THE HERTZ CORPORATION WEBSITE
ALGEMENE BEPALINGEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN
 

 

Wij bieden deze website aan, behoudens de volgende bepalingen en voorwaarden (“Agreement”). Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Door deze website te gebruiken, accepteert u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in deze overeenkomst. U moet deze website niet gebruiken indien u niet akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Wij kunnen te allen tijde en naar eigen discretie deze overeenkomst aanpassen en wijzigen door een aangepaste overeenkomst op deze website te plaatsen; waarbij deze, onmiddellijk na plaatsing op de website, van kracht gaat. Controleer deze pagina a.u.b. regelmatig op veranderingen van de overeenkomst; u kunt zien of deze overeenkomst is veranderd sinds uw laatste bezoek door te kijken naar de "Laatste update" informatie dat bovenaan deze overeenkomst verschijnt. Uw gebruik van deze website nadat veranderingen geplaatst zijn, betekent dat u deze veranderingen accepteert.

 

De in deze overeenkomst gebruikte termen “wij” en “ons” betekenen The Hertz Corporation en de bedrijven waarin The Hertz Corporation direct of indirect een groot meerderheidsbelang bezit, kortweg “dochtermaatschappijen.” genoemd  Wij voeren zaken op het gebied van verhuur van voertuigen, bouwmachines en industriële apparatuur en, op een beperktere schaal, verkoop van voertuigen en verzekeringen.  Onze “licentiehouders” zijn onafhankelijke bedrijven op het gebied van de verhuur van voertuigen, bouwmachines en industriële apparatuur, en een enkeling op het gebied van verkoop van voertuigen, die bevoegd zijn om een bedrijf te runnen en gebruik te maken van een handelsnaam, handelsmerken en servicemerken die ons eigendom zijn en die vaak het “Hertz” teken gebruiken.  Omdat de licentiehouders onafhankelijk handelen zijn zij geen dochterondernemingen en vallen zij derhalve niet onder de termen “wij” onze en “ons.”  Onze “filialen” zijn ons moederbedrijf, Ford Motor Company, en de bedrijven (anders dan wij en onze licentiehouders) bestuurd door Ford Motor Company; zoals ook voor onze licentiehouders geldt, behelzen de termen “wij” en “ons” niet onze filialen.

 

Er geldt een minimumleeftijd van 13 jaar om deze website te gebruiken. Als je jonger bent dan 13 jaar, mag je deze website niet gebruiken.

 

De bepalingen en voorwaarden van deze website zijn gericht aan de inwoners van de Verenigde Staten en Canada.

 

Auteursrechten. Het formele bericht van de auteursrechthebbende verschijnt op de website. Alle rechten voorbehouden. Verenigde Staten en het internationale auteursrecht beschermt alle afbeeldingen, tekst, programma's en ander materiaal dat op deze website gevonden kan worden. Commercieel gebruik van het site-materiaal is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Hertz Corporation. U stemt ermee in de auteursrechten, handelsmerken of andere informatie inzake eigendomsrechten niet te wijzigen of te verwijderen van het materiaal dat geplaatst is op deze website of dat u gedownload hebt van deze website, en te erkennen dat u geen eigendomsrechten verwerft door het gebruik van deze website of het materiaal op de website.

 

Handelsmerken. Wij of onze filialen bezitten geregistreerde servicemerken inclusief maar niet beperkt tot, "Hertz", "Hertz Gold Plus Rewards" en "Hertz Neverlost," en bepaalde ongeregistreerde merken. Na men, logo's en andere merken die onze producten of diensten identificeren zijn eigendomsmerken van ons of onze filialen’ en worden beschermd door Verenigde Staten en het internationale merkenrecht. Alle andere handelsmerken en dienstmerken die gebruikt worden op deze website zijn de handelsmerken, dienstmerken of logo's van hun respectievelijke eigenaren.

 

Privacy. Uw individuele persoonsgegevens die wij op deze website verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot, uw individuele persoonsgegevens verzameld tijdens het registratieproces zoals hieronder beschreven, is behoudens het privacybeleid dat op deze website van toepassing is.  Zie voor meer informatie het privacybeleid dat u kunt openen via de link onderaan de homepage van deze website.

