Hertz Informatiebeveiliging

Log4j veelgestelde vragen

De informatiebeveiligingsteams en cyberbeveiligingspartners van Hertz blijven alert op potentiële bedreigingen die worden veroorzaakt door kwetsbaarheden in Log4j. We werken ook nauw samen met onze leveranciers om hun strategieën voor risicobeperking en herstel te begrijpen. Zoals altijd zetten we ons in voor het behoud van een veilige technologische omgeving en blijven we waakzaam bij het monitoren van deze kwestie.


Zijn de netwerken of systemen van Hertz aangetast door het Log4J-lek?

Hertz heeft op dit moment geen bewijs ontdekt dat haar netwerk of systemen zijn aangetast door het Log4J-lek.


Wat doet Hertz om potentiële Log4J-risico's te beperken?

Hertz implementeert risicobeperkende maatregelen en herstelstrategieën zoals aanbevolen door haar technologieleveranciers en cyberbeveiligingspartners, en blijft ook op de hoogte van toepasselijke aanbevelingen van het Cybersecurity & Infrastructure Security Agency voor het verhelpen van Log4j-kwetsbaarheden.


Wanneer verwacht Hertz de kwetsbaarheden in Log4j te verhelpen?

Hertz zal doorgaan met het onderzoeken en verhelpen van Log4j-kwetsbaarheden zoals aanbevolen door CISA, technologieleveranciers en cyberbeveiligingspartners, en zal dezelfde bronnen in de gaten houden voor toepasselijke updates. Wij blijven ons inzetten voor het behoud van een veilige technologische omgeving.

Als u vragen of zorgen hebt, kunt u contact met ons opnemen via cybersecurity@hertz.com.