andere kosten zoals gesteld in het huurcontract tot op het moment dat het personeel van Hertz toegang krijgt tot de Auto.

(f) Indien, op welk moment dan ook, Hertz akkoord gaat dat u de Auto op een andere locatie dan een Hertz-locatie aflevert, of indien Hertz accepteert dat zij de Auto ophaalt, zult U volledig verantwoordelijk blijven voor verlies, diefstal van of schade aan de Auto tot op het moment waarop deze opgehaald wordt door Hertz.

(g) Hertz huurkosten worden berekend op basis van periodes van 24 uur vanaf aanvang van de huur. Indien U de Auto niet op tijd terugbrengt op de overeengekomen locatie of verzamelpunt binnen de wachtperiode (zoals uiteengezet in de volgende zin) op het overeengekomen tijdstip, zal een extra huurdag aan U in rekening worden gebracht, inclusief kosten voor genomen opties, bovenop de relevante dagprijs, voor elke dag of elk dagdeel dat de Auto te laat is. De “wachtperiode” is de periode die gespecificeerd wordt als een wachtperiode op het huurcontract of, indien het huurcontract de wachtperiode niet specificeert, een periode van 29 minuten.

(h) U gaat ermee akkoord dat Hertz bevoegd is om u redelijke bijkomende kosten in rekening te brengen indien de Auto meer dan de standaardschoonmaak nodig heeft bij het terugbrengen om deze eruit te laten zien zoals bij aanvang van de huur, aan redelijke slijtage onderhevig.

 

4.   UW VERANTWOORDELIJKHEID BIJ VERLIES OF SCHADE

      (a)Alleen onderworpen aan kortingen als gevolg van uw aanvaarding van een van de opties die zijn gespecificeerd in paragraaf 4(b), zult u aansprakelijk gesteld worden voor alle door Hertz opgelopen redelijke verliezen en kosten in het geval van verlies van, schade aan of diefstal van de Auto, onderdelen of toebehoren tijdens de huur. Uw aansprakelijkheid kan de reparatiekosten, waardevermindering van de Auto, verlies van verhuuropbrengsten, wegsleep- en opslagkosten en administratiekosten omvatten, waardoor onze kosten voor het afhandelen van claims als gevolg van toegebrachte schade aan de Auto dekken, tenzij de verantwoordelijkheid voor de schade bij Hertz ligt of zoals vastgesteld door een derde of hun verzekeraars ligt bij de derde. Indien de auto is beschadigd, streeft Hertz ernaar om de Auto zo snel mogelijk te repareren. U bent niet aansprakelijk voor enige kosten of excessen indien het verlies of schade rechtstreeks te wijten is aan de nalatigheid van of schending van de overeenkomst door Hertz.

(b) Gesteld dat u alle voorwaarden van deze overeenkomst naleeft en dat het verlies, schade of diefstal niet opzettelijk is veroorzaakt of te wijten is aan grove nalatigheid van u of de gemachtigde bestuurder, zal uw aansprakelijkheid als volgt beperkt worden:

(i) Indien u de aanvullende Diefstalverzekering (“TP”) heeft gekozen, zoals aangegeven op het huurcontract, dan is uw aansprakelijkheid wegens verlies van of schade aan de auto die het gevolg is van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme, beperkt tot het bedrag van het eigen risico zoals gesteld in het huurcontract ;

(ii) Indien u de aanvullende Cascoverzekering met eigen risico (“CDW”) heeft gekozen, zoals aangegeven op het huurcontract, dan is uw aansprakelijkheid wegens verlies van of schade aan de auto die het gevolg is van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme, beperkt tot het bedrag van het eigen risico zoals gesteld in het huurcontract ;

(iii) indien U de aanvullende Afkoop eigen risico (“SC”) heeft gekozen, zoals aangegeven op het huurcontract, dan zult u de voordelen genieten van zowel CDW als TP en Uw aansprakelijkheid voor het eigen risico in relatie tot zowel CDW en TP zal opgeheven worden; en

(iv) indien U de aanvullende Allrisk cascoverzekering heeft gekozen (“SCDW”), zoals aangegeven op het huurcontract, dan zult u het voordeel van CDW krijgen en Uw aansprakelijkheid voor het eigen risico in relatie tot CDW zal opgeheven worden, echter zult u aansprakelijk blijven voor het eigen risico in relatie tot TP, indien U heeft gekozen voor TP.

Opmerking: (1) SC en SCDW zijn alleen bij bepaalde locaties verkrijgbaar. Indien u bij uw inschrijving SC heeft uitgekozen, zult U SC bij alle locaties ontvangen waar SC verkrijgbaar is. Indien SC niet verkrijgbaar is, zult U SCDW ontvangen (waar het verkrijgbaar is) en TP. Indien SCDW ook niet verkrijgbaar is, zult u CDW en TP ontvangen. In elk geval, zult u de tarieven zoals gespecificeerd op het huurcontract betalen. (2) U kunt verschillende aanvullende diensten uit het gespecificeerde huurcontract uitkiezen door een vertegenwoordiger van Hertz te informeren over uw beslissing bij aanvang van de huurperiode en deze het huurcontract te laten herzien om uw keuzes te verwerken.

 

5.   VERBODEN GEBRUIK VAN DE AUTO

      (a) U bent bevoegd om de auto te rijden conform de opgenomen voorwaarden in paragraaf 5 en paragraaf 2 hierboven en u dient, te allen tijde, de Auto op een verantwoordelijke wijze te gebruiken. Indien u de bovenstaande voorwaarden niet naleeft, bent u verantwoordelijk voor elke door Hertz geleden aansprakelijkheid of redelijk verlies van of enige schade of redelijke uitgaven die Hertz geleden heeft ten gevolge van uw inbreuk. U kunt bovendien de dekking van de door u gekozen ontheffing of verzekering verliezen. Hertz behoudt het recht om de Auto terug te nemen (zonder kennisgeving, tenzij dit wettelijk is vereist) op welk moment dan ook, en op uw kosten, indien u in gebreke bent met de overeenkomst.

(b) U dient op de Auto te letten, u zich ervan te vergewissen dat deze op slot is, beveiligd en op een veilige plek geparkeerd wanneer deze niet in gebruik is en alle verstrekte beveiligingsattributen te gebruiken. U dient de uitneembare radio en/of het voorpaneel van de radio op een veilige plek op te bergen wanneer de Auto leeg is. U moet de veiligheidsriemen, kinderstoelen en kinderbeveiligingssysteem op passende wijze gebruiken.

(c) U dient de correcte brandstof te gebruiken en de olie en andere vloeistofmeters boven de 1000 km te controleren, bijvullen van olie en andere vloeistoffen is noodzakelijk. Indien u problemen ervaart in verband met een ongeval of mechanisch falen, dient u contact op te nemen met Hertz op het telefoonnummer dat aan u is doorgegeven op het moment van de huur. Niemand mag de Auto een onderhoudsbeurt geven of repareren zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Hertz.