 

Registratie. Toegang tot sommige gedeelten of gebruik van sommige functies van deze of onze andere websites kunnen vereisen dat u een deelnemer of een lid bent of wordt van een bepaalde Hertz club of een bepaald Hertz programma. Indien en zodra u zich registreert om deelnemer of lid te worden, verplicht u zich om (a) accurate, actuele en complete informatie te geven over uzelf zoals gevraagd op ons registratieformulier (inclusief uw e-mailadres), en (b) om uw informatie (inclusief uw e-mailadres) bij te houden en aan te passen zodat de informatie accuraat, actueel en compleet blijft. U erkent dat, indien de door u verstrekte informatie inaccuraat, niet actueel of incompleet is (en indien u de oude informatie niet op verzoek aanpast), wij ons het recht voorbehouden om uw gebruik van deze website en de verwante diensten te beeindigen. Als deel van het registratieproces kunt u gevraagd worden een wachtwoord te selecteren. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw wachtwoord en een identificatienummer van een club of programma en stemt toe dit gebruik van of deze toegang tot deze website niet te zullen overdragen of verkopen aan een derde partij, behalve wanneer wij en de derde partij overeen zijn gekomen om zo'n overdracht of verkoop toe te staan en u deel uitmaakt van die overeenkomst. Indien u denkt dat de veiligheid van uw account bij ons in het geding is, dan moet u ons hiervan onmiddellijk in kennis stellen door hier te klikken.  U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEHEIMHOUDEN VAN UW WACHTWOORD EN HET IDENTIFICATIENUMMER VAN EEN CLUB OF PROGRAMMA, TEVENS BENT U VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE HANDELINGEN (INCLUSIEF RESERVERINGEN EN AANKOPEN) DIE GEDAAN WORDEN VIA UW ACCOUNT.  Voor meer informatie omtrent de veiligheid van gegevens, zie het gedeelte “Gegevensveiligheid” van het privacybeleid dat toegankelijk is via een link onderaan de homepage van deze website.

 

Gedragscode. Bij het gebruiken van deze website en/of materiaal van de website, verklaart u om:

 • Het website-gebruik van een andere bezoeker niet te beperken of een andere bezoeker het website-gebruik niet te ontzeggen, inclusief, maar niet beperkt tot, middelen als "hacking," acties die de diensten verstoren of het schenden van gedeelten van deze website; 
 • Deze website of het materiaal van de website niet te gebruiken voor illegaal of niet toegestaan gebruik; 
 • Niet te verkondigen of te insinueren dat uw verklaringen door ons bevestigd zijn, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming; 
 • Niet over te dragen (a) enige inhoud of informatie die illegaal, frauduleus, bedreigend, beledigend, lasterlijk, schandaliserend, obsceen of anderzijds verwerpelijk is, of die inbreuk maakt op ons, of dat van een derde partij, intellectuele eigendom of andere rechten; (b) enig materiaal, niet-openbare informatie over ons, onze licentiehouders of filialen, of een derde partij zonder dat hier toestemming voor gegeven is; (c) enig handelsgeheim van ons, onze licentiehouders en filialen of een derde partij; of (d) enig advertentiemateriaal, aanbiedingen, kettingbrieven, piramideschema's, investeringsmogelijkheden, of andere ongevraagde commerciële communicatie (behalve indien dit uitdrukkelijk door ons wordt toegestaan); 
 • Zich niet bezig te houden met “spamming” of “flooding”; 
 • Enig gedeelte van deze website of het materiaal van de website niet aan te passen, te wijzigen, in licentie te geven, te vertalen, verkopen, overdragen, na te bouwen, decompileren, of te demonteren; 
 • Enig gedeelte van deze website niet te `framen' of te `spiegelen' zonder voorafgaande schriftelijke toestemming; 
 • De software of functionaliteit van deze website niet te manipuleren, inclusief maar niet beperkt tot, het overdragen of plaatsen van software of ander materiaal op deze website dat virussen, tijdbommen, Trojaanse paarden, wormen, cancelbots of andere programmeringsroutines bevat die het systeem, de gegevens of de informatie kunnen beschadigen, verstoren, onderscheppen of onteigenen; 
 • Geen robots, spiders, applicaties voor site search/retrieval, of andere handmatige of automatische middelen of processen te gebruiken om de navigatiestructuur of de presentatie van deze website of de inhoud te achterhalen, indexeren, te "data minen," of op een andere manier te reproduceren of te omringen; 
 • Geen informatie over bezoekers van deze website te verkrijgen of te verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming; 
 • Geen database te creëren door systematisch alle of sommige informatie van deze website te downloaden en op te slaan; 
 • Geen berichten te plaatsen van commerciële aard; of 
 • Anderen, inclusief degenen van wie de accounts beëindigd zijn, niet toe te staan deze website te gebruiken met uw account, gebruikersnaam of wachtwoord. 

