Autoverhuur

Hertz Expat Programma

Featured Offers Lokale aanbiedingen Wereldwijde bestemmingen
Hertz Expat Programma

Hertz heeft een speciaal programma ontwikkeld voor expats. 

 

U kunt overal naar toe of het nu van of naar het vliegveld of in de stad is.

 

Andere voordelen zijn:

 

1. Snelle efficiënte service met het gemak van Hertz Gold Plus Rewards
2. Tot 20% korting op tarieven (in binnen- en buitenland)
3. Inclusief: schade-en diefstaldekkeing en kentekenregistratietoeslag
4. 4500 vrije kilometers per maand
5. Unieke kortingscode (CDP 591472) om uw reserveringen te maken
6. Exclusieve aanbiedingen
7. Gratis Gold Membership Hertz Gold Plus Rewards, ga naar
 www.hertz.nl/goldenrol 
 
Met onze speciale expat tarieven kunt u genieten van de weg.

Huur vanaf 3 dagen tegen aantrekkelijke tarieven.

 

Reserveer nu via onze website en maak daarbij gebruik van CDP 591472 of bel via 0900 235 43789!

 

Reserveer

Voorwaarden en condities

Indien uit de periodieke review blijkt dat het percentage van de nettoschadelast t.o.v. de omzet over die betreffende periode hoger is dan 5%,
behoudt Hertz zich het recht voor de condities van deze overeenkomst aan te passen.
Bij bestelwagens blijft een eigen risico bestaan van € 4500,00 in het geval van schade ontstaan door het niet letten op doorrijhoogte en -breedte.
De in deze overeenkomst vermelde tarieven (zie tarievensheet), zijn inclusief VLF (Vehicle License Fee).
De auto/bestelwagen mag elders in Nederland bij een Hertz kantoor worden achtergelaten. Achterlatingskosten van € 12,50 zijn van toepassing.
Het is niet toegestaan om, op deze tarieven, de auto/bestelwagen in het buitenland achter te laten.
Voor het verwerken van een bekeuring, wordt een bedrag van € 15,00 doorbelast.
Zowel afleveren als ophalen van de auto's in Nederland geschiedt in overleg met het verhurend kantoor.
Voor zowel afleveren als ophalen wordt € 0,50 per kilometer berekend met een minimum van € 15,00 per handeling.
Indien de ophaalopdracht niet uitgevoerd kan worden (buiten de schuld van Hertz), zal Hertz € 35,00 in rekening brengen
als zijnde een "No Show Fee" (voor de autocategorieën P en M zal Hertz een "No Show Fee" van € 125,00 in rekening brengen).
Indien meer dan één bestuurder door Hertz, via registratie op het huurkontrakt, wordt toegestaan, worden hiervoor geen kosten in
rekening gebracht.
Indien de huurdag van 24 uur overschreden wordt met meer dan 29 minuten, zal 1 extra dag in rekening worden gebracht.
Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst de vlootkosten met 10% of meer zullen stijgen, behoudt Hertz zich het recht voor
de tarieven aan te passen. Hertz is verplicht dit tenminste 30 dagen vooraf aan de aanpassing, schriftelijk te melden aan de contractant.
Wanneer de in deze overeenkomst genoemde kosten en/of toeslagen, door overheidswege, worden beïnvloed, behoudt Hertz zich het recht voor
deze kosten en/of toeslagen zonder voorafgaand bericht aan te passen.
De autotypen zijn slechts voorbeelden.
Bestelwagens zijn niet bij elke Hertz vestiging verkrijgbaar.
De tarieven zijn wel geldig op de Nederlandse luchthavens. Een luchthaventoeslag (ASC) is van toepassing
De bestuurder, danwel huurder, dient minimaal 21 jaar te zijn en moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
Met de Hertz auto mag in de volgende landen gereden worden: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië*, Luxemburg,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
Tussen 1 oktober en 1 april is het niet toegestaan om een huurauto mee te nemen naar Noorwegen, Zweden en Finland, omdat de
huurauto's niet uitgerust en bestand zijn tegen de strenge winterperiode in deze landen.
* In Italië mag er niet worden gereden met Mercedes, BMW, cabrio's en bestelwagens.
De tarieven zijn geldig tot en met: 31 december 2010
Gratis 24-uurs hulpdienst door geheel Europa.
Alle huurauto's zijn voorzien van een groene kaart.
Eventuele reclamaties dienen binnen 30 dagen na faktuurdatum in het bezit van Hertz Klantenservice te zijn.
Na deze termijn worden reclamaties niet meer in behandeling genomen.
In geval van niet tijdige betaling bent u, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, naast de openstaande bedragen rente daarover
verschuldigd, alsmede een vergoeding van al onze (buiten)-gerechtelijke kosten in verband met de invordering van de onbetaalde bedragen
met een minimum van 15% van het openstaande bedrag. De rente zal worden berekend over het verschuldigde factuur-bedrag vanaf het
moment dat de betaaltermijn van de factuur is verstreken tot het moment van feitelijke betaling. De rente zal worden berekend tegen het
relevante interbancaire 3-maands tarief (voor de valuta waarin het factuurbedrag verschuldigd is) + 2%.
Contractant is, evenals de huurder, aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de huurder, bestuurder, de passagiers en
andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van de contractant hebben.
Ingeval van opzet of grove schuld van huurder of bestuurder, alsmede ingeval huurder of bestuurder niet heeft voldaan aan enige
verplichtingen uit de van toepassing zijnde huurovereenkomst, is contractant, evenals de huurder, onverkort aansprakelijk voor
alle schade en kosten jegens Hertz, zonder dat enige beperking van deze aansprakelijkheid plaatsvindt.

 

Voor zover in dit document niet anders is overeengekomen, zijn op alle huren onze algemene voorwaarden en bepalingen van toepassing.
Contractant is akkoord met de algemene voorwaarden en bepalingen van de Hertz huurovereenkomst. Deze algemene voorwaarden en
bepalingen zijn bijgevoegd.

http://www.hertz.nl/rentacar/k-8461740/hertz-expat-programma-special-offer
expat_program.xml