(d) U dient de auto niet te gebruiken of het gebruik daarvan toe te staan:

(i) om passagiers tegen vergoeding te vervoeren;
(ii) om vracht tegen vergoeding te vervoeren;
(iii) om een voertuig, aanhangwagen of ander voorwerp te slepen of te duwen;
(iv) op terreinen of op wegen die ongeschikt zijn voor de auto;
(v) wanneer de auto overladen is of wanneer ladingen niet naar behoren zijn beveiligd;
(vi) voor het vervoeren van een voorwerp of middel welke, gelet op zijn staat of geur de auto kan beschadigen en/of de mogelijkheid voor Hertz om de auto opnieuw te verhuren kan belemmeren;
(vii) om deel te nemen aan een race, rally, test of andere wedstrijd;
(viii) om in overtreding te handelen met het verkeer of andere voorschriften;
(ix) voor een illegaal doel;
(x) voor onderverhuur;
(xi) om te rijden of gereden te worden in afgeschermde gebieden inclusief, maar niet beperkt tot, landingsbanen, luchthaven, dienstwegen en verwante gebieden;
(xii) voor rijopleidingsactiviteiten; of
(xiii) in overtreding met een van de bestuurdersvoorschriften, opgenomen in paragraaf 2 boven.

(e) Tenzij hieronder vastgesteld of in de landspecifieke voorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hertz, mogen auto’s alleen naar de volgende landen worden meegenomen:

Andorra, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Gibraltar, Italië (maar zie paragraaf 5(g)), Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Portugal, Ierland, San Marino, Spanje (niet inbegrepen de Spaanse Enclaves van Ceuta en Melilla), Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (inclusief Noord-Ierland).

Zie de landspecifieke voorwaarden voor aanvullende toegestane landen het meenemen van auto’s die zijn verhuurd in Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Polen en Slowakije.

(f) Behalve zoals vermeld in de landspecifieke voorwaarden, mogen auto’s die zijn gehuurd in Ierland, Israël, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk (exclusief Noord-Ierland) alleen gebruikt worden in deze landen en niet, onder geen enkele voorwaarde, meegenomen naar en gereden worden in een ander land.

(g) Mercedes, Porsche, BMW of andere prestigieuze auto’s en cabrios van welk merk dan ook mogen niet naar Italië meegenomen worden.

 

6.   BETALING VAN KOSTEN

   (a) Met uw Inschrijving heeft u Hertz gemachtigd om alle kosten die op om het even welke wijze door u worden gemaakt in het kader van deze Overeenkomst, inclusief huurkosten ("Kosten") te verrekenen met de eerste krediet-, betaal- of debetkaart die op uw Inschrijving staat vermeld en die is geautoriseerd in overeenstemming met de plaatselijke vereisten, over beschikbaar krediet of fondsen beschikt en wordt geaccepteerd op de huurlocatie ("Geautoriseerde Betaalmethode"). (Opmerking: Vanaf 1 juni 2016 worden debetkaarten over het algemeen niet geaccepteerd in EMEA.) U machtigt Hertz om alle Kosten die u verschuldigd bent van de Geautoriseerde Betaalmethode af te halen zonder uw aanvullende autorisatie. U machtigt Hertz om krediet te reserveren bij, of een machtiging te verkrijgen van, de kaartuitgever op het moment van huur voor een redelijk bedrag dat ten minste gelijk is aan alle geschatte Kosten. U erkent en stemt ermee in dat elk Verhuurbedrijf krachtens dit Artikel 6 gemachtigd is om betaling te aanvaarden voor Kosten die in overeenstemming met deze Overeenkomst ontstaan voor elke huur die door het Verhuurbedrijf wordt aangeboden.

(b) U en iedere persoon aan wie u, met toestemming van Hertz, de Kosten uitdrukkelijk in rekening brengt, zijn gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling van de Kosten. Indien u opdraagt dat de Kosten aan een persoon in rekening worden gebracht, verklaart u dat u hiertoe bevoegd bent.

(c) Als u de kosten niet binnen de op uw rekeningoverzicht aangegeven termijn betaalt, behoudt Hertz zich het recht voor om u naast de verschuldigde kosten rente in rekening te brengen tegen een tarief van 3% per jaar boven de basisrentevoet van de centrale bank voor de valuta waarin de kosten zijn uitgedrukt.

(d) De betalingstoestemming die onder Paragraaf 6(a) wordt gegeven, blijft van kracht tot de vervaldatum van uw kaart of het einde van uw Inschrijving, indien deze datum eerder valt. Hertz behoudt zich het recht voor om van u te eisen dat u Hertz een verdere toestemming geeft om de Geautoriseerde Betaalmethode te belasten zoals in deze Overeenkomst is bepaald.


 

7.   KOSTEN

      (a) Voor alle huurcontracten die u onder deze overeenkomst aangaat, zijn de kosten voor het gebruik van de auto zoals afgesproken bij het begin van uw huurperiode zoals aangegeven op het huurcontract. Deze kosten omvatten de basishuurprijs, aanvullende verplichte kosten en de door u geselecteerde aanvullende of bijkomende diensten, ofwel tijdens uw inschrijving ofwel op het moment van de reservering of huur, plus toepasbare belastingen tegen het geldende tarief.

(b) De basishuurprijs is samengesteld voor een minimum van 1 huurdag (periode van 24 uur met aanvang vanaf het moment dat de huur begint) en behelst verplichte verzekering bij een derde partij en alle andere diensten zoals gespecificeerd op het huurcontract.

(c) Aanvullende verplichte kosten kunnen van toepassing zijn op bepaalde locaties en omvatten een toeslag voor de voertuiglicentierechten (die overgaan op uw aandeel in de verplichte kosten gemaakt door Hertz voor het op de weg houden van de Auto), Servicekosten op Locatie (wat de hogere huurkosten van huur op bepaalde locaties verklaart) en een toeslag voor jonge bestuurders (wat van toepassing kan zijn indien u, of een eventuele extra bestuurder, jonger bent dan 21 jaar).

(d) Naast de kosten zoals vastgesteld in uw huurcontract, kunnen kosten ontstaan van Uw gebruik van de Auto gedurende de huurperiode en kan, onder andere, verlies of schade aan de Auto behelzen, een tankbeurt servicekosten, late teruggave kosten, aanvullende bestuurderskosten, extra schoonmaakkosten en enig tolweg of boetes of kosten voortvloeiend uit verkeer of parkeerovertredingen gedurende de verhuurperiode (inclusief redelijke administratiekosten in overeenstemming met paragraaf 14(b)).

(e) Kosten zijn onderworpen aan definitieve berekening na teruggave van de Auto.