 

Daarbij geldt dat u, bij het gebruik van deze website en/of het materiaal van de site, het toepasselijk recht, de wetten en de regelgeving naleeft.

 

Reserveren en aankopen of aanvragen van producten of diensten. Als u een reservering wilt maken of producten of diensten beschreven op deze website wilt kopen of aanvragen, dan kunt u door ons (of indien u het product of de dienst wilt aankopen of aanvragen via een gedeelte van deze website, door de provider van dat product of die dienst) gevraagd worden om bepaalde gegevens te verstrekken met betrekking tot uw reservering of aankoop, inclusief maar niet beperkt tot creditcardgegevens en andere individuele persoonsgegevens. U begrijpt dat die individuele persoonsgegevens door ons behandeld zullen worden op de manier zoals beschreven in het privacybeleid dat toegankelijk is via een link onderaan de homepage van deze website. Indien een leverancier van Hertz betrokken is, worden de gegevens behandeld op de manier zoals uiteengezet in het privacybeleid van die leverancier; u erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de informatieverzameling of de privacypraktijken van deze leveranciers of andere derde partijen. U stemt in te zorgen dat alle door u verstrekte gegevens bij het maken van reserveringen of het doen van aankopen of het aanvragen van diensten accuraat, actueel en compleet zijn. U stemt in alle kosten te betalen gemaakt door u of gebruikers van uw account en creditcard of ander betaalmechanismen tegen het tarief (de tarieven) of de prijs (prijzen) die golden toen de kosten gemaakt werden. U bent ook verantwoordelijk voor het betalen van toegevoegde belastingen met betrekking tot uw aankopen.

 

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de beschrijvingen of afbeeldingen te veranderen van, of refererend aan, producten of diensten op deze website, of om de bestelhoeveelheid van een product of dienst te beperken en/of te weigeren u een dienst te verlenen. Wij constateren dat beschrijvingen of afbeeldingen van, of refererend aan, producten van derde partijen niet noodzakelijkerwijs ons aanbod van die producten of diensten suggereert.

 

Verificatie van de gegevens kan nodig zijn alvorens wij een reservering, aankoop of bestelling accepteren. Alleen indien de wet anders voorschrijft of indien wij nadrukkelijk anders verklaren zijn prijs, tarief en beschikbaarheid van producten en diensten behoudens veranderingen zonder berichtgeving. U erkent dat reserveringen, aankopen en diensten afhankelijk zijn van toegevoegde bepalingen en voorwaarden opgelegd door ons of door onze filialen, licentiehouders en dochtermaatschappijen.

 

Links. Deze website kan links bevatten naar andere internet-websites en online diensten. Links op deze website naar andere websites of bronnen dienen niet te worden geïnterpreteerd als bevestiging, controle, revisie of goedkeuring van zulke websites door ons. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de legaliteit, accuraatheid, of ongepaste aard van de inhoud, advertenties, producten, diensten of informatie gevonden op of door andere websites, noch voor het verlies of schade veroorzaakt of vermeend te zijn veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op de website of de inhoud. Verder geldt dat de behandeling van gebruikersgegevens door de beheerder van de websites van de derde partij kan verschillen van onze behandeling van gebruikersgegevens. Voor details over hun behandeling van gebruikersgegevens, dient u hun privacybeleid of hun bepalingen en gebruiksvoorwaarden door te lezen of contact met hen op te nemen voor deze informatie.

