Procedure Bekeuringen

 

Hertz dient standaard bezwaar in tegen alle bekeuringen die binnenkomen. Via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en diverse autoriteiten ontvangen wij deze bekeuringen.

Aan de hand van de gegevens m.b.t de overtreding zoeken wij wie de huurder op de betreffende datum is geweest. Vervolgens sturen wij de gegevens van de huurder samen met een bezwaarschrift naar de diverse instanties of naar het CVOM (Centrale Verwerkingseenheid Openbaar Ministerie).


Het CVOM geeft het CJIB opdracht om een nieuwe beschikking naar de betreffende huurder te sturen. Gemeenten handelen dit zelf af.
Op de bekeuringen die op naam en adres van de huurder worden overgezet staat een nieuwe betaaldatum en een nieuw betalingskenmerk vermeld. Ook is er een nieuwe bezwaardatum.

Deze bekeuring moet rechtstreeks aan de betreffende instantie betaald worden.
Wij hebben nadat ons bezwaar gegrond is verklaard geen zicht meer op wanneer een nieuwe bekeuring door de betreffende instantie naar de huurder gestuurd wordt.
 
Mocht er niet akkoord gegaan worden met ons bezwaar dan wordt er in die uitzonderlijke gevallen door Hertz een factuur voor de bekeuring naar de huurder gestuurd.

Let op! Helaas is de verlegging van huurder naar bestuurder niet meer mogelijk. De huurder is in dit geval degene die de huur betaald. De Wet Mulder vereist van ons de gegevens van de daadwerkelijke huurder, ook al is dit een bedrijf en zijn de gegevens van de bestuurder bekend. In voorkomende gevallen zal de huurder (het bedrijf) zelf beroep moeten instellen en de kosten zien te verhalen op de bestuurder. Zie onder de formele regelgeving waar wij ons aan dienen te committeren.

Om gebruik te kunnen maken van artikel 8 WAHV dient de huurder te worden opgegeven. Dit moet duidelijk uit het contract blijken.
1. Iemand huurt voor zichzelf en op eigen kosten een auto: deze persoon is dan de huurder en zijn naam dient op de huurovereenkomst te worden vermeld bij de gegevens van de huurder,
2. Of, iemand huurt namens en op rekening van een bedrijf een auto; deze persoon is dan niet de huurder (hooguit bestuurder).
Het bedrijf is een rechtspersoon (meestal herkenbaar aan de naam van de onderneming door één van de volgende toevoegingen: N.V., B.V., C.V., V.o.f.; bijvoorbeeld Transportbedrijf Snel B.V. of V.o.f. Taxicentrale Het Einde. In dit geval dient de naam van de rechtspersoon op het huurcontract te worden vermeld als huurder.
 
In het geval van een Strafbeschikking of Kennisgeving, i.v.m. zware overtredingen, zijn wij echter verplicht om de Officier van Justitie (CJIB) alle NAW-gegevens, geboortedatum en telefoonnummer van de bestuurder door te geven. De huurder is verplicht om aan ons alle gegevens van de bestuurder door te geven zodat wij deze via een antwoordformulier aan het CJIB door kunnen geven.
Indien de huurder een bedrijf is, is het bedrijf zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van bestuurder(s) het voertuig.

 

 

 

Procedure Administratiekosten

Voor het opzoeken, controleren, versturen en het bewaren van de bekeuringen berekenen wij administratiekosten. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de huurprijs aangezien dit afhangt van het rijgedrag van de klant. Volgens de huurvoorwaarden (art. 14.2) is het doorbelasten van administratiekosten toegestaan. Door gebruik te maken van de service van Hertz gaat de klant akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Per bekeuring zal €32,50- (incl. btw) administratiekosten worden doorbelast. Hier wordt een aparte factuur voor gemaakt. Bij parkeer- en/of buitenlandse boetes worden wij soms gesommeerd om de boete te betalen. In dat geval zult u dan het bekeuringbedrag als ook de hierboven vermelde administratiekosten terugvinden op uw factuur. Op de factuur staat een korte verklaring en een verwijzing naar onze website.

Als het bedrag van deze factuur niet automatisch via de creditcard is ingehouden, kan er via onze website betaald worden: https://www.hertzonlinepayments.com/nl/nl

 

 

Nederlandse, Belgische & Luxemburgse kentekens

 

Heeft u een bekeuring ontvangen op een Nederlands, Belgisch of Luxemburgs kenteken, dan kan de huurder aan de hand van de informatie die vermeldt staat op de factuur van de administratiekosten, zelf een kopie van de bekeuring opzoeken op: https://hertz.finesportal.com.

 

Huurders met een bekeuring, gereden op een KENTEKEN UIT ANDERE LANDEN, kunnen onze klantenservice contacten via customer-relations-ne@hertz.com.

 

De huurder kan, aan de hand van de informatie die vermeldt staat op de factuur van de administratiekosten, zelf een kopie van de bekeuring opzoeken op: https://hertz.finesportal.com.
Met deze kopie, die nog op naam van Hertz staat, kan niet aan de autoriteiten worden betaald. De betreffende instantie zal een nieuwe bekeuring op naam en adres van de huurder sturen.