 

8.   VALUTAOMWISSELINGSKOSTEN

Indien beschikbaar, kunt u regelen dat uw huurkosten voor geprogrammeerde huur bij bepaalde Hertz-locaties in Europa bij aanvang worden omgezet van de valuta van het land van de huur tot de valuta waarop Uw krediet, kosten of betaalpas geldt. Indien U ervoor kiest om Uw huurkosten om te zetten, dan zal Hertz zulke kosten omzetten in de valuta van het land waar de pas gold op de datum waarop Hertz of zijn functionarissen de kosten naar de verwerkingsdiensten van Hertz doorstuurt. Hertz zal een valuta omwisselingsvergoeding van niet meer dan 3% opleggen om deze dienst uit te voeren. Deze vergoeding zal al dan niet de door Uw kaartverstrekker vastgestelde valuta omwisselingskosten vervangen, indien Uw kaartverstrekker zulk vergoeding in rekening brengen. Zulke kosten gewoonlijk, maar niet altijd lopen op tot 1.5% (voor een totaal van ongeveer 4.5% wanneer gecombineerd met de Hertz kosten). De omzetting zal gebaseerd zijn op een wisselkoers verstrekt door een gerenommeerd buitenlands uitwisselingshandelaar wanneer Uw huur gesloten wordt. Deze wisselkoers kan minder voordelig zijn voor u dan de koers van uw creditcardverstrekker anders zou gebruiken indien Hertz de kosten naar Uw kaartverstrekker zou doorsturen in de valuta waarop de kosten zijn gemaakt. Indien U niet akkoord gaat dat Hertz de koers regelt en de betaling van de valuta omwisselingskosten, kunt U ervoor kiezen om de omzetting door uw kaartverstrekker te laten plaatsvinden door het formulier om af te zien van valuta-omwisseling in te vullen dat voor u klaarligt in de Auto en ofwel terugkeren naar de Hertz balie aan het eind van de huurperiode of door het in de Express Return Box te zetten.

 

9.   TANKBEURT SERVICEKOSTEN

(a)  De auto zal aan u geleverd worden met een volle tank. Indien u de Auto met minder dan een volle tank inlevert, bent u aftankkosten verschuldigd voor brandstof tegen de geldende prijs zoals gespecificeerd op het huurcontract.

 

(b)  Echter, als u, zoals aangegeven op het huurcontract, ervoor heeft gekozen om een volle tank te kopen bij aanvang van de huur door de Brandstof Aankoop Optie te accepteren, dan zullen er geen aftankkosten gerekend worden bij het terugbrengen van de auto (u krijgt echter geen krediet voor de resterende brandstof). In plaats daarvan, zult u het bedrag betalen dat is aangegeven op het huurcontract, voor brandstof u gekocht heeft bij aanvang van de huur.

 

10.  VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EIGENDOMMEN

Hertz is niet aansprakelijk jegens u noch andere gemachtigde bestuurders of passagiers voor verlies van of schade aan achtergelaten eigendommen in de auto ofwel tijdens of na de huurperiode, tenzij het verlies of schade het gevolg is van nalatigheid door Hertz of schending van de overeenkomst door Hertz. Zulk eigendom is volledig op uw eigen risico, tenzij gedekt door de Inzittendenverzekering, zoals omschreven onder “Samenvatting van Aanvullende Diensten Verkrijgbaar voor huur in Europa, het Midden-Oosten en Afrika”.

 

11.  VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DERDEN; SCHADEVERGOEDING

(a)  Hertz heeft een wettelijke plicht om verzekeringsdekking jegens derden te bieden. Deze dekking is opgenomen in de basishuurprijs.

 

(b)  Hertz’ automobielen aansprakelijkheidsverzekering polis voldoet aan elle wettelijke vereisten en beschermd Hertz, U en ieder Gemachtigde bestuurder tegen rechtsvorderingen van iedere person voor overlijden of persoonlijk letsel of schade aan ieder andere persoons eigen veroorzaakt door gebruik van de Auto.

 

(c)  U stemt om Hertz terug te betalen als Hertz verplicht is om een vergoeding te betalen (i) de verzekeraars voor elke betaling die zij doen aan een derde namens U en/of (ii) iedere derde, indien die derde komt te overlijden, persoonlijk letsel of schade aan eigendom veroorzaakt door het gebruikt van de Auto door U of elk Gemachtigde bestuurder in overtreding met paragraaf 2 (Wie de Auto mag besturen) of paragraaf 5 (Verboden gebruik van de Auto) van deze Overeenkomst.

 

12.  ONGEVALLEN, DIEFSTAL EN VANDALISME

      (a) U moet, waar mogelijk, onmiddellijk melding van elk verkeersongeval, verlies, schade of diefstal betrekking hebbende op de Auto bij de politie en bij Hertz binnen 24 uur van het ongeval of ontdekking van het ongeval.

(b) U moet geen enkel aansprakelijkheid, openbaring van enig partij aan aansprakelijkheid, of enig claim beslechten noch enige vrijwaring te aanvaarden in geval van een ongeval, maar dient de namen en adressen van ieder betrokken persoon, inclusief ooggetuigen te noteren.

(c) Een Hertz ongeval of diefstal formulier dient altijd volledig ingevuld en ingediend te worden bij Hertz wanneer U de Auto terugbrengt. In geval van diefstal, u moet de sleutels bij Hertz terug te brengen en elk afstandsbediening antidiefstal apparaat. Indien u niet aan de vereisten van paragraaf 12 voldoet, elk aanvullende dekking U neemt om Uw aansprakelijkheid te verminderen of op te heffen (inclusief CDW, TP, SC, en SCDW) zal nietig zijn.

(d) U stemt toe met Hertz en onze verzekeraars samen te werken in elk onderzoek of opvolgend juridische procedures ontstaan door verlies of schade aan de Auto.

 

13.  BEPERKINGEN IN AANSPRAKELIJKHEIDY

(a)  Onderworpen aan paragraaf 13(b), stelt Hertz zich niet aansprakelijk aan u of derden voor verlies of schade ontstaan uit de huur anders dan als gevolg van onze nalatigheid of opzettelijk wangedrag of enig overtreding van deze overeenkomst. Hertz stelt zich niet aansprakelijk voor enig indirect of onvoorzienbaar geval van verlies of schade, inclusief verlies van baten of kansen.

 

(b)  Niets in paragraaf 13(a) zal uitsluiting of weerstand bieden aan de aansprakelijkheid van Hertz bij overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit handelingen of nalatigheden van Hertz of elk andere aansprakelijkheid welke niet kan worden uitgesloten rechtens.

 

14.  PARKEER- EN VERKEERSOVERTREDINGEN

(a)  U bent volledig verantwoordelijk voor alle tolwegen, parkeer kosten, en boetes of andere gevolgen van de overtreding van de verkeersregels (inclusief congestieheffingen), geboden of verboden, of elk ander recht of voorschriften gedurende de huurperiode.