 

Gebruik van “cookies” en andere registratiemethoden.  Wij kunnen cookies en andere technologieën gebruiken om uw gebruik van de diensten aangeboden op deze website te faciliteren en te volgen en in samenhang met onze communicatie per e-mail.  Zie voor meer informatie over het gebruik van deze technologie, de link naar het privacybeleid onderaan de homepage van deze website.

 

Accuraatheid van de informatie. Hoewel we streven naar het accuraat houden van de informatie op deze website, kunnen wij, noch onze filialen, licentiehouders, leveranciers of vertegenwoordigers verantwoordelijk gehouden worden voor de accuraatheid van de informatie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de accuraatheid, volledigheid en bruikbaarheid van alle op deze website aangeboden informatie te evalueren.

 

Disclaimers. DEZE WEBSITE, HET MATERIAAL VAN DE WEBSITE, EN PRODUCTEN OF DIENSTEN VERKREGEN DOOR OF IN VERBAND MET DEZE WEBSITE WORDEN VERSTREKT ZOALS DEZE ER STAAT EN INDIEN BESCHIKBAAR ZONDER GARANTIES VAN ENIGERLEI AARD, NOCH UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, TENZIJ ANDERS UITDRUKKELIJK VERSTREKT IN EEN SCHRIFTELIJKE, VOLLEDIG UITGEVOERDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS MET BETREKKING TOT EEN BEPAALD PRODUCT OF BEPAALDE DIENST. VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJKE RECHT DIT TOE LAAT, WIJZEN WIJ EN ONZE FILIALEN, LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS EN VERTEGENWOORDIGERS ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN STRIJDIGHEID, TENZIJ ANDERS UITDRUKKELIJK VERSTREKT IN EEN SCHRIFTELIJKE, VOLLEDIG UITGEVOERDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS MET BETREKKING TOT EEN BEPAALD PRODUCT OF BEPAALDE DIENST, WIJ EN ONZE FILIALEN, LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS EN VERTEGENWOORDIGERS GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF HET MATERIAAL VAN DE WEBSITE ONONDERBROKEN, FOUTVRIJ, OF VEILIG ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DEZE WEBSITE (OF DE SERVER(S) DIE DE INHOUD BESCHIKBAAR MAAKT) OF GERELATEERDE SOFTWARE VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. U ERKENT DAT U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET VERKRIJGEN EN ONDERHOUDEN VAN TELEFOON EN COMPUTER HARDWARE, EN ANDERE APPARATUUR NOODZAKELIJK VOOR TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, EVENEENS ALLE HIERAAN GERELATEERDE KOSTEN. GEEN ENKELE MENING, ADVIES OF VERKLARING VAN ONS OF ONZE FILIALEN, LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS, VERTEGENWOORDIGERS, OF BEZOEKERS, GEUIT OP DEZE WEBSITE, IN HET MATERIAAL VAN DE WEBSITE, OF OP EEN ANDERE MANIER, VORMT ENIGERLEI EEN GARANTIE, TENZIJ ANDERS UITDRUKKELIJK VERSTREKT IN EEN SCHRIFTELIJKE, VOLLEDIG UITGEVOERDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS MET BETREKKING TOT EEN BEPAALD PRODUCT OF BEPAALDE DIENST. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO.  

 

Conflicten. In het geval er een conflict ontstaat tussen de informatie geplaatst op deze website, deze overeenkomst, en/of een contract dat u met ons hebt, dan gelden de bepalingen van het contract dat u met ons hebt boven deze overeenkomst en de informatie geplaatst op deze website, en deze overeenkomst geldt boven de informatie geplaatst op deze website.

