Procedure bekeuringen
 
De huurder kan aan de hand van de gegevens m.b.t. de overtreding die op de factuur vermeld staan zelf een kopie van de bekeuring opzoeken op:
www.hertztrafficfines.nl 
 

Hertz dient standaard bezwaar in tegen alle bekeuringen die binnenkomen. Via het Centraal Justitieel Incasso Bureau en diverse gemeenten ontvangen wij deze beschikkingen.

Aan de hand van de gegevens m.b.t de overtreding zoeken wij wie de huurder op betreffende datum is geweest.
Wij sturen deze gegevens samen met een bezwaarschrift naar de diverse instanties of naar het CVOM (Centrale Verwerkingseenheid Openbaar Ministerie). Dit gaat in de vorm van een computerprint; bij Gemeenten en het CJIB digitaal.
 
Hierop staan de gegevens van de huurder (bedrijf) en de bestuurder (naam).
Het CVOM geeft het C.J.I.B. opdracht om een nieuwe beschikking naar de betreffende huurder te sturen.
 
Let op! Helaas is de verlegging van huurder naar bestuurder niet meer mogelijk. De Wet Mulder vereist van ons de gegevens van de daadwerkelijke huurder, ook al is dit een bedrijf en zijn de gegevens van de bestuurder bekend. In voorkomende gevallen zal de huurder (het bedrijf) zelf beroep moeten instellen en de kosten zien te verhalen op de bestuurder. Zie onder de formele regelgeving waar wij ons aan dienen te committeren.
 
Om gebruik te kunnen maken van artikel 8 Wahv dient de huurder te worden opgegeven. Dit moet duidelijk uit het contract blijken. Als een persoon aan de balie verschijnt dan zijn er 2 mogelijkheden:
1. of hij huurt voor zichzelf en op eigen kosten een auto: deze persoon is dan de huurder en zijn naam dient op de huurovereenkomst te worden vermeld bij de gegevens van de huurder,
2.  of hij huurt namens en op rekening van een bedrijf een auto; deze persoon is dan niet de huurder (hooguit bestuurder). Ook nu zijn er 2 mogelijkheden:
1.  Het bedrijf is een rechtspersoon (meestal herkenbaar aan de naam van de onderneming door één van de volgende toevoegingen: N.V., B.V., C.V., V.o.f.; bijvoorbeeld Transportbedrijf Snel B.V. of V.o.f. Taxicentrale Het Einde. In dit geval dient de naam van de rechtspersoon op het huurcontract te worden vermeld als huurder;
2. Het bedrijf is een zogenaamde eenmanszaak; dan is er sprake van een natuurlijke persoon, namelijk de eigenaar van het bedrijf. De eigenaar dient als huurder te worden vermeld in het huurcontract. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Handelsonderneming Jansen en Zn. of autobedrijf Jan de Boer.Vermeld in dit geval dus niet de handelsnaam.
 
In het geval van een Transactievoorstel, n.a.v. zware snelheidsovertredingen, zijn wij verplicht om de Officier (CJIB) alle NAW-gegevens van de huurder door te geven. De huurder is verplicht om alle gegevens door te geven zodat wij deze via een antwoordformulier aan het CJIB door kunnen geven.
Indien de huurder een bedrijf is, is het bedrijf zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van bestuurder(s) van het voertuig.
 
Dit geldt momenteel alleen voor overtredingen in Nederland en Frankrijk.

 

Procedure Administratiekosten
 
Per bekeuring zal €30,25 (incl. btw)
 administratie kosten doorbelast. Hier wordt een aparte factuur voor gemaakt. De administratiekosten moeten aan Hertz overgemaakt worden. Op de factuur staat een korte verklaring en een verwijzing naar onze website.


Voor het opzoeken, controleren, versturen en bewaren van de bekeuringen berekenen wij administratiekosten. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de huurprijs aangezien dit afhangt van het rijgedrag van de klant. Volgens de huurvoorwaarden (art. 14.2) is het doorbelasten van administratiekosten toegestaan.