 

(b)  Indien Hertz is verplicht om zulke tolwegen, kosten, boetes, heffingen of verbonden kosten te betalen, U stemt toe dat Hertz U het bedrag die wij vereist zijn te betalen in rekening kan brengen plus redelijke administratiekosten voor het afhandelen van deze kwesties.

 

(c)  Hertz zal, op verzoek, U voorzien van een kopie van elk verkeersovertredingskennisgeving welke door Hertz ontvangen wordt.

 

SAMENVATTING VAN AANVULLENDE DIENSTEN

VERKRIJGBAAR VOOR HUUR IN EUROPA, HET MIDDEN OOSTEN EN AFRIKA

 

Uw huur gebruikmakende van het Programma zal de combinatie van aanvullende diensten en Auto klasse bevatten welke u heeft uitgekozen bij Uw inschrijving (zoals zulke keuzes mogelijk zijn gewijzigd van tijd tot tijd door U). U kan een verschillend Auto klasse uitkiezen op het moment dat U de reservering doet. U kan ook een verschillend aanvullende dienst voor een specifieke huur uitkiezen op het moment dat de huur begint.

Voor huur op sommige locaties, bepaalde aanvullende diensten kunnen niet beschikbaar zijn op basis van een voorafgaande aanvraag bij Uw Inschrijving. (Dit kan voorkomen wanneer, naar het oordeel van Hertz, toepasselijk recht het onuitvoerbaar maakt om zulke diensten bij de locatie op voorhand te bieden.) In zulke omstandigheden, de huurcontract zal aangeven dat U geweigerd heeft om zulke aanvullende diensten te krijgen, ondanks dat Uw Inschrijving uiteenzet dat U ze voor EMEA-huur Programma wenst te ontvangen. U kan zulke diensten kopen bij aanvang van de huurperiode zelfs wanneer op basis van de voorafgaande verzoek. Om dit te kunnen doen, dient U een vertegenwoordiger van Hertz op de verhuurlocatie te berichten over Uw beslissing om zulke diensten te kopen bij aanvang van de huurperiode en, indien zulke diensten reeds beschikbaar zijn op dat moment, laat de vertegenwoordiger de huurcontract herzien om Uw beslissing te weerspiegelen.

Ingaande 1 juni 2016, de Auto klassen welke beschikbaar zijn voor huur in Europa, het Midden-Oosten en Afrika die gebruikmaken van het Programma inclusief Economy, Klein, Intermediate, Standard, Full­Size en Premium.

Voor informatie betreffende de aanvullende Diefstalverzekering (TP), Vrijwaring van Aanrijdingsschade (CDW), Super CDW (SCDW) en Super Dekking (SC), gelieve verwijs naar paragraaf 4 van de Algemene EMEA Voorwaarden Wijzigingen of aanpassingen aan de aanvullende diensten zoals hieronder beschreven zijn uiteengezet in de Specifieke Landen Voorwaarden Programma welke deze Samenvatting van Aanvullende Diensten volgt.

Deze samenvatting is ingegaan op 1 juni 2016. Aanvullende Diensten boden, dekkingen, beperkingen, uitsluitingen, andere kenmerken en prijzen zijn allemaal onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.

 

PERSOONLIJKE VERZEKERING

 

 

1.  TOEPASSELIJKHEID

 

     Dit gedeelte is alleen van toepassing op de persoonlijke verzekeringsproducten ("PI") die worden verkocht in de volgende bestemmingslanden: Duitsland, Italië, Spanje, de Benelux en Frankrijk. Voor informatie over de PI-producten die beschikbaar zijn in verband met autoverhuur in andere landen, raadpleegt u de online verstrekte informatie bij het invullen van het boekingsformulier of vraagt u om informatie bij uw Hertz-verhuurlocatie.

 

2.  HOE DIEN IK EEN CLAIM IN?

 

     Elke claim die onder uw PI-polis valt, wordt afgehandeld door Hertz Claims Management Limited (HCM). Als u een claim wilt indienen, vult u het Claimmeldingsformulier in dat u kunt vinden in de PI-folder van uw Hertz-verhuurlocatie en stuurt u het naar HCM op het adres dat in deze brochure wordt opgegeven. U kunt claimformulieren ook verkrijgen door te bellen of een e-mail te sturen naar HCM met gebruikmaking van de contactgegevens die door uw Hertz-verhuurlocatie zijn verstrekt.

 

a.  Claim voor persoonlijke bezittingen
U dient een referentienummer van het misdrijf te verkrijgen voordat wij een claim voor diefstal of verlies van goederen kunnen vereffenen. Dit wordt u door de politie verstrekt zodra u de kwestie aan hen hebt gemeld. We vragen u ook om bewijs te overleggen welke goederen u bent kwijtgeraakt. We vragen u bijvoorbeeld om originele aankoopbewijzen en/of foto's van objecten te overleggen.

 

b.  Claim voor persoonlijk letsel
Raadpleeg de HCM-contactgegevens die zijn verstrekt door uw Hertz-verhuurlocatie van Hertz voor informatie over het indienen van een claim voor persoonlijk letsel. HCM helpt u met de vereiste informatie voor het indienen van een claim.

 

c.  Claimprocedure
Wij bevestigen de ontvangst van uw claim binnen 10 dagen en geven de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van degene die uw claimdossier behandelt, en een casusreferentienummer. Wij streven ernaar uw claim zo snel mogelijk af te handelen aan de hand van deugdelijk onderzoek.

    

3.  ANNULERING

 

     U kunt uw PI-polis op elk gewenst moment tijdens de huur annuleren vanaf de dag nadat u het verzoek hebt ingediend. Dit komt doordat PI voor elke dag of een dagdeel tegen het volledige dagtarief in rekening wordt gebracht. Als u PI wilt annuleren nadat de huur is gestart, gaat u terug naar een van onze filiaallocaties. Uw huurovereenkomst wordt dan beëindigd en gefactureerd en er wordt een nieuwe huurovereenkomst zonder PI afgesloten met ingang van de dag nadat u de annulering hebt gedaan.

 

4.  KLACHTEN

 

     Als u een klacht hebt over de geleverde service bij een claim dient u deze eerst onder de aandacht van de filiaalmanager te brengen. Als u daarna nog niet tevreden bent, schrijft u naar HCM met gebruikmaking van de contactgegevens die u hebt ontvangen van uw Hertz-verhuurlocatie. We streven ernaar om alle ontvangen klachten binnen vijf werkdagen te bevestigen, binnen vier weken een eerste reactie te sturen en binnen acht weken een definitieve reactie te sturen.

 

5.  INFORMATIE OVER DE VERZEKERAAR

 

     De verzekeraar is Probus Insurance Company Europe DAC (“Probus”), geregistreerd in de Republiek Ierland onder bedrijfsnummer 252557 bij Hertz Europe Services Centre, Swords Business Park, Swords, Co Dublin. Hertz en Probus zijn dochterondernemingen van The Hertz Corporation, een bedrijf dat is opgericht in New Jersey, VS. Hertz biedt alleen PI-producten van Probus aan, hoewel het niet verplicht is om dit product te verkopen en het niet verboden is om vergelijkbare producten van andere verzekeraars aan te bieden.

