Hertz Voertuig Schadeformulier


Ongevallen voertuig

Het beleid van Hertz is om alle voertuigen onmiddellijk te herstellen volgens de voorschriften en eisen van de fabrikant.

Tenzij u onze optionele aanvullende verzekering afsluit, bent u aansprakelijk voor het verlies van of schade aan het voertuig die kan oplopen tot de volledige waarde van het voertuig.

We zullen deze aansprakelijkheid beperken tot het bedrag van het eigen risico, vermeld op het huurformulier. Dit eigen risico kan worden opgeheven door het accepteren van Supercover ( SC, Afkoop Eigen Risico ) op het moment van verhuur. Als u niet akkoord gaat met Supercover (SC) dan zal de schade tot het eigen risico bedrag in rekening worden gebracht op uw huurovereenkomst ongeacht wel of geen schuld en dekkingen die u buiten de Hertz dekking heeft. De persoon wiens naam als de huurder op het huurformulier staat zal financieel aansprakelijk worden gesteld voor alle schade aan de huurauto.

Het huurformulier wordt aan het begin van de huurperiode aan u verstrekt. Lees deze goed door, want hierin staat specifieke informatie over uw verantwoordelijkheid bij schade.

U en elke geautoriseerde bestuurder dienen na een ongeval volledig mee te werken aan een Hertz onderzoek en een claim te met betrekking tot de verhuur van voertuigen te verdedigen. Deze samenwerking omvat de voltooiing van een Voertuig Schadeformulier (zie link hieronder).

Bij ieder ongeluk of aanrijding dient een en Voertuig Ongevallenrapport ingevuld te worden. Deze dient aan het Hertz personeel afgegeven te worden op het moment van inleveren van het voertuig. Geef in de beschrijving van schade ook aan of er eventuele slachtoffers zijn. Mocht u tijdens de huurperiode vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Hertz vestiging. Voor details verwijzen wij u naar het formulier.
Download hier het Hertz Voertuig Schadeformulier. (Lees ook de Veelgestelde vragen hieronder, voordat u het Voertuig Schadeformulier volledig invult)

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt het proces?
Voor schade die met de huurlasten worden berekend, zal geen contact met u opgenomen worden. Voor schade waarbij derden betrokken zijn, kan Hertz contact met u opnemen voor aanvullende informatie. Echter, iedere claim is uniek en het tijdsbestek kan daardoor variëren. Mocht u vragen hebben, dan kunt u het Contactformulier gebruiken.

Wanneer worden de extra kosten verrekend?
De kosten van gerapporteerde schade zullen onmiddellijk in rekening worden gebracht aan de balie. Niet gerapporteerde schade zal over het algemeen binnen 28 dagen na terugkeer van het voertuig in rekening worden gebracht.

Als ik het voertuig twee of meer beschadig, wordt het dan een in keer in rekening gebracht?
Nee, de schade wordt individueel in rekening gebracht.

Dekt Supercover alles?
Zoals iedere dekking kent ook Supercover uitzonderingen. Hiervoor verwijzen wij u naar de sectie over de verzekeringen in onze Voorwaarden en Condities.

Ongeval derden: ik ben belast voor schade omdat ik het eigen risico niet heb afgekocht terwijl het niet mijn schuld was. Wat gebeurt er nu?
Hertz zal dit aan de derde partij mede delen en zal de aansprakelijkheid van elke partij bekijken. Wanneer Hertz de kosten voor schade van de schuldige partij kan verhalen, zal er een terugbetaling aan u plaatsvinden.

Ik heb niet genoeg geld op mijn kaart voor de schade, wat dan?
Totdat het volledige eigen risico is betaald bent u aansprakelijk voor alle kosten van de schade met betrekking tot de claim. Hertz zal contact met u opnemen om eventuele openstaande schuld te innen.

Hoe verloopt het follow-up proces?
Voor schade die met de huurlasten worden berekend, zal geen contact met u opgenomen worden. Voor schade waarbij derden betrokken zijn, zullen wij alle benodigde gegevens (Voertuig Schaderapport, politierapport, reparatiedocumenten etc.) verzamelen en de zaak zo snel mogelijk oplossen.

Zijn er nog andere kosten dan het eigen risico die in rekening worden gebracht als ik schade aan de huurauto heb toegebracht?
Ja, er zullen administratiekosten bovenop het eigen risico bedrag worden berekend voor de verwerking van de schade zoals deze in
de voorwaarden en condities zijn gesteld in het onderdeel (ongeval, uitval, schade & verlies). De administratiekosten kunnen niet worden terugbetaald.

Voor alle vragen over in rekening gebrachte schadekosten kunt u het Contactformulier gebruiken.