 

Beperking van aansprakelijkheid. ALS VOORWAARDE VOOR UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, VERKLAART U DAT NOCH WIJ, NOCH EEN VAN ONZE FILIALEN, LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, OF VERTEGENWOORDIGERS, DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GEHOUDEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF ANDERE SCHADE OP BASIS VAN EEN CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERE THEORIE, OF GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN, VERLIES VAN GEGEVENS, ONDERBROKEN COMMUNICATIEVERBINDINGEN, SCHADECLAIMS, ONKOSTEN, OF KOSTEN DIRECT OF INDIRECT ONTSTAAN UIT OF ANDERS VOORTKOMEND IN VERBAND MET:

 1. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ONTSTAAN UIT OF ALS GEVOLG VAN UW VERTROUWEN OP DEZE WEBSITE OF ENIGERLEI INFORMATIE OF INFORMATIE GEVONDEN OP DEZE WEBSITE OF GEHYPERLINKT VAN DEZE WEBSITE, OF DE FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN, DOORHALINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE BEDIENING, TRANSMISSIES, AFLUISTERPRAKTIJKEN DOOR DERDEN, OF ENIG FALEN VAN DE PRESTATIE VAN DEZE WEBSITE; 
 2. OVERHEIDSRESTRICTIES, STAKINGEN, OORLOG, ENIGE NATUURRAMP OF OVERMACHT, STROOMONDERBREKINGEN, GROTE TOENAME VAN ONLINE ACTIVITEIT IN EEN KORTE TIJDSPERIODE (GEBRUIKSPIEKEN), VIRUSSEN, RAMPZALIGE HARDWARE STORINGEN, AANVALLEN OP ONZE SERVERS, BRAND, AARDBEVINGEN, OVERSTROMINGEN, ONGEBRUIKELIJKE STRENGE WEERSOMSTANDIGHEDEN, OF ANDERE OMSTANDIGHEDEN BUITEN ONZE INVLOED WAARDOOR UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF MATERIAAL VAN DEZE WEBSITE BEPERKT WORDT, ONMOGELIJK WORDT OF DIE ANDERZIJDS UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF MATERIAAL VAN DEZE WEBSITE OF ONZE MOGELIJKHEID OM DIENSTEN EN GOEDEREN TE BIEDEN, BEïNVLOED IN VERBAND MET, OF GERESERVEERD OF BESTELD DOOR, DEZE WEBSITE; OF 
 3. VERLIES VAN DE VEILIGHEID VAN DE INFORMATIE DIE U GEGEVEN HEBT IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF INTERCEPTIE VAN ENIGE INFORMATIE DOOR ONBEVOEGDE DERDE PARTIJEN. 

 

UW ENIGE REMEDIE VOOR ONTEVREDENHEID OVER DEZE WEBSITE EN/OF HET MATERIAAL VAN DE WEBSITE IS OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN/OF HET MATERIAAL VAN DE WEBSITE, ZOALS VAN TOEPASSING.

 

Schadeloosstelling. Zonder de algemeenheid in te perken of andere bepalingen van deze overeenkomst te beïnvloeden, verklaart u ons, onze filialen, licentiehouders, onderaannemers, en vertegenwoordigers en onze en hun functionarissen, directeuren, en werknemers schadeloos te stellen, te vrijtekenen en te verdedigen van en tegen alle claims, schades, verliezen, kosten (inclusief aanzienlijke kosten van de advocaat), of andere onkosten die direct of indirect ontstaan uit of van (a) uw schending of vermeende schending van deze overeenkomst, inclusief een overtreding van de gedragscode hierboven; en (b) uw gebruik van deze website en verplichting voor transacties op deze website inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik van het materiaal van de website.

 

Beschikbaarheid van deze website. De website is normaal gesproken 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Maar wij behouden ons het recht voor om deze website van tijd tot tijd onbeschikbaar te maken, met of zonder reden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit een onderbreking, opschorting of beëindiging van deze website.