 

6.  WAAR BENT U VOOR VERZEKERD ALS U EEN HERTZ-VOERTUIG HUURT?

 

     Zodra u de sleutels voor uw Hertz-auto ophaalt, wordt u gedekt door een verzekering van derden, die automatisch in uw huurtarief is opgenomen. Dit is wettelijk verplicht en beschermt u en alle andere bevoegde bestuurders van het Hertz-voertuig tegen aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de dood of letsel van anderen of schade aan hun eigendommen.

 

7.  ANDERE OPTIES TER OVERWEGING

 

     Wij bieden u ook vrijwaring van uw aansprakelijkheid tegenover ons indien uw Hertz-voertuig tijdens de verhuur wordt gestolen of beschadigd. Deze zijn meestal optioneel, maar kunnen worden opgenomen in uw Hertz-huurpakket. Diefstalbeveiliging (TP) dekt verlies van of schade aan het voertuig als gevolg van diefstal, pogingen tot diefstal of vandalisme, terwijl een botsingsschadevrijwaring (CDW) andere schade aan het voertuig dekt, zoals door een ongeval. Elke vrijwaring is onderhevig aan een surplus, maar u kunt het surplus voor zowel CDW als TP elimineren door onze SuperCover (SC) uit te schakelen. Vraag aan de balie om meer informatie. Bij Hertz begrijpen we ook dat het belangrijk is om de dingen waarop u gesteld bent, te beschermen. Voor nog meer gemoedsrust bieden wij u een optionele PI-dekking voor u, uw passagiers en uw bezittingen.

 

8.  SNELLE HANDLEIDING VOOR PERSOONLIJKE HERTZ-VERZEKERING

 

     PI is een optionele verzekering die is bedoeld om te voldoen aan de eisen en behoeften van degenen die dekking willen voor risico's die niet vallen onder bovenstaande verzekeringen en vrijwaringen. Hieronder vallen de risico's van overlijden, letsel en verlies van of schade aan persoonlijke bezittingen. PI dekt u en uw passagiers tegen dergelijke risico's die voortvloeien uit uw gebruik van het Hertz-voertuig tijdens de verhuur.

 

9.  WIE WORDT GEDEKT?

 

     PI dekt u als de huurder van het Hertz-voertuig en elke door Hertz geautoriseerde bestuurder die in de huurovereenkomst wordt vermeld. De verzekering dekt ook passagiers in het Hertz-voertuig tot aan het aantal geautoriseerde plaatsen voor dat type auto. PI dekt deze inzittenden van het Hertz-voertuig, hun bagage en eigendommen, gedurende de overeengekomen duur van de huurovereenkomst. De door PI verleende bescherming is ongeldig als u niet voldoet aan de gebruiksvoorwaarden van het huurvoertuig in de huurovereenkomst, en wordt proportioneel verminderd als u een andere verzekering hebt voor de dekking van medische en noodkosten, ziekenhuisfaciliteiten en/of persoonlijke bezittingen.

 

10.  WAT ZIJN DE VOORDELEN?

 

a.  Persoonlijke bezittingen
De bagage, kleding en persoonlijke bezittingen van de bestuurder en passagiers zijn in een afgesloten en beveiligd Hertz-voertuig verzekerd tegen verlies of schade door een botsing, brand of diefstal, onderhevig aan een vergoeding voor slijtage en afschrijvingen.

 

UITKERINGPER VOERTUIGSURPLUS
Botsing of brand in totaal€ 6.000€ 75
Diefstal in totaal€ 3000€ 75

 

 

b.  Persoonlijk ongeval
PI zal u en uw passagiers een eenmalige uitkering verstrekken in geval van overlijden, verlies van zicht of verlies van gebruik van een of meer ledematen, of blijvende volledige invaliditeit die direct wordt veroorzaakt door een ongeval in de Hertz-auto. Dit komt boven op eventuele andere vergoedingen die u en uw passagiers kunnen claimen bij een derde partij. Het maximaal verschuldigde bedrag onder dit gedeelte bedraagt € 225.000 per ongeval, inclusief maximaal € 150.000 voor de bestuurder en maximaal in totaal € 75.000 voor de passagiers. Let op: dit maximumbedrag is uitsluitend verschuldigd in geval van blijvende volledige invaliditeit. Voor kinderen jonger dan 18 jaar zijn de onderstaande uitkeringen beperkt tot € 7.000, behalve dat het overlijdensuitkering beperkt is tot € 3.000.

 

 UITKERINGBESTUURDER PASSAGIERS
 Overlijden€ 80.000€ 40.000
 Verlies van gezichtsvermogen van één of beide ogen€ 60.000€ 30.000
 Verlies van gebruik van een of meer ledematen€ 60.000€ 30.000
 Blijvende volledige invaliditeit€ 150.000€ 75.000

 

c.  Medische en noodkosten
De volgende medische en noodkosten die noodzakelijkerwijs zijn gemaakt als direct gevolg van lichamelijk letsel door een ongeval waarbij het Hertz-voertuig betrokken is, worden eveneens gedekt.
Opmerking: medische kosten omvatten de kosten van medische, chirurgische of andere herstelbehandelingen die zijn gegeven of voorgeschreven door een geregistreerde arts. Medische kosten moeten binnen 2 jaar na het ongeval worden gemaakt.

 

 UITKERING PER PERSOON SURPLUS
 Ambulancekosten€ 250 Geen surplus
 Medische kosten€ 3000 € 50

    

d.  Extra ziekenhuisuitkering
Als u tijd in een geregistreerd ziekenhuis moet doorbrengen als patiënt als direct gevolg van een ongeval waarbij het Hertz-voertuig betrokken is, krijgt u een extra uitkering ter compensatie van uw contante uitgaven boven op elk ander bedrag dat u ontvangt.

 

 UITKERING PER PERSOON SURPLUS
€ 50 voor elke volledige 24 uur Tot € 1000 Geen surplus

 

11.  WAT ZIJN DE UITZONDERINGEN?

 

     De polis biedt geen dekking voor incidenten die voortvloeien uit schendingen van de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de huur, tenzij u kunt aantonen dat het incident op geen enkele manier samenhing met de overtreding. Andere belangrijke uitsluitingen van de PI-dekking zijn als volgt:

 

(a)  Persoonlijke bezittingen - uitgesloten items
De polis dekt geen verlies van of schade aan:

 

 • Contant geld, reischeques, creditcards, bankpassen, enz.
 • Waardevolle documenten zoals paspoort en rijbewijs
 • Sieraden, edelstenen of andere kostbare metalen, dierenhuiden of vachten (volgens polis)
 • Contactlenzen, kunstgebitten of gehoorapparaten
 • Handelsmonsters
 • Objecten die eigendom zijn van Hertz
 • Dieren
 • Bederfelijke items

 

(b)  Persoonlijke bezittingen - uitgesloten scenario's
Het beleid dekt geen verlies van of schade aan dingen die voortvloeien uit diefstal in de volgende gevallen:

 

 • Het huurvoertuig is niet goed vergrendeld en beveiligd bij onbeheerd achterlaten en er is geen bewijs van inbraaksporen
 • Persoonlijke bezittingen bevinden zich niet in een afgesloten ruimte of bagageruimte, uit het zicht
 • De diefstal is niet binnen 24 uur na ontdekking aan de politie gemeld
 • Waardevolle bezittingen* zijn 's nachts in een voertuig achtergelaten tussen 22:00 en 8:00 uur

*Onder waardevolle bezittingen wordt verstaan: horloges, foto-, audio- en/of videoapparatuur, computer- en elektronische apparatuur, mobiele telefoons, bontjassen, antiek, collecties en kunstwerken, en elk ander object of reeks objecten met een waarde van meer dan € 600.

 

(c)  Persoonlijk letsel - uitgesloten scenario's
De polis dekt het volgende niet:

 

 • Zelfveroorzaakt letsel, zelfdoding of poging tot zelfdoding of crimineel handelen
 • Enige reeds bestaande ziekte of medische aandoening
 • Elke schending van de huurovereenkomst, tenzij u of uw erfgenamen kunnen aantonen dat het ongeval op geen enkele manier samenhing met de overtreding

 

 

 

LANDSPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

Tenzij anders gesteld voorafgaand aan uw huurperiode of tenzij de context anders voorziet, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing in aanvulling op de bovenstaande Algemene EMEA-Voorwaarden voor huurtransacties die beginnen in de hieronder vermelde landen. De clausulenummers corresponderen met de clausulenummers in de Algemene EMEA-Voorwaarden.

 

Oostenrijk

5(e)    Auto’s, met uitzondering van alle Mercedes, BMW, en VW/Audimodellen, mogen ook Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, en Slovenië ingebracht of ingereden worden. Een verhoogd bedrag aan CDW, SCDW, TP en PAI kan u worden aangerekend indien u de auto deze landen in brengt of inrijdt.

 

Tsjechië

5(e)    Auto’s mogen ook in Hongarije en Slowakije rijden en geretourneerd worden. Alleen specifieke categorieën mogen in Kroatië, Polen en Slovenië rijden en geretourneerd worden (Economy, Klein, Intermediate en Standard). Auto’s mogen niet in Portugal rijden of uit Continentaal Europa meegenomen worden.

         Cars may not be driven in Portugal or taken out of continental Europe.

 

Frankrijk en Monaco

11(a)  U moet, waar mogelijk, elk verkeersongeval waar de auto bij betrokken is onmiddellijk aan de politie en binnen 5 dagen aan Hertz melden en verlies, of diefstal van en schade aan de auto binnen 48 uur aan de politie melden.

 

Duitsland

5(e)    Met uitzondering van Mercedes, BMW en cabrio, van alle merken of modellen, mogen alle andere auto’s verhuurd in Duitsland ook in Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije en Slovenië ingereden worden.

 

Hongarije

5(e)    Auto’s verhuurd in Hongarije mogen ook in Kroatië, Tsjechië, Polen, Slowakije en Slovenië ingereden en geretourneerd worden. Auto klassen A, B, C en I mogen ook Roemenië ingereden en geretourneerd worden en ook Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Macedonië en Servië en Montenegro meegenomen worden, maar kunnen niet geretourneerd worden.

TP is verplicht wanneer de Auto naar Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Macedonië, Roemenië of Servië en Montenegro meegenomen wordt. Indien U TP niet heeft aanvaar, moet U een vertegenwoordiger van Hertz informeren alvorens de Auto in een van deze landen in te rijden, de toepasbare premium voor TP betalen en ervoor zorgen dat Uw huurcontract/Overeenkomst dienovereenkomstig is aangepast.

U moet een toeslag voor TP, CDW en SCDW betalen als de Auto in Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Macedonië, Roemenië of Servië en Montenegro wordt meegenomen.

 

 

Ierland

5(f)     Auto’s mogen alleen in het Republiek van Ierland en/of Noord-Ierland ingereden worden en mogen onder geen enkel omstandigheid elders meegenomen worden zonder voorafgaande toestemming van Hertz.

 

 

Italië

4(b)    U moet TP aanvaarden indien Uw huurperiode in Italië begint.

 

 

Noorwegen

4(b)    Indien U SCDW, de CDW verschuldigde eigen risico voor verlies of schade aan de Auto heeft aanvaard, de onderdelen en toebehoren die geen gevolg zijn van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme zullen verlaagd worden tot een bedrag zoals gespecificeerd in het huurcontract.

 

 

Polen

        4(b) Aanvullend, CDW en TP-dekking zijn niet van toepassing op geleden schade door wieldoppen, ruitenwissers, nummerplaten, antenne als gevolg van anders dan een verkeersongeval of schade in het interieur van de Auto.

In het geval van diefstal, toepasbare dekking zullen nietig zijn tenzij de documenten en sleutels van de Auto teruggebracht worden.

5(e) Auto’s verhuurd in Polen kunnen ook Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Slowakije en Slovenië ingereden worden.

 

 

Slowakije

5(e)    Auto’s mogen ook Tsjechië en Hongarije ingereden en geretourneerd worden. Alleen specifieke categorieën kunnen Kroatië, Polen en Slowakije ingereden en geretourneerd worden (economy, Klein, intermediate en standard).

 

         Auto’s mogen niet Portugal ingereden worden of uit Continentaal Europa meegenomen worden.

 

Zuid-Afrika

 

         3(f)  ; De wachtperiode is 59 minuten.

4(b) CDW en SCDW dekken geen schade of geleden verlies wanneer de Auto bestuurd wordt op een niet voor weggebruik weg of een weg niet bestemd voor de Auto type. Indien U van plan bent om de Auto Namibië in te rijden U zou een Aanvullende Dekking kunnen kopen welke limieten Uw aansprakelijkheid voor schade als gevolg van rijden op grindwegen tot het bedrag van de toepasbare eigen risico. Indien u Totale Dekking, neemt het eigen risico zal uitgesloten worden.

5(f) Auto’s worden in Namibië, Mozambique, Lesotho en Swaziland toegestaan behoudens schriftelijke bevestiging.

6(c) Late rentebetaling zal in rekening worden gebracht tegen een tarief van 3% boven de primaire rentepercentage van ABSA Bank per jaar.

7(c) De minimale leeftijd voor verhuur is 23 jaar.