 

Claims voor schending van de auteursrechten. De Digital Millennium Copyright Act uit 1998 (de "DMCA") biedt een verhaalmogelijkheid voor auteursrechthebbenden die van mening zijn dat het verschijnen van materiaal op het internet hun rechten schendt onder het Amerikaans auteursrecht. Indien u oprecht gelooft dat door ons geplaatst materiaal uw auteursrecht schendt, dan kunt u (of uw vertegenwoordiger) een bericht sturen om het materiaal weg te halen of de toegang ertoe te blokkeren. Het bericht dient de volgende informatie te bevatten: (a) een handgeschreven of een elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht waar op beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt; (b) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat er inbreuk op wordt gemaakt (of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op deze website behandeld worden door een enkel bericht; een representatieve lijst van de werken); (c) identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreuk maakt danwel dat het onderwerp vormt van de inbreukmakende activiteit, en afdoende informatie om ons in staat te stellen het materiaal op de website terug te vinden; (d) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (indien beschikbaar) van de klagende partij; (e) een verklaring inhoudende dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal in de manier waarover wordt geklaagd niet toegestaan is door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; en (f) een verklaring dat de in het bericht gegeven informatie juist is en dat de klagende partij gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht waar op beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt. Indien u te goeder trouw gelooft dat u ten onrechte een bericht hebt ontvangen over schending van het auteursrecht, dan stelt het DMCA u in staat om ons een tegenbericht te sturen. Berichten en tegenberichten moeten tegemoet komen aan de op dat moment geldende voorgeschreven vereisten opgelegd door de DMCA; zie http://www.loc.gov/copyright/ voor details. Berichten en tegenberichten met betrekking tot deze website moeten gestuurd worden aan Richard McEvily, Staff Vice President and Deputy General Counsel, The Hertz Corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, NJ 07656, (201) 307-2000, dmcanotice@hertz.com. Wij adviseren u om uw juridisch adviseur te raadplegen alvorens ons een bericht of tegenbericht te sturen. Tevens dient u te weten dat er straffen kunnen worden opgelegd voor valse beweringen onder de DMCA.

 

Nietig waar verboden. Hoewel deze website wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle producten en diensten waar in deze website over gesproken of naar verwezen wordt beschikbaar voor iedereen op alle geografische locaties of in alle rechtsgebieden. Bovendien kunnen er beperkingen van toepassing zijn op het gebruik van producten of diensten die in een bepaald rechtsgebied zijn verkregen in andere rechtsgebieden. Degenen die deze website bezoeken van locaties buiten de Verenigde Staten of Canada doen dat op eigen initiatief en voor eigen risico, en zij zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zo ver lokale wetten van toepassing zijn. U mag het materiaal van deze website of de producten en diensten beschikbaar via deze website niet gebruiken of exporteren met schending van het Amerikaans uitvoerrechten en -regelgeving. Wij en onze filialen, licentiehouders, leveranciers en vertegenwoordigers, behouden het recht voor om de beschikbaarheid van deze website en/of het aanbod van een product of dienst aan ieder persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken naar eigen besluit, op ieder moment en naar eigen discretie.

 

Toepasselijk recht. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dient deze overeenkomst (inclusief ons hierin vermelde beleid) bepaald en geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het recht van de staat New Jersey in de Verenigde Staten zonder achting van New Jerseyeen conflict van de rechtsvoorzieningen. De toepassing van het recht bekend als het `United Nations Convention on the International Sale of Goods' is specifiek uitgezonderd op deze overeenkomst. Indien u een burger of inwoner bent van de Verenigde Staten, een Gemenebest van de VS of een gebied van de VS of als u toegang tot deze website hebt vanuit de Verenigde Staten of indien er een geschil ontstaat door uw toegang tot of gebruik van de Amerikaanse versie van deze website, dan verklaart u hierbij dat ieder geschil dat ontstaat onder of in verband met deze overeenkomst, deze website, en producten en diensten gerelateerd aan deze website en/of het materiaal van deze website voor oplossing zal worden voorgelegd aan oftewel het U.S. District Court voor het district van New Jersey, in Newark, New Jersey of een gerechtshof in Bergen County, in New Jersey, en dat u hierbij afstand doet van bezwaren met betrekking tot de jurisdictie, locatie of niet-aanvaardbare rechter. Indien u een burger of inwoner bent van Canada en u bent geen Amerikaans staatsburger, u gebruikt deze website niet vanuit de Verenigde Staten en het geschil is niet gerelateerd aan uw toegang tot of gebruik van de Amerikaanse versie van deze website, dan verklaart u hierbij dat de oplossing van ieder geschil dat ontstaat onder of in verband met deze overeenkomst (inclusief ons hierin vermelde beleid), deze website en producten en diensten gerelateerd aan deze website en/of het materiaal van deze website, zal worden bepaald door het van kracht zijnde recht in Ontario, Canada zonder achting van een conflict van de rechtsvoorzieningen; en dat een bevoegde rechter van de provincie Ontario bevoegd is kennis te nemen van het geschil.