 

Zwitserland en Liechtenstein

9       Aankoop van Brandstof Optie (FPO) is niet beschikbaar.

 

13(a)  Hertz is alleen aansprakelijk indien het verlies of schade als gevolg is van grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of overtreding van deze Overeenkomst door Hertz.

 

 

Verenigd Koninkrijk

        5(f) Auto’s verhuurd in het Verenigd Koninkrijk kunnen Frankrijk meegenomen worden met toestemming van Hertz onder de ‘Le Swap’ regeling.

 

7(c)  U bent volledig verantwoordelijk voor elk renovatiekosten en verlies van verhuurinkomsten indien de Auto in beslag genomen wordt door Douane en Accijnzenverplichting.

 

 

 

 

 

 

 

DEEL II. D. VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HUURCONTRACTEN IN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND

 

De voorwaarden die worden vermeld in dit Deel II. D. ("Australische voorwaarden") zijn van toepassing op alle huurcontracten die beginnen in Australië. Raadpleeg www.hertz.com.au voor verhuur in Australië voor alle details en om de huurvoorwaarden te bevestigen die van toepassing zijn vanaf de datum van uw huurcontract. Raadpleeg www.hertz.co.nz voor verhuur in Nieuw-Zeeland voor alle details en om de huurvoorwaarden te bevestigen die van toepassing zijn vanaf de datum van uw huurcontract.

 

Houd er rekening mee dat onze voertuigen in Australië en Nieuw-Zeeland mogelijk zijn uitgerust met een Voertuigbewakingssysteem (VMS), dat kan worden gebruikt om het voertuig te openen en te sluiten en om de geografische locatie, de afstand en de snelheid van het voertuig tijdens de huurperiode te registreren. Het kan ook worden gebruikt om het voertuig te immobiliseren in geval van niet-betaling of als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat het voertuig wordt gebruikt op manieren die verboden zijn of uitsluiting van verzekeringen zoals gedefinieerd in de voorwaarden van Australië en Nieuw-Zeeland. Door bij ons te huren gaat u ermee akkoord dat wij uw locatie en uw gebruik van het voertuig kunnen volgen en registreren met behulp van het VMS, dat uw persoonlijke gegevens kan bevatten. U stemt ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen (waaronder door volgen van voertuigen via een voertuigbewakingssysteem), en dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en vrijgeven in overeenstemming met ons privacybeleid, dat beschikbaar is op www.hertz.com.au/privacypolicy of een verhuurlocatie van Hertz.

 

DEEL II. E. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR REKENINGEN BEDRIJF/REISAGENT    

 

Waar, op grond van een afzonderlijke overeenkomst door u en een bedrijf of reisagent en Hertz aangegaan, afspraken zijn gemaakt of vervolgens worden gemaakt tijdens uw huurperiode ten laste van de rekening van het bedrijf of reisbureau, gelden voor de bepalingen in dit Deel II. F. de voorwaarden die zijn uiteengezet onder welke dergelijke transacties moeten worden behandeld.

 

 

VOORWAARDEN

 

U hebt bij Hertz een inschrijving ingediend met inbegrip van het nummer van een of meer creditcards, waarvan u zelf de houder bent en waardoor Hertz wordt gemachtigd de huurkosten in rekening te brengen op de eerste aangegeven creditcard die een krediet beschikbaar heeft.

U wilt de voordelen van het programma genieten en de huurkosten direct aan het bedrijf gefactureerd hebben waar u in dienst bent, door debitering van een OTTO-rekening of door facturering van u met behulp van een rekening van het reisbureau. Deze aanvulling wordt afgesloten om de methoden van gecombineerd gebruik van het programma en de OTTO-rekening van het bedrijf of de rekening van het verhuurbedrijf te definiëren, evenals uw verplichtingen en verantwoordelijkheden en die van Hertz in deze context.

 

HET VOLGENDE IS OVEREENGEKOMEN:

1.   DEFINITIES De volgende uitdrukkingen wanneer gebruikt in deze aanvullende voorwaarden, hebben de volgende betekenis:

"Reisagent": het reisbureau dat, samen met u, de aanvulling heeft ondertekend die door Hertz is geaccepteerd.

"Bedrijf" betekent het bedrijf waarin u werkzaam bent en dat een overeenkomst met Hertz heeft om de gemaakte kosten met betrekking tot huur in het kader van het programma in rekening te brengen op zijn OTTO-rekening.

"OTTO-rekening" betekent de klantrekening van het bedrijf bij Hertz of een andere rekening waarmee het bedrijf akkoord gaat met debitering door Hertz van gemaakte kosten.

"Rekening verhuurbedrijf": de klantrekening van de reisagent van Hertz.

"Reservering" betekent de transactie waarbij u, het bedrijf of het reisbureau Hertz opdracht geeft om alle acties te ondernemen die nodig zijn voor de huur van een voertuig in overeenstemming met de voorwaarden die zijn gedeponeerd bij het maken van de reservering.

"Huurkosten" betekent de kosten die op welke wijze en van welke aard dan ook worden gemaakt op grond van uw huur van een auto met behulp van het programma (in deze huurvoorwaarden aangeduid als "kosten").

"Voucher met volledige waarde" betekent de vouchers (autohuurticket), afgegeven door een reisbureau met betrekking tot het totale bedrag van de huurkosten in verband met de huur die valt onder deze voucher.

"OTTO-vouchers": de vouchers die door het bedrijf wordt gebruikt en waaraan zijn OTTO-rekeningnummer is gekoppeld.

"Programma/ OTTO-combinatie": het gebruik van de programmaservice in combinatie met het in rekening brengen van het bedrag van de huurkosten op de OTTO-rekening van het Bedrijf.

"Programma/ REISBUREAU-combinatie": betekent het gebruik van de programmaservice in combinatie met het in rekening brengen van het bedrag van de huurkosten op de rekening van het reisbureau.

2. U heeft deze aanvullende voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd.

3. De onderneming/ het reisbureau heeft een overeenkomst gesloten met Hertz, waarin zij Hertz machtigen de huurkosten bij hun te factureren, die voldoen aan de hierna genoemde voorwaarden.

4. Voor het voordeel van de Programma/ OTTO-combinatie of Programma/ REISBUREAU-combinatie, dient u aan Hertz de aanvulling op de programma- inschrijvingsovereenkomst volledig ingevuld en aan de achterkant door het bedrijf/ reisbureau en uzelf geauthentiseerd te retourneren.

De autorisatie door het bedrijf/reisbureau kan op elk moment worden geannuleerd en in het geval van herroeping van deze machtiging om welke reden dan ook, kan Hertz niet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn weigering om u het voordeel van Programma/ OTTO of Programma/ REISBUREAU-combinatie te geven.

5. Programma/OTTO-combinatie:

Bij het invullen van "Deel 3" van de voorkant van de aanvulling, geeft u opdracht aan Hertz om de OTTO-rekening te debiteren met het nummer dat u heeft aangegeven, volgens het bedrag van de huurkosten met betrekking tot alle huurcontracten die u aangaat onder de genoemde voorwaarden van of opgenomen in de aanvulling.

U bevestigt dat het OTTO-rekeningnummer dat u in "Deel 3" hebt aangegeven inderdaad de OTTO-rekening is van het bedrijf waar u in dienst bent.

6. Programma/REISBUREAU-combinatie:

Bij het invullen van "Deel 3" van de voorkant van de aanvulling, geeft u opdracht aan Hertz om de rekening van het verhuurbedrijf te debiteren, met het nummer dat u heeft aangegeven, volgens het bedrag van de huurkosten met betrekking tot alle huurcontracten die u aangaat onder de genoemde voorwaarden van of opgenomen in de aanvulling.

U bevestigt dat het nummer van de Rekening verhuurbedrijf dat u in "Deel 3" hebt aangegeven inderdaad de OTTO-rekening is van het bedrijf waar u in dienst bent.

7. U verbindt zich ertoe Hertz in kennis te stellen van elke wijziging van uw situatie die een wijziging impliceert van de vergunning om de OTTO-rekening of de Rekening verhuurbedrijf te gebruiken, dat u in "Deel 3" heeft aangegeven.

8. U verbindt zich ertoe Hertz in kennis te stellen van elke wijziging van uw situatie die de intrekking impliceert van de vergunning om de OTTO-rekening of de Rekening verhuurbedrijf te gebruiken, waarvan u in "Deel 3"van de aanvulling heeft aangegeven gebruik te willen maken.

9. Voor het voordeel van de Programma/ OTTO-combinatie of de Programma/REISBUREAU-combinatie, moet u (of het bedrijf of reisbureau dat voor u een reservering maakt), ten tijde van de reservering, aan Hertz het nummer overdragen van de OTTO-rekening of de Rekening verhuurbedrijf die moet worden gedebiteerd met het bedrag van de huurkosten voor deze reservering, zie "Deel 3" van de aanvulling, evenals het serienummer van de OTTO-voucher of voucher verhuurbedrijf (indien van toepassing).

10. Als bij het maken van de reservering u (of het bedrijf of reisbureau dat voor u een reservering maakt) Hertz niet op de hoogte brengt van het OTTO-rekeningnummer of het nummer van de Rekening verhuurbedrijf dat in de vorige clausule werd aangegeven, of, indien nodig, het serienummer van de OTTO-voucher of de autoticketservice, kunt u geen gebruikmaken van de Programma/ OTTO-combinatie en/of de Programma/REISBUREAU-combinatie. In dat geval zal het bedrag van de huurkosten in rekening worden gebracht tegen een van de creditcards of betaalkaarten die u bij uw inschrijving heeft aangegeven.

11. Om het voordeel van de Programma/OTTO-combinatie of de Programma/REISBUREAU-combinatie te genieten, moeten de huurvoorwaarden die zijn aangegeven bij het maken van de reservering identiek zijn aan de voorwaarden van uw inschrijving.

12. Om het voordeel van de Programma/REISBUREAU-combinatie te genieten moet bovendien aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. U dient de reservering door het reisbureau te laten uitvoeren;

2. Het Reisbureau moet een "Voucher met volledige waarde” afgeven.

13. De OTTO-vouchers die worden afgegeven door het bedrijf of de "Voucher met volledige waarde" uitgegeven door het reisbureau worden doorgegeven aan Hertz bij het maken van de reservering en Hertz kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die u, het bedrijf of het reisbureau begaan bij het maken van de reservering, het verzenden van de OTTO-voucher of de "Voucher met volledige waarde."

14. U verbindt zich ertoe geen huurcontract aan te gaan met behulp van de Programma/ OTTO-combinatie of de Programma/REISBUREAU-combinatie indien het Bedrijf/reisbureau niet langer instaat voor uw huurcontracten.

15. Deelnemers aan het programma die frauduleus gebruikmaken van OTTO-vouchers of van het OTTO-rekeningnummer, of een nummer van een Rekening verhuurbedrijf of een voucher afgegeven door het reisbureau, worden automatisch verwijderd uit de lijst van deelnemers aan het programma.

16. Programmadiensten zullen worden geleverd in overeenstemming met deze huurvoorwaarden voor het land waarin de huurperiode begint, met ingang van de datum en de plaats van de uitvoering van de opdracht, zoals vermeld tijdens de reservering. De huurder moet voldoen aan alle kwalificatiecriteria die door Hertz zijn gedefinieerd, zoals aangegeven in deze huurvoorwaarden. Programmadiensten zullen worden gefactureerd in overeenstemming met de tarieven die gelden op het tijdstip en de plaats van de huur.

17. De maximale duur van de huur is 30 dagen. Voor elke huurperiode van meer dan 30 dagen moet een nieuw contract worden vastgesteld.

18. Hertz behoudt zich het recht voor om geen voertuig te verhuren aan iemand die onder de invloed is van alcohol, drugs of andere elementen die worden ingenomen met een vergelijkbaar effect op het vermogen van een persoon om veilig te rijden.

19. Hertz is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan of verlies van eigendommen als gevolg van interventie van het bedrijf/reisbureau, uitsluitend als onafhankelijke tussenpersoon en niet als een Hertz-agent of -werknemer.

20. Reserveringen kunnen alleen worden gemaakt voor autogroepen en niet voor automodellen of specifieke merken, hoewel de voorkeuren van de huurder in aanmerking worden genomen, afhankelijk van beschikbaarheid.

21. Het bedrijf/reisbureau is aansprakelijk voor alle schades, verlies of vertraging als gevolg van het optreden van het bedrijf/reisbureau waarmee het zijn functies overschrijdt volgens de context van het programma; bij het correct aangeven van de programmadiensten die verleend moeten worden bij het maken van een reservering, bij het op de hoogte brengen van de huurder/bestuurder van zijn verplichtingen ten aanzien van de kwalificatiecriteria en financiële status, bij het doorgeven van alle details en de bijzondere behoeften van de bestuurder, om een reservering te kunnen maken.

 

PART F. VOORWAARDEN EN CONDITIES VOOR 30 OKTOBER 2021


To view our previous terms and conditions, please
 click here. 

 

HUURVOORWAARDEN HERTZ GOLD PLUS REWARDS LOYALITEITSPROGRAMMA

 

A. ALGEMENE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE VERHUUR ONDER HET HERTZ GOLD PLUS REWARDS LOYALITEITSPROGRAMMA 
B. 
VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP HUURCONTRACTEN IN NOORD-AMERIKA
C. VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP VERHUUR IN EUROPA, HET MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA (EMEA)

D. VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HUURCONTRACTEN IN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND
E. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR REKENINGEN VAN BEDRIJF/REISAGENT
F. VOORWAARDEN EN CONDITIES VOOR 30 OKTOBER 2021