Deze overeenkomst is geschreven in het Nederlands, u doet afstand van enig recht dat u hebt onder een wet om deze overeenkomst in ieder andere taal te krijgen. U verklaart dat u Nederlands kunt lezen en schrijven en dat u deze overeenkomst gelezen en begrepen hebt. Indien deze overeenkomst vertaald is naar een andere taal dan het Engels dan is de Engelse versie bepalend en overheersend. Alle communicatie tussen de betrokken partijen zal in het Engels zijn. De partijen komen overeen dat de overeenkomst en alle bijbehorende documenten opgemaakt zijn in het Engels, met uitzondering van de documenten waarvan de wet vereist dat ze in het Nederlands worden opgesteld.

 

Andere algemene bepalingen. Wij behouden ons het recht voor om met onmiddellijke ingang uw toegang tot en uw gebruik van deze website of ieder gedeelte hiervan te beëindigen, of om iedere inhoud, functionaliteit of dienst van deze website te verwijderen, op ieder moment en om wat voor reden dan ook, met of zonder aanleiding. De opschriften in deze overeenkomst zijn alleen bedoeld als referentie. Het niet nakomen of naleven van de bepalingen van deze overeenkomst door een partij zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afwijzing van enige bepaling of recht. Dit is, samen met ons hierin vermelde beleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het hierin vermelde onderwerp en vervangt enige en alle voormalige of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot hetzelfde onderwerp (met uitzondering van andere schriftelijke, volledig uitgevoerde contracten tussen u en ons). Nog het gedragsverloop tussen u en ons, noch handelspraktijken zullen de bepalingen van deze overeenkomst wijzigen. Indien een bepaling van deze overeenkomst voor ongeldig of onuitvoerbaar wordt gehouden, dan beïnvloedt die vaststelling niet die bepaling met een andere betrekking of enig andere bepaling van deze overeenkomst, die in zijn geheel van kracht zal blijven. Deze overeenkomst is niet door u toewijsbaar, overdraagbaar of in licentie te geven tenzij hier door ons voorafgaand schriftelijke toestemming is gegeven.

 

Juridische berichten. Onder California Civil Code Section 1789.3, hebben inwoners van de staat Californië in de Verenigde Staten recht op de volgende specifieke klantinformatie:

 

Prijsinformatie. Huidige huurtarieven voor onze autoverhuur kunnen verkregen worden door te bellen naar The Hertz Corporation op (800) 654-3131 of door te schrijven naar The Hertz Corporation, 14501 Hertz Quail Springs Parkway, Oklahoma City, OK 73134. Huidige tarieven voor onze autoverkoop kunnen verkregen worden door te bellen naar Hertz Car Sales op (800) 654-3131 of door te schrijven naar Hertz Car Sales, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656. Huidige tarieven voor onze verzekeringen kunnen verkregen worden door te bellen naar Hertz Claim Management op (800) 426-7389 of door te schrijven naar Hertz Claim Management, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656. Huidige tarieven voor de verhuur van apparatuur kunnen verkregen worden door te bellen naar Hertz Equipment Rental at (888) 777-2700 of door te schrijven naar Hertz Equipment Rental, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656.  Wij behouden ons het recht voor om vergoedingen, toeslagen, maandelijks of ander periodiek inschrijfgeld te wijzigen of om op ieder moment nieuwe vergoedingen in te voeren zoals bepaald in deze overeenkomst.

 

Klachten. De unit Klachtenafhandeling van de divisie Klantenservice van de Californische afdeling Klantenzaken kan schriftelijk benaderd worden op 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, CA 95814, of telefonisch op (916) 445-1254 of (800) 952-5210.

 
  CLOSE
. © 2018 The Hertz Corporation. All Rights